Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivningar

Matkahuolto behöver olika uppgifter som i dataskyddsförordningen klassificeras som personuppgifter för att tillhandahålla rese- och pakettjänster för sina kunder och betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Insamlingen och behandlingen av uppgifter grundar sig beroende på behandlingssituationen på efterlevnad av lagstadgade skyldigheter, avtal, samtycke och/eller ett berättigat intresse.

Matkahuolto följer principerna för dataskyddet i behandlingen av uppgifter: behandlingens lagenlighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, uppgifternas korrekthet, lagringsminimering, uppgifternas integritet och konfidentialitet samt den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet. Matkahuolto svarar också för att underleverantörerna behandlar uppgifter på samma sätt som Matkahuolto.

Behandlingen av personuppgifter i olika situationer beskrivs i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar, vilka kan läsas via länkarna nedan.

Förfrågningar som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter, till exempel begäran om granskning av egna uppgifter, kan framföras skriftligt, per post och per e-post. Förfrågningar kan skickas till adressen: tietosuoja@matkahuolto.fi och Oy Matkahuolto Ab, Kundservicecentralen, PB 100, 00101 Helsingfors

Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar

Passagerartjänster

Pakettjänster och myndigheternas tillståndshandlingar

Assistanstjänster

Kameraövervakning

Cookiepolicy

Anmälningskanalen

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier