Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Trafikutsläppen i Finland måste minskas – och där har Matkahuolto ett stort ansvar

Ansvarsfullheten finns med i kärnan av Matkahuoltos verksamhet. Den genomsyrar vår organisation och sammanflätas friktionsfritt med vårt dagliga konkreta arbete. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vårt ansvarsarbete. Arbetet styrs av vårt ansvarsprogram som utarbetades 2020.

Vi främjar hållbara paket- och digitala trafiktjänster samt utvecklar vårt ansvarsarbete i nära samarbete med våra arbetstagare och samarbetspartner. Kärnan i våra pakettjänster är det smidiga samarbetet med vårt riksomfattande nätverk av samarbetspartner samt våra miljövänliga transportlösningar. Vi har redan i 90 år främjat användningen av kollektivtrafik tillsammans med trafikbolagen.

Vi strävar efter att halvera utsläppen i hela vår verksamhet och vara ett klimatneutralt företag före 2030.

Nyheter

Vi deltar i cirkulär ekonomi och återvinner våra IT-enheter

Vi återvinner våra IT-enheter som tagits ur bruk. Genom att återvinna enheterna sparade vi förra året över 37 ton koldioxidutsläpp. Vi har lyckats iståndsätta så mycket som 88 procent av våra återvunna enheter för användning och de återstående 12 procenten har kunnat utnyttjas via materialåtervinning.

Läs mer →

Vårt klimatavtryck minskade avsevärt under 2023

Vår utsläppskalkyl visar att vi under förra året lyckades minska vårt klimatavtryck avsevärt i förhållande till jämförelseåret 2020. Som en följd av utsläppsminskningsåtgärderna minskade våra totala utsläpp med 25 procent.

Läs mer →

Vi är branschens mest ansvarsfulla paket- och logistikvarumärke i konsumenternas ögon

De finländska konsumenterna ser oss som det mest ansvarsfulla paket- och logistikvarumärket i undersökningen Sustainable Brand Index 2024. Undersökningen grundar sig på konsumenternas åsikter om och bedömning av varumärkenas ansvarsfullhet.

Läs mer →