Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
Matkahuolto yrityksenäStrategiaTarinammeHenkilöstöYrityksen johtoVastuullisuusRaportointi Medialle
Kirjaudu

Matkahuollon hallinto ja omistajat

Matkahuolto yrityksenäStrategiaTarinammeHenkilöstöYrityksen johtoVastuullisuusRaportointi Medialle

Omistajat

Matkahuollon omistavat Linja-autoliitto ry ja ammattimaista linja-auto- ja henkilöautoliikennettä harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen alueelliset yhdistykset eli suomalaiset linja-autoyrittäjät.

Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat. Yhtiökokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa käsittelemään osakeyhtiölain sekä yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyjä asioita, mukaan lukien hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta. Varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle vuosittain käsittelemään sille lain ja yhtiöjärjestyksen perusteella kuuluvat asiat, mukaan lukien tilinpäätöksen ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen käsittely.

Hallitus

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa hallituksen jäsenten valinnasta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat nimittävät tarvittaessa keskuudestaan hallituksen jäsenten nimittämistä valmistelevan valiokunnan, jonka tehtävänä on arvioida yhtiön tilanteen ja tarpeen perusteella yhtiön hallituksessa tarvittavaa osaamista ja laatia ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä.

Hallituksen puheenjohtaja on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista. Puheenjohtajan tehtävät ja tarkempi rooli on määritellyt hallituksen työjärjestyksessä. 

Matkahuollon hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Se vastaa yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyy yhtiön strategian.

Yrityksen johto 

Matkahuollon johdon vastuut ja velvollisuudet määräytyvät soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Hallituksen työjärjestys määrittää toimivaltaa hallituksen ja toimivan johdon välillä.  

Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluu kymmenen jäsentä.

Tutustu yrityksen johtoon

Palkitseminen

Osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstön palkkauksessa ja kannustepalkkioissa noudatettavat periaatteet. Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen hyväksytetään ”yksi yli” -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksestä hallituksen puheenjohtajalla yhtiön palkitsemista koskevien periaatteiden mukaisesti.

Ylimmän johdon palkitsemisen määrittelyprosessi sekä henkilöstön palkkauksen periaatteet on kirjattuna hallituksen työjärjestykseen. Palkitseminen koostuu neljästä osa-alueesta: rahallinen, kehittyminen, henkilöstöedut sekä yhteisöllisyys ja tuki. Rahallisen palkitsemisen osalta kannustepalkitsemista on hyvin rajatulla henkilöstöryhmällä, jonka palkitsemisperusteet hyväksyy hallitus. Palkkojen määrittyminen tapahtuu suurimman osan henkilöstöä kohdalta työehtosopimuksen perusteella. Toimihenkilöiden osalta, jotka eivät ole työehtosopimuksen mukaisessa palkkausjärjestelmässä, palkka määrittyy tehtävän perusteella. Palkkatason ja henkilöstöetujen määrityksessä huomioidaan alan yleinen kehitys sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media