Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterPassagerartjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Utrikes pakettjänster för avtalskunder

Via Matkahuolto skickar du paket förmånligt och snabbt också till Sverige, Danmark, Baltikum och Mellaneuropa. Vår samarbetspartner i Norden och Mellaneuropa är PostNord och i Baltikum posten i Estland.

Leveranser till avhämtningsställen

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress. Leveranstiden är 2-5 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

I Baltikum omfattar nätverket av avhämtningsställen nästan 1200 avhämtningsställen, av vilka nästan 300 är paketautomater i Estland.

Paketet förvaras vid avhämtningsstället i 15 dygn och vid paketautomaterna i 7 dygn, varefter ett paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli och maximivikten är 20 kg.

Maximistorlek Estland: maximilängden 150 cm, längden + omkretsen 300 cm. Vid försändelser som anvisats till en paketautomat maximistorlek är 39 cm x 38 cm x 64 cm.

Maximistorlek Lettland och Litauen: 39 cm x 38 cm x 64 cm.

Minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.


Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress.

Leveranstiden är 2-4 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Nätverket omfattar nästan 2 000 avhämtningsställen i Sverige och nästan 3 000 avhämtningsställen i Danmark, av vilka över 1 200 är paketautomater.

Paketet förvaras vid avhämtningsställena i Sverige 7 dygn och i Danmark 14 dygn, varefter paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Paketet levereras för avhämtning av mottagaren antingen till det avhämtningsställe som avsändaren valt eller till det närmaste avhämtningsstället som definierats utifrån mottagarens adress.

Leveranstid 4-7 dygn. Mottagaren får ett textmeddelande när paketet kan avhämtas och därför är telefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.

Paketet förvaras vid avhämtningsställena i 7 dygn, varefter paket som inte avhämtats sänds i retur till avsändaren på avsändarens bekostnad. Ingen avgiftsfri kundretur.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren

Leveranser till mottagarens dörr

Paketet levereras till mottagaren. Tidsintervallet för leverans avtalas med mottagaren i förväg via textmeddelande och därför är mobiltelefonnummer en obligatorisk uppgift. I telefonnumret ska landskoden och dess prefix beaktas, till exempel +46 123 456 789.


Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Ingen möjlighet till kundretur. Tjänsten inkluderar högst två utdelningsförsök (med undantag av Estland, där endast ett utdelningsförsök ingår). Paketet förvaras vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm (Estland omkrets 300 cm) och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Leveranser dagtid till företagsadresser

Utdelningspraxis varierar beroende på mottagarlandet. Tjänsten inkluderar åtminstone ett utdelningsförsök. Leveranstiden avtalas inte i förväg med mottagaren. Om mottagaren inte påträffas, lämnas en ankomstavi till mottagaren och försändelsen kan avhämtas från ett serviceställe i mottagarlandet. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Ingen returförsändelse. Försändelser som inte har avhämtats hanteras från fall till fall.

Försändelsen kan bestå av 5 kollin och maximivikten för ett kolli är 30 kg. Hela försändelsens maximivikt är 150 kg. Maximilängden är 150 cm, längden + omkretsen 300 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Tjänsten inkluderar 1-2 utdelningsförsök. Om utdelningen inte lyckas förvaras paketet vid terminalen i 7 dygn, varefter försändelsen sänds i retur till avsändaren mot en separat avgift. Försändelser delas inte ut till postbox- eller Poste Restante-adresser. Ingen returförsändelse. Försändelser som inte har avhämtats hanteras från fall till fall.

Försändelsen kan bestå av ett kolli, vars maximivikt är 20 kg och minimivikten 0,150 kg. Maximilängden är 100 cm, längden + omkretsen 250 cm och minimimåtten 14 x 9 x 15 cm.

Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten.

Begränsningar

Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen och ammunitionsattrapper, däck till motorfordon, lättfördärvliga produkter såsom växter samt produkter som kräver transportförhållanden som avviker från det normala eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Utrikes expressförsändelser


Expresspaket kan skickas vart som helst i världen via DHL:s Express Easy-tjänst. Förbered och betala försändelsen i DHL:s webbutik. Därefter kan du lämna försändelsen till något av Matkahuoltos serviceställen som fungerar som DHL-serviceställe.


Prislista

Transportvillkor vid utrikes transporterVälj Finlands mest uppskattade pakettransportör

Vi hjälper dig att förbättra kundupplevelsen i din företag med omfattande transporttjänster. Vi erbjuder pakettjänster både hemma och utomlands.
Lämna en offertbegäran till oss

Senare leverans av paket till våra terminaler

Du kan också lämna utgående försändelser direkt till våra logistikterminaler. Försändelser som lämnas inom terminalernas öppettider hinner med samma kvälls transporter! Du får alltså många effektiva timmar att samla webbutikbeställningar och leverera försändelserna snabbt till mottagaren.

Försäljningens kontaktinformation

Kontaktinformation för paket- och resenärtjänsters försäljning.
PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Här kommer du igångPakettjänster Utrikes pakettjänsterTjänster för webbutikerPrislistorAnvisningar och villkorSkicka utan avtalReferenser

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä