Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Gränssnitt

Gränssnitt

Matkahuolto erbjuder en möjlighet att bygga integrationer i din webbutik eller något annat av dina bakgrundssystem med hjälp av öppna gränssnitt. Nedan hittar du närmare beskrivningar av gränssnitten.

Matkahuoltos XML-gränssnitt

Alla näthandelsprogram kan kopplas direkt till Matkahuoltos datasystem med hjälp av ett XML-gränssnitt.

XML-gränssnittet består i praktiken av en enkel XML-begäran, som besvaras i XML-format. Begäran skickas (POST) med https-protokoll till kontaktadressen. Som svar på en mottagen begäran får kunden en XML-fil som innehåller förutom själva svaret även ett adresskort som pdf-dokument. Pdf-filen ska skrivas ut och fogas till försändelsen.

XML-begäran har en bestämd form, men den innehåller flera frivilliga fält. Https-protokollet är det enda möjliga alternativet, eftersom tjänsten inte godkänner en oskyddad http-begäran.

Teknisk beskrivning av gränssnittet

Ladda teknisk beskrivning av gränssnittet

Teknisk beskrivning av serviceställen

Ladda teknisk beskrivning av serviceställen

Spårningsuppgifter

Mottagaren kan spåra en försändelse via spårningen av försändelser på Matkahuoltos webbplats. Spårningsuppgifterna kan också visas på webbutikens webbplats utifrån spårningsuppgifter som förmedlats av Matkahuolto.

Teknisk beskrivning av spårningsuppgifter

Exempelfiler

För att underlätta ibruktagningen erbjuder Matkahuolto exempelkoder på några av de vanligaste webbprogrammeringsspråken. Exempelkoderna kan användas fritt för både personliga och kommersiella system. De kan användas antingen som sådana eller i bearbetad form, men på eget ansvar. Vänligen observera att exempelkodernas funktionssäkerhet inte har testats i alla förhållanden.

Php: matkahuolto_php.zip

C#: matkahuolto_cs.zip

Java: matkahuolto_java.zip

Ruby: matkahuolto_ruby.zip

Testning och ibruktagning

Gränssnittet kan testas i en testmiljö på Matkahuoltos servrar. Då kunderna skickar en begäran till testmiljön får de ett svar i korrekt form. I testmiljön behandlas inga försändelser. Då man vill ta i bruk gränssnittet går det enkelt bara genom att byta kontaktadress.

Så här kommer du igång - Kund-ID och tekniskt stöd

  1. För testning och ibruktagning av gränssnittet behöver du ett avgiftsfritt kund-ID som du kan beställa per e-post på adressen verkkokauppapalvelut@matkahuolto.fi.

  2. Vårt tekniska stöd hjälper dig i alla frågor du har om kundanslutningen och XML-gränssnittet. E-postadressen är verkkokauppapalvelut@matkahuolto.fi.

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Bli vår kundTjänster för webbutikerInrikes PakettjänsterUtrikes pakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellLogga in på Företagsportalen Paketit

Sociala medier