Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media
Logga in
Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media

Matkahuolto förut, idag och imorgon

Vi är en bekymmersfri vardagspartner, som alltid genomför varje resa och varje paketleverans bättre än bra – och hellre ännu lite bättre. När vi koncentrera oss på det vi kan bäst, kan också våra kunder bekymmersfritt koncentrera sig på det de tycker är viktigt i livet.

Mission: Vi sammanför människor och gods på ett okomplicerat sätt

Vi är en hederlig, inhemsk aktör som tycker att det är A och O att göra livet enklare. Varje resa eller paket är viktiga för oss. Vi ser till att allt som transporteras via oss alltid kommer fram på bästa möjliga sätt.

Strategisk vision och nyckelteman

Vår vision under strategiperioden 2023–2027 är att göra Matkahuolto till ett ekonomiskt framgångsrikt, kundorienterat och ansvarsfullt paket- och passagerartjänstföretag som producerar ägarvärde i form av ökning av bolagets värde och dividendutdelning samt kärntjänster som är viktiga för trafikbolagen.

Fyra nyckelteman har valts ut för Matkahuoltos strategiperiod, och dessa teman visar vägen mot de uppställda målen och framtidens Matkahuolto.

Värde för kunderna och ägarna

Vi skapar ekonomiskt värde och värde som uppstår via tjänsterna för våra kunder och ägare genom att vara ett smidigt, modigt, kostnadseffektivt, kundorienterat och okomplicerat bolag.

Lönsam tillväxt av pakettjänsterna

Vi eftersträvar lönsam tillväxt både i Finland och inom internationella företagskundrelationer - vårt trumfkort är en unik kundupplevelse som svarar på kundens behov.

Kärntjänster inom resor

Vi placerar kärntjänster som är viktiga för trafikbolagen och passagerarna i centrum samt förenklar och förnyar modigt utbudet, samtidigt som vi håller ett öga på tillväxten och eftersträvar lönsamhet.

Högt värderat varumärke och uppskattad arbetsplats

Vi stärker vår ställning som ett högt värderat företag och en uppskattad arbetsgivare genom att utveckla kund- och arbetstagarupplevelsen och varumärket.


Gemensamma värden

Tre centrala värderingar har definierats för Matkahuolto som stöd för verksamheten. Värderingarna stöder och styr alla Matkahuolto-medarbetares arbete varje dag.

Okomplicerat

Vad vi än tar oss för, gör vi det på ett hederligt sätt och med glimten i ögat. Vi säkerställer att allt är så okomplicerat som möjligt för både oss själva och kunden. Vi går alltid till väga smidigt och lösningsinriktat.

Bakom ratten

Var och en av oss håller hårt i ratten och har foten på gaspedalen, vilket innebär att får framgång är i våra egna händer. Vi utför våra uppdrag modigt, tar ansvar och slutför det vi påbörjat. Vi vågar förnya oss och förändra saker när det behövs.