ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Vanliga frågor

Vanliga frågor

Passagerare

Det kan bero på följande orsaker: 1) Det finns ingen direkt bussförbindelse eller förbindelse som inkluderar omstigning och som bekräftats av bussbolaget. 2) Det går ingen buss på den valda rutten eller sträckan och den valda dagen. 3) Det valda datumet ligger inom nästa tidtabellsperiod så det finns tills vidare inga tidtabeller för det datumet i databasen.

Tidtabellssökningen fungerar enligt datum. Dygnet börjar klockan 00:00 och slutar klockan 23:59. Tidtabellerna för de turer som avgår klockan 00:00 och senare på natten ska sökas på följande dags datum.

Du kan alltid lita på att du hinner med de omstigningar som sökmotorn erbjuder. Det lönar sig emellertid att informera den första busschauffören om anslutningen, så att han eller hon i händelse av försening kan meddela den andra chauffören att det finns passagerare som ska byta buss.

  • as = station
  • kk = kyrkby
  • kko = kyrka
  • las = busstation
  • ras = järnvägsstation
  • th = vägskäl, ofta till exempel korsning vid huvudväg, där bussen svänger till respektive by/stad.

Priserna som finns på Matkahuoltos webbplats gäller endast då du köper en biljett i Matkahuoltos webbutik. Biljettpriset kan avvika från de priser som anges på webbplatsen om du köper biljetten på Matkahuoltos serviceställe eller av busschauffören.

En och samma passagerare får endast en rabatt per gång. En person som reser med t.ex. en studentbiljett eller webbrabattbiljett kan således inte få t.ex. tur-returrabatt på samma resa.

Du kan avbeställa din Webbiljett 24 timmar före avgång genom att fylla i en avbeställningsblankett. Tur- och returbiljetter kan avbeställas helt eller delvis 24 timmar före avresan. Om resdagen infaller under ett veckoslut eller på en helgdag eller på vardagen efter veckoslut/helgdag, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. En serviceavgift på 9 euro tas ut för avbeställningen. Den serviceavgift som tagits ut i samband med biljettköpet återbetalas inte. Avbeställning kan göras bara en gång per bokning. Avbeställning kan göras med avbeställningsblankett. Webbiljetten kan inte ändras.

Om en rörelsehindrad eller handikappad person på grund av sitt rörelsehinder eller handikapp inte kan åka buss ensam, ska han eller hon resa i sällskap av en ledsagare. Ledsagaren reser gratis med den hjälpbehövande om turens totala längd från avgångsplatsen till destinationen överstiger 250 km, även om den hjälpbehövande och ledsagaren skulle resa en kortare sträcka av turen i fråga. När du beställer assistans ska du meddela att en ledsagare reser med dig.

Du måste inte köpa platsbiljett, men vi rekommenderar att du gör det särskilt under veckoslut och helger.

Det är inte möjligt att köpa enbart ett resekort. Resekortet måste alltid laddas med en biljettprodukt.

Resekort kan med vissa undantag laddas på följande ställen:

  • På de bussar där Matkahuoltos resekort kan användas
  • I R-kioskerna
  • Vid Matkahuoltos egna verksamhetsställen samt hos ombud som förmedlar och säljer resekort.
  • Med Bussiliput applikationen om man har Android och NFC-funktionen i sin telefon.

Om ett resekort med en gällande biljettprodukt försvinner eller blir stulet kan du lämna in en utredningsbegäran till något av Matkahuoltos serviceställen. Läs anvisningarna på vår webbplats.

På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala kontant, med finländska bankkort samt med följande kreditkort: Eurocard, Visa, MasterCard, American Express och Diners Club. Andra betalningsmedel som accepteras är Visa Electron och Nordea Kundfinans Ab:s brukskreditkort.

Vid Matkahuoltos ombud kan du betala kontant. De övriga betalningssätten varierar beroende på ombudet.

I Matkahuoltos nätbutik kan du betala via nätbanken samt med Visa- och MasterCard-kort. I appen Bussiliput kan du betala med MobilePay, Visa- och MasterCard-kort.

På de flesta bussarna kan du betala kontant. De övriga betalningssätten varierar beroende på bussbolaget.

Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Du kan begära ett kvitto genom att ringa Resetjänsternas responsnummer 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också begära ett kvitto per e-post på adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi.

Du kan hitta ett biljettpris för barn och åldersgräns från tidtabellsök. Åldersgränsinformation för barnbiljetten kan visas genom att trycka på runda i-knappen bredvid priset för barnbiljetten.

Via söktjänsten för tidtabeller ser du på vilka alla hållplatser bussen i fråga stannar.

Obs! För vissa webbrabattbiljetter finns det gränser för var passageraren kan stiga på och av bussen. Läs om förbindelsesträckorna och specialvillkoren för webbrabattbiljetterna.

Nettilipulla tai nettitarjouslipulla matkustavan tulee ilmoittaa kuljettajalle joko matkustajan nimi, tai matkustajan oma 5-10 merkin tunniste, jolla Nettilippu tai Nettitarjouslippu on ostettu. Henkilöllisyystodistusta ei tarvitse näyttää. Lapsenlipulla tai nuorisolipulla matkustavan tarvitsee kuitenkin kysyttäessä todistaa ikänsä.

Henkilökohtaista matkakorttia käyttävän matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Alennukseen oikeuttava voimassaoleva kortti on esitettävä aina lipunmyynnin ja autoon nousun yhteydessä.

Husdjur kan resa med på de flesta bussbolagens turer. Vanliga och ofarliga husdjur kan transporteras på bussar tillsammans med en följeslagare och på dennas ansvar, förutsatt att det finns plats på bussen. Husdjur ska placeras på ett sådant sätt i bussen att de orsakar så liten olägenhet som möjligt. De får inte placeras på bänkarna eller hållas fria. Allergiska personer som redan finns i bussen har i första hand rätt att välja sittplats och kan vid behov till och med be chauffören att inte ta med husdjuret på bussen. Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Medpassagerare kan dock inte förhindra att blind- eller assistenthundar tas med på bussen.

Det finns inga bilstolar på bussarna. Du kan ta med din egen bilstol, men det krävs inte enligt lag. Alla måste bära säkerhetsbälten, om det finns på din platsen. De flesta bussar har säkerhetsbälten i alla säten, men det kanske inte finns bälten som är lämpliga för att fästa en bilstol.

Du kan hitta ett biljettpris för barn och åldersgräns från tidtabelsök. Åldersgränsinformation för barnbiljetten kan visas genom att trycka på runda i-knappen bredvid priset för barnbiljetten.

Du kan hitta pris för barnbiljett och åldersgräns för barnbiljett från tidtabellsök när man trycker pris under Pris-kolonn. Man kan hitta åldersgräns när man trycker runt i-ikonen bredvid barbiljettens pris.

Normalt handbagage transporteras gratis på bussen vid passagerarens fötter eller på bagagehyllan. Övrigt bagage ska transporteras i bussens bagageutrymmen. Handbagaget får inte ta utrymme av medpassagerarna. Inom fjärrtrafiken kan en passagerare oft avgiftsfritt transportera två kappsäckar eller kassar i bussens bagageutrymme. Bussbolaget ska underrättas om transport av cyklar eller barnvagnar eller andra skrymmande föremål senast en vardag före avgången. Bolaget kan ta ut en separat avgift för transport av skrymmande föremål.

Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Cyklar kan transporteras på nästan alla turerna i bussens bagageutrymme förutsatt att det finns plats. Vi rekommenderar att du informerar bussbolaget om detta senast en vardag före avgången. Bussbolagets kontaktuppgifter syns i söktjänsten för tidtabeller vid turen i fråga. Avgiften för transport av cykel varierar beroende på bussbolag. Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Busschaufförer får sköta samtal som är nödvändiga för arbetet inom ramen för vägtrafiklagens påbud.

Det är tillåtet att äta och dricka på bussen om inte detta förbjuds separat på bussen i fråga (t.ex. glass och grillprodukter). Det gäller dock att iaktta särskild försiktighet. Förtäring av alkohol och andra rusmedel samt tobaksrökning är alltid förbjudet på bussarna.

Alla busspassagerare har rätt till en störningsfri bussresa. Busspersonalen ska ha arbetsro.

Busspersonalen har rätt att avlägsna en störande person från bussen som trots busschauffören förbud fortsätter att orsaka störning. Om passageraren inte kan avlägsnas omedelbart har busschauffören rätt att gripa denna tills det är möjligt.

Medpassagerare har rätt att på busschauffören begäran hjälpa till med att avlägsna eller gripa en störande passagerare. Vid behov kan busschauffören tillkalla polisen.

Passagerare får inte avlägsnas från bussen om detta orsakar fara för deras hälsa. Det är önskvärt att medpassagerarna meddelar busschauffören om skadegörelse på bussen. En passagerare är skyldig att ersätta skadegörelse som han eller hon har orsakat på bussen.

Kontakta Matkahuoltos kundtjänst, tfn 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också kontakta oss per e-post på adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi. Om du vill kan du också direkt kontakta bussbolaget som trafikerar turen.

Vissa bussföretag levererar förlorad egendom till förlorade fastighetskontor, medan andra förvarar förlorade egendomar i sin egen depå. Bussföretag som driver tjänster anger ofta på sina egna webbplatser där den förlorade egendom som finns på bussen kommer att levereras.

Buss bolagena bestämmer om tidtabeller och rutter för turer som körs marknadsbaserade. Det finns också turer som är arrangerad av behöriga myndigheter (Närings, trafik och miljöcentralen, kommuner och kommunalförbunder), och som körs av buss bolagena.

Önskemål kan skickas till Matkahuolto, som förmedlar dem till rätt bussbolag. Du kan ge respons per telefon på numret 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också skicka respons per e-post till adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi.

Varje bussbolag planerar självt sina tidtabeller. Önskemål om tidtabeller, liksom övrig respons om bussbolaget, kan också riktas direkt till bussbolaget i fråga.

Tackmeddelanden kan skickas till Matkahuolto, som förmedlar dem till rätt bussbolag. Du kan ge respons per telefon på numret 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också skicka respons per e-post till adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi. Du kan också rikta ditt tack direkt till det bussbolag som trafikerar turen.

På mest av turer kan barnen resa ensam. Praxis kan variera mellan busbolagena. Kolla möjliga anmärkningar av turen från tidtabellsök genom att trycka på runt i-konen bredvid turen.

Paket

Ei, sillä Matkahuolto ei kuljeta moottoriajoneuvoja.

Ei, mutta paketin voi lähettää kaikista Matkahuolloista ja verkosta ostetun Lähipaketin voi lähettää kaikista pakettipisteistä.

Polkupyörälle voi ostaa kuljetuksen verkkosivuiltamme tai toimipisteeltä. Mikäli yrityksesi on Matkahuollon sopimusasiakas, polkupyörä hinnoitellaan pakettien tapaan joko todellisen tai tilavuuspainon perusteella voimassa olevien hintojen mukaan.

Renkaat pakataan jokainen erikseen muoviin tai rengaspussiin, joita on Matkahuolloissa myytävänä. Jos renkaissa on vanteet, ne täytyy ennen pussiin laittamista suojata teippaamalla vanteen päälle pahvi. Piikkipyörät täytyy pakata kokonaan pahviin. Hinta on verkosta ostettuna 59,90 euroa.

Kyllä voi, mikäli lähetyksessä on vain yksi paketti. Palvelun nimi on bussiennakko ja palvelun voi ostaa Matkahuollon toimipisteellä maksettavaan kuljetukseen. Bussiennakkolähetyksistä peritään kuljetuksen hinnan lisäksi bussiennakkopalkkio.

Paino saa olla enimmillään 35 kg ja paketin koko enintään 60 x 60 x 120 cm (XL Maxi), 60 x 60 x 200 cm (XXL), 40 x 40 x 230 cm (XXL pitkä) tai 30 x 120 x 150 cm (XXL leveä).

Ei vaikuta.

Matkahuolto ei kuljeta eläviä eläimiä. Poikkeuksena voidaan kuljettaa syöttinä käytettäviä eläviä hyönteisiä, toukkia ja matoja, sekä ravustuskauden aikana eläviä rapuja. Eläinten kuljetuksesta on tarkat määräykset sivuillamme Eläinkuljetukset.

Helposti pilaantuvat elintarvikkeet suositellaan lähetettäväksi Pikapakettina. Silloin lähettäjä saa heti tietoonsa paketin saapumisajan määräpaikalle.

Matkahuollolla ei ole kylmä- tai lämminkuljetusta eikä varastotiloja kylmä- tai lämminsäilytystä vaativille paketeille.

Bussipaketin kuljetusaika on 24 h suorilla yhteyksillä ja sen lisäksi 12 h jokaista bussin vaihtoa kohti. Pikapaketti kulkee ensimmäisessä mahdollisessa tai lähettäjän määräämässä vuorossa. Kuljetusmääräaikaan ei lasketa pyhäpäivää, vapunpäivää, itsenäisyyspäivää eikä arkilauantaita.

Kyllä, Matkahuollon omilla toimipaikoilla voit maksaa käteisellä, Debit/Credit-maksukorteilla, pankkikorteilla, Visa Electronilla sekä seuraavilla luottokorteilla: Visa, Mastercard ja Eurocard. Matkahuollon asiamiespisteissä ja pakettipisteissä maksutavat vaihtelevat.

Kuljetuksen hintaan ei sisälly vakuutusta. Mikäli haluat vakuuttaa lähetyksen, tulee sinun ostaa vakuutus suoraan vakuutusyhtiöltä (erillinen tavarankuljetusvakuutus).

Paketin enimmäispainoraja ja enimmäiskoot sulkevat pois suurien huonekalujen kuten sohvien, ruokailuryhmien yms. kuljettamiseen.

Bussipaketin voi maksaa lähettäjä tai vastaanottaja. Lähipaketin, Kotijakelun ja Pikapaketin maksaa aina lähettäjä.

Tilitysaika on neljä pankkipäivää. Jos maksun vastaanottajan pankki on jokin muu kuin Nordea, maksu on tilillä viidentenä pankkipäivänä.

Paketti on tuotu Matkahuoltoon, mutta sitä ei ole vielä lastattu kuljetettavaksi.

Paketin kuljetusaika on 1–3 arkivuorokautta, joten paketti on vielä matkalla. Ilmoitamme vastaanottajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla, kun paketti on noudettavissa.

Toimitusseuranta näyttää noutopaikan heti, kun paketti on noudettavissa. Matkahuollon ollessa noutopaikkana näet seurannassa olevasta linkistä tarkemmat noutopaikan tiedot. K-Market, R-Kioski tai muu Matkahuollon pakettipiste ollessa noutopaikkana seurantaan tulee noutopisteen nimi ja osoite, seurannassa olevasta linkistä pääset myös kartalta katsomaan noutopisteen sijaintia.

Paketin kulkua voi seurata Suomen puolella Ouluun saakka. Jonka jälkeen lähetystunnus vaihtuu. Paketin seuranta Ruotsissa tapahtuvan kuljetuksen osalta tapahtuu Bussgods Ab:n kotisivuilla http://bussgods.se/ kohdasta: Sök paket.

Paketin saapumisesta ilmoitetaan tekstiviestillä lähettäjän antamaan matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiin.

Kyllä voit. Mikäli paketti on automaatissa, tarvitset kuitenkin saapumisilmoituksessa kerrotun lokerokoodin. Ole yhteydessä paketin lähettäjään, mikäli et ole saanut saapumisilmoitusta.

Jos sinulla on tiedossa lähetystunnus, voit tarkastaa pakettisi tilannetta etusivulla www.matkahuolto.fi kohdassa "Seuraa pakettia".

Voit noutaa, mutta sinulla täytyy olla valtakirja ja henkilöllisyystodistus mukana.

Saapumisilmoitus ei riitä paketin luovuttamiseen, vaan sinulla täytyy olla henkilöllisyystodistus sekä lisäksi valtakirja, jos lähetys ei ole nimelläsi. Valtakirja liitetään luovutuskuittiin.

Matkahuollon omilla toimipaikoilla voi maksaa käteisellä, Debit/Credit-maksukorteilla, pankkikorteilla ja Visa Electronilla sekä seuraavilla luottokorteilla: Visa, Mastercard ja Eurocard. Matkahuollon asiamiespisteissä maksutavat vaihtelevat.

Kyllä voivat, mutta henkilöllisyys tarkastetaan.

Kotimaan sisällä kulkevia lähetyksiä säilytetään 7 vrk, jonka jälkeen paketti palautetaan lähettäjälle. Paketin vastaanottaja voi rekisteröityä Matkahuollon sähköisten palveluiden käyttäjäksi osoitteessa www.matkahuolto.fi ja ostaa paketillen lisää säilytysaikaa verkossa.

Lisäaikaa voi ostaa lähetykselle sen jälkeen kun se on toimitettu lopulliseen noutopisteeseen. Lisäaikaa ei voi ostaa lähetyksille, joissa on bussiennakko tai jos noutopiste on pakettiautomaatti.

Paketin säilytyksestä ei peritä kuluja. Pakettia säilytetään 7 vuorokautta, jonka jälkeen se palautetaan lähettäjälle.

Pikapakettina lähetetyn paketin voi noutaa suoraan autolta, jos lähettäjä on sopinut asiasta lähtöasemalla.

Tarjoamme kaksi eri palveluvaihtoehtoa, kotijakelun ja jakopaketin. Jos lähettäjä on lähettänyt paketin Kotijakelu-palvelulla, olemme vastaanottajaan yhteydessä ja sovimme jakeluajan tekstiviestillä ennen jakelua. Jos lähettäjä on lähettänyt paketin Jakopaketti-palvelulla, tuomme paketin vastaanottajalle arkena klo 8–16 ilman etukäteisilmoitusta jakeluajankohdasta.

Paketit kuljetetaan lähettäjän osoittamaan noutopisteeseen. Bussi- ja Pikapaketit kuljetetaan Matkahuoltoihin. Lähipaketit kuljetetaan K-Markettiin, R-Kioskiin tai muihin Matkahuollon pakettipisteisiin. Osassa etä- ja verkkokaupoista voit itse valita haluamasi noutopisteen tilausta tehdessä. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole tai et tee valintaa, kuljetetaan lähetys postinumerosi perusteella kyseisen postinumeroalueen oletusnoutopisteeseen. Oletusnoutopiste on muutamia poikkeusalueita lukuun ottamatta osoitettasi lähinnä oleva Matkahuolto tai pakettipiste.

Ota yhteys lähimpään Matkahuoltoon 7 vrk aikana. Vahingonkorvaushakemuksen voit täyttää sivuillamme. Toimita vahingoittunut lähetys ja sen pakkaus Matkahuoltoon, tai sovi vahingon toteamisesta ja tarkastamisesta Matkahuollon kanssa. Jos vaurioitunut paketti sisältää etä- tai verkkokaupasta tehdyn tilauksen, ota yhteyttä paketin lähettäjään. Paketin lähettäjä huolehtii vahingonkorvaushakemuksen tekemisestä tai muista tarvittavista toimenpiteistä.

Paketti palautetaan lähettäjälle. Ellei lähettäjäkään ota pakettia vastaan, se menee Matkahuollon kautta hävitettäväksi tai julkiseen huutokauppaan.

Företagskunder

Matkahuollon sopimusasiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä osoitteeseen myyntipalvelu@matkahuolto.fi.

Kuljetusluoton palvelumaksu on 14.75 €/kk ja se veloitetaan niiltä kuukausilta, kun on laskutettavia tapahtumia.

MPaketti-asiakasliittymä on helppokäyttöinen selainpohjainen järjestelmä, jonka käytöstä emme veloita erikseen.

Valitse Lähellä-paketti, jos asiakkaasi noutaa paketin 1400 noutopisteestämme, ja Jakopaketti tai Kotijakelu, mikäli paketti toivotaan perille toimitettuna. Jos paketti on isompi kuin 200 cm tai 0,5m3, voit lähettää sen Bussipakettina, jonka vastaanottaja voi noutaa Matkahuollon omista tai asiamiesten ylläpitämistä palvelupisteistä. Tarkemmat kuvaukset eri palveluista löytyy verkkosivuiltamme https://www.matkahuolto.fi/yritysasiakkaat/palvelut-sopimusasiakkaille

Lähetystietoihin merkitty nouto ei vielä ole noutotilaus. Tilaa nouto osoitteessa www.matkahuolto.fi/noutotilaus.

MPaketin asiakasliittymässä pääsee muokkaamaan vastaanottajan matkapuhelinnnumeroa sekä sähköpostiosoitetta siihen saakka, kunnes lähetys on noudettu. Tietojen muokkaamisen jälkeen vastaanottajalle lähtee uusi sähköinen saapumisilmoitus.

Osoitetarroja voi ostaa tai tilata omasta Matkahuollostasi tai osoitteesta sähköpostitse yritykset.pakettipalvelut@matkahuolto.fi.

Paketin pisin sivu saa olla enintään 230 cm ja paketin pituus + leveys + korkeus enintään 300 cm. Yli 60 x 60 x 120 cm kokoisista paketeista veloitetaan ISO-lisä. Yhden paketin enimmäispaino on 35 kg.

Jakopaketti ja Kotijakelu ovat molemmat vastaanottajalle perille jaettavia lähetyksiä. Jakopaketti toimitetaan perille vastaanottajan osoitteeseen arkisin klo 8-16 välisenä aikana ilman erillistä ilmoitusta vastaanottajalle. Kotijakelu on palvelu, jossa vastaanottaja voi valita itselleen parhaiten sopivan toimituspäivän sekä ajankohdan. Suosittelemme käyttämään Jakopakettia yrityksille, ja Kotijakelua kuluttajille toimitettavissa lähetyksissä.

Molemmissa tapauksissa paketti voidaan luovuttaa osoitteessa tavatulle henkilölle ilman valtakirjaa.

Voi, lavakuljetuksen voi tilata myös suoraan MPaketin asiakasliittymässä tai Matkahuollon omassa toimipisteessä.

Renkaat pakataan jokainen erikseen muoviin tai rengaspussiin, joita on Matkahuolloissa myytävänä. Jos renkaissa on vanteet, ne täytyy ennen pussiin laittamista suojata teippaamalla vanteen päälle pahvi. Piikkipyörät täytyy pakata kokonaan pahviin.

Sopimusasiakkaanamme voit lähettää Matkahuollon omista toimipisteistä, asiamiespisteistä sekä yrityspalvelupisteistä ja pakettiautomaateista. Lähimmän pisteesi voi tarkistaa palvelupistehausta.

Jokainen lisäpalvelu hinnoitellaan lähetykselle erikseen. Yhdellä lähetyksellä voi olla esim. Painava-lisä sekä Iso-lisä.

Lähetyshinta määräytyy joko tilavuuspainon tai punnitun painon perusteella riippuen siitä kumpi on suurempi. Laskennassa käytetty tilavuusehto on 1 m3 = 250 kg eli esimerkkilähetyksen rahdituspaino lasketaan käyttäen kaavaa (0,38 * 0,40 * 0,32) * 250 kg = 12 kg.

Pienlaskutuslisä veloitetaan laskulla, jonka loppusumma on alle 100 €.

Tilaa nouto lähetyksillesi osoitteessa www.matkahuolto.fi/noutotilaus. Mikäli haluat sopia jatkuvasta noudosta, ota yhteyttä myyntiimme myyntipalvelu@matkahuolto.fi

Ota yhteyttä yritysmyyntiimme tai myyntipalvelu@matkahuolto.fi, ja sovitaan jatkuvasta jakelupalvelusta!

Yrityksesi voi ottaa käyttöön palautuskoodin tai voitte tehdä asiakkaalle valmiin osoitekortin palautuslähetykselle. Osoitekortin voi tehdä mm. MPaketin asiakasliittymässä.

Asiakaspalautus on mahdollista tehdä myös Matkahuollon aktivointikoodilla, joka vaatii sille tuen asiakkaan käyttämästä järjestelmästä (esimerkiksi verkkokauppa-alusta tai ERP). Aktivointikoodi mahdollistaa lähetyksen tarkemman seurannan. Myös valmiin palautusosoitekortin voi muodostaa rajapinnan kautta, eli tällöin asiakkaan järjestelmä muodostaa lähetyksen ja huolehtii tiedon siirrosta Matkahuollon järjestelmään. Pelkkä palautusosoitekortti ei riitä, vaan lähetyksestä pitää olla myös tiedot Matkahuollon järjestelmässä.

Pakettiautomaattiin voi jättää asiakaspalautuksen, jossa on valmis osoitekortti palautusta varten tai asiakkaalla on verkkokauppiaan tuottama aktivointikoodi. Automaatista valitaan ”lähetä” ja ”palautus” automaatista riippuen ja automaatti ohjeistaa näytöllä siitä eteenpäin. Kaikista Matkahuollon käyttämistä automaateista pystyy myös palauttamaan lähetyksiä.

Jos lähetystietoihin tehdään muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Matkahuollolle sähköpostilla osoitteeseen yritykset.pakettipalvelut@matkahuolto.fi. Viestissä tulee kertoa lähetystunnus sekä toivottu muutos. Muutoksista veloitetaan hinnaston mukainen palvelumaksu sekä mahdolliset lisälähetyskulut.

MPaketti-asiakasliittymässä voi muuttaa lähetyksen vastaanottajan yhteystietoja siihen saakka, kun lähetys on noudettu. Tietojen muutos aktivoi automaattisesti vastaanottajalle uuden saapumisilmoituksen.

Ota yhteys lähimpään Matkahuoltoon 7 vrk aikana. Vahingonkorvaushakemuksen voit täyttää sivuillamme tästä linkistä. Toimita vahingoittunut lähetys ja sen pakkaus Matkahuoltoon, tai sovi vahingon toteamisesta ja tarkastamisesta Matkahuollon kanssa.

Vastaanotamme mielellämme palautetta palveluistamme ja toiminnastamme. Kehittämme palveluamme jatkuvasti asiakkailtamme saamamme palautteen perusteella. Anna palautetta lomakkeella https://www.matkahuolto.fi/palautelomake. Käsittelemme ja vastaamme jokaiseen palautteeseen joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Tidtabeller och biljettköp

Varifrån
Vart
Sök tidtabeller

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök