ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Logga in
Första sidan
Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningar

Matkahuolto behöver olika uppgifter som i dataskyddsförordningen klassificeras som personuppgifter för att tillhandahålla rese- och pakettjänster för sina kunder och betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Insamlingen och behandlingen av uppgifter grundar sig beroende på behandlingssituationen på efterlevnad av lagstadgade skyldigheter, avtal, samtycke och/eller ett berättigat intresse.

Matkahuolto följer principerna för dataskyddet i behandlingen av uppgifter: behandlingens lagenlighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, uppgifternas korrekthet, lagringsminimering, uppgifternas integritet och konfidentialitet samt den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet. Matkahuolto svarar också för att underleverantörerna behandlar uppgifter på samma sätt som Matkahuolto.

Behandlingen av personuppgifter i olika situationer beskrivs i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar, vilka kan läsas via länkarna nedan.

Förfrågningar som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter, till exempel begäran om granskning av egna uppgifter, kan framföras skriftligt, per post och per e-post. Förfrågningar kan skickas till adressen: tietosuoja@matkahuolto.fi och Oy Matkahuolto Ab, Kundservicecentralen, PB 100, 00101 Helsingfors

Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar

Registret över innehavare av resekort och passageraruppgifterna för engångsbiljetter

Pakettjänster och myndigheternas tillståndshandlingar

Tidtabeller och biljettköp

Varifrån
Vart
Sök tidtabeller

Webbrabattbiljetter

Från 2 € + serviceavgift 0,50 €
Uleåborg
Rovaniemi
8 €
Jyväskylä
Åbo
7,50 €
Jyväskylä
Kuopio
7 €
Uleåborg
Kemi
5 €
Björneborg
Helsingfors
4 €
Vittis
Tammerfors
3 €
Tammerfors
Helsingfors
2 €
Åbo
Helsingfors
2 €
Åbo
Tammerfors
2 €