Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Skicka paket som företag utrikes

Vi har för vana att koncentrera oss ordentligt på det väsentliga – dvs. på att leverera paket inom utsatt tid. Därför har vi satsat på våra samarbetspartner, ett eget nätverk av automater och digitala tjänster. Tack vare detta är Finlands mest uppskattade och pålitliga pakettjänst nu ännu jämnare i kvaliteten och snabbare.

Via Matkahuolto skickar du paket förmånligt och snabbt också till Sverige, Danmark, Baltikum och övriga Europa.

Lämna en offertbegäran till oss

Begär en offert genom att fylla i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig inom 2-3 vardagar.

Låt oss tillsammans säkerställa att ditt företag har tillgång till de bästa tjänsterna!

Lämna en offertbegäran →

Skicka utan avtal

Du kan också enkelt skicka ditt företags paket utan avtal. Om ditt sändningsbehov är kontinuerligt och du skickar åtskilliga paket per månad, lönar det sig att bli avtalskund.

Köp paket →

Nätverket av serviceställen

Vårt nätverk av serviceställen betjänar överallt i Finland. Du hittar mer information om serviceställenas öppettider och annat i sökningen av serviceställen.

Serviceställen →

Bekväma leveranssätt per land

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress. Leveranstiden är 2-5 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

I Baltikum omfattar nätverket av avhämtningsställen nästan 1200 avhämtningsställen, av vilka nästan 300 är paketautomater i Estland.

Paketet förvaras vid avhämtningsstället i 15 dygn och vid paketautomaterna i 7 dygn, varefter ett paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli och maximivikten är 20 kg.

Maximistorlek Estland: maximilängden 150 cm, längden + omkretsen 300 cm. Vid försändelser som anvisats till en paketautomat maximistorlek är 39 cm x 38 cm x 64 cm.

Maximistorlek Lettland och Litauen: 39 cm x 38 cm x 64 cm.

Minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.


Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress.

Leveranstiden är 3-8 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas. Mottagarens mobiltelefonnummer och e-postadress är obligatoriska uppgifter. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 15 x 10 x 1 cm. Vid sändning till paketautomat är maximimåtten 59 x 50 x 44 cm (Sverige).

Begränsningar

Det är inte tillåtet att skicka till företagsmottagare. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress.

Leveranstid 4-8 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande eller e-post när paketet kan avhämtas. Mottagarens mobiltelefonnummer och e-postadress är obligatoriska uppgifter. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Paketet förvaras vid avhämtningsställena i minst 7 dygn. Paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 200 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 15 x 10 x 1 cm.

Begränsningar

Det är inte tillåtet att skicka till företagsmottagare. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren

Paketet levereras till mottagaren. Tidsintervallet för leverans avtalas med mottagaren i förväg via textmeddelande och därför Mottagarens mobiltelefonnummer och e-postadress är obligatoriska uppgifter. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Ingen möjlighet till kundretur. Tjänsten inkluderar högst två utdelningsförsök (med undantag av Estland, där endast ett utdelningsförsök ingår). Paketet förvaras vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 35 kg (Estonia 20 kg) och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 200 cm (Estonia 100 cm), längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 15 x 10 x 1 cm.

Begränsningar

Det är inte tillåtet att skicka till företagsmottagare. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Utdelningspraxis varierar beroende på mottagarlandet. Tjänsten inkluderar åtminstone ett utdelningsförsök. Leveranstiden avtalas inte i förväg med mottagaren. Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Ingen returförsändelse. Försändelser som inte har avhämtats hanteras från fall till fall.

Försändelsen kan bestå av 5 kollin och maximivikten för ett kolli är 30 kg. Hela försändelsens maximivikt är 150 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Tjänsten inkluderar 1-2 utdelningsförsök. Om utdelningen inte lyckas förvaras paketet vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift.

Mottagarens mobiltelefonnummer och e-postadress är obligatoriska uppgifter. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 35 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 200 cm, bredd 80 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 15 x 10 x 1 cm.

Begränsningar

Det är inte tillåtet att skicka till företagsmottagare. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Expresspaket kan skickas vart som helst i världen via DHL:s Express Easy-tjänst. Förbered och betala försändelsen i DHL:s webbutik. Därefter kan du lämna försändelsen till något av Matkahuoltos serviceställen som fungerar som DHL-serviceställe.

Vid transport av paket följer Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”) lagen om vägbefordringsavtal och dessa allmänna transportvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

Ta reda på mer om transportvillkor vid utrikes transporter:

Matkahuoltos transportvillkor vid utrikes transporter - Matkahuolto
Vill du skicka också utomlands?

Kontakta oss