Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Ansvarighet

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

I vår verksamhet beaktar vi principerna för hållbar utveckling när det gäller såväl miljön, människorna och samhället som ekonomin. Vi främjar hållbar utveckling genom vårt ansvarsprogram.

Vi bygger ett mer hållbart samhälle och minskar belastningen på miljön genom kundorienterade tjänster. Vi är en attraktiv arbetsgivare och tillsammans med vårt pålitliga nätverk av samarbetspartner är vår inverkan på samhället och miljön större än vår storlek.

Vi är klimatneutralt före 2030 och minskar privatbilismen genom att främja användningen av kollektivtrafik.

Vår approach

Vi tar hand om våra anställda

Hjärtat i vårt företags verksamhet är vår välmående, kunniga och driftiga personal. Vi säkerställer en uppmuntrande och rättvis arbetsgemenskap, med stark samhörighet och öppen dialog.

Läs mer

Vi är en attraktiv samarbetspartner och tjänsteleverantör

Vi stärker våra partnerskap och hjälper trafikbolagen att utveckla sin ansvarsfullhet. Vi fokuserar på en ansvarsfull hantering av leveranskedjan och en bättre kundupplevelse.

Läs mer

Vi främjar positiva miljöeffekter

Vi satsar på miljövänliga transportlösningar i våra pakettjänster och fäster vikt vid resurseffektivitet även i vår övriga verksamhet. Vi stöder en hållbar livsstil för konsumenterna genom att öka medvetenheten om kollektivtrafik och uppmuntra till att använda den.

Läs mer

Vår verksamhet är till nytta för det omgivande samhället

Vår verksamhet har en bredare samhällelig betydelse till exempel när det gäller att främja kollektivtrafik och åstadkomma ekonomiska effekter. Efterlevnaden av bestämmelser och etiska principer styr allt vi gör.

Läs mer

Kolla in våra års- och ansvarsberättelser

Vi rapporterar årligen om vår verksamhet och dess ekonomiska utveckling i våra kombinerade års- och ansvarsberättelser, där vi berättar om bland annat vår affärsverksamhet och utvecklingen av den, vår strategi samt vår verksamhet inom ansvarsfullhet.

Läs mer