Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterResenärtjänsterFörsäljningarKundtjänst
Logga in

Utrikes pakettjänster för avtalskunder

Via Matkahuolto skickar du paket förmånligt och snabbt också till Sverige, Danmark, Baltikum och Mellaneuropa. Vår samarbetspartner i Norden och Mellaneuropa är PostNord och i Baltikum posten i Estland.

Effekterna av coronavirus på paketleveranser utomlands

Vi levererar till stor del också paket till hemdörrar och upphämtningsställen utomlands. Förseningar kan inträffa på vissa ställen i europeiska exportleveranser till följd av land- och regionspecifika räntebegränsningar. På grund av landsspecifika begränsningar kan vi för närvarande inte leverera till upphämtningsställen i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Vi rekommenderar att du byter från hämtningsleveranser till hemleveranser för Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

Om hämtningsstället redan har levererats till dessa länder rekommenderar vi att du instruerar mottagaren att hämta sändningen så snart som möjligt.

Sändningar som levereras till företag som inte kan levereras på grund av stängningen av företagets koronavirusepidemi återförs automatiskt till avsändaren efter det första leveransförsöket.

Leveranser till avhämtningsställen

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress. Leveranstiden är 2-5 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

I Baltikum omfattar nätverket av avhämtningsställen nästan 800 avhämtningsställen, av vilka nästan 300 är paketautomater i Estland.

Paketet förvaras vid avhämtningsstället i 15 dygn och vid paketautomaterna i 7 dygn, varefter ett paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli och maximivikten är 20 kg. Maximilängden är
150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress.

Leveranstiden är 2-4 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Nätverket omfattar nästan 2 000 avhämtningsställen i Sverige och nästan 3 000 avhämtningsställen i Danmark, av vilka över 1 200 är paketautomater.

Paketet förvaras vid avhämtningsställena i Sverige 7 dygn och i Danmark 14 dygn, varefter paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress. På grund av landsspecifika restriktioner kan vi för närvarande inte leverera försändelser till avhämtningsställen i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Vi rekommenderar att du byter från hämtningsleveranser till hemleveranser för Tyskland, Nederländerna och Frankrike.Leveranstid 4-7 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Paketet förvaras vid avhämtningsställena i 7 dygn, varefter paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Leveranser till mottagarens dörr

Paketet levereras till mottagaren. Tidsintervallet för leverans avtalas med mottagaren i förväg via textmeddelande och därför är mobiltelefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.


Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Ingen möjlighet till kundretur. Tjänsten inkluderar högst två utdelningsförsök (med undantag av Estland, där endast ett utdelningsförsök ingår). Paketet förvaras vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm (Estland, Lettland och Litauen omkrets 300 cm) och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Leveranser dagtid till företagsadresser

Utdelningspraxis varierar beroende på mottagarlandet. Tjänsten inkluderar åtminstone ett utdelningsförsök. Leveranstiden avtalas inte i förväg med mottagaren. Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Ingen returförsändelse. Försändelser som inte har avhämtats hanteras från fall till fall.

Försändelsen kan bestå av 5 kollin och maximivikten för ett kolli är 35 kg. Hela försändelsens maximivikt är 175 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Tjänsten inkluderar 1-2 utdelningsförsök. Om utdelningen inte lyckas förvaras paketet vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Ingen returförsändelse. Försändelser som inte har avhämtats hanteras från fall till fall.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Utrikes expressförsändelser

Utrikes flygdokument får endast innehålla dokument. Maximivikt 5 kg.

Utrikes flygpaket transporteras till mottagarens adress. I Europa kan försändelsen i bästa fall nå fram redan följande vardag, men i andra länder varierar leveranstiden mellan 2 och 8 vardagar.

Paketets maximimått är 60x60x120 cm och vikten 30 kg. Försändelser som är större/tyngre än så kan inte skickas via Matkahuolto.

I telefonnumret ska den möjliga landskoden och dess prefix beaktas. Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla farliga ämnen, LQ- och EQ-försändelser, levande djur, skjutvapen eller delar av skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

DHL sköter vid behov förtullningen i destinationslandet. Mottagaren betalar försändelsens tull- och myndighetsavgifter samt skatter. Om försändelsen inte kan levereras till mottagaren uppbärs de obetalda tull- och myndighetsavgifterna av avsändaren. Vid försändelser till Ryssland (S:t Petersburg eller Moskva), ska det innan försändelsen överlåts till Matkahuolto säkerställas att det är möjligt att skicka produkten.

Försändelser till privatpersoner kan också skickas till följande länder, men på grund av olika innehållsbegränsningar bör avsändaren före avsändningen kontakta DHL:s kundtjänst för att kontrollera att det är möjligt att skicka försändelsen: Afghanistan, Burundi, Sydsudan, Iran, Jemen, Kuba, Libyen, Mali, Niger, Syrien. DHL:s kundtjänst tfn 0304 5346 (0,835 €/samtal + 0,084 €/min) betjänar vardagar kl. 8-17.

Fler länder på kommande 2021


Storbritannien, Schweiz och Ryssland är på kommande 2021.


Prislista

Transportvillkor vid utrikes transporterVälj Finlands mest positiva pakettransportör

Vi hjälper dig att förbättra kundupplevelsen i din företag med omfattande transporttjänster. Vi erbjuder pakettjänster både hemma och utomlands.
Lämna en offertbegäran till oss

Senare leverans av paket till våra terminaler

Du kan också lämna utgående försändelser direkt till våra logistikterminaler. Försändelser som lämnas inom terminalernas öppettider hinner med samma kvälls transporter! Du får alltså många effektiva timmar att samla webbutikbeställningar och leverera försändelserna snabbt till mottagaren.

Försäljningens kontaktinformation

Kontaktinformation för paket- och resenärtjänsters försäljning.
PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä