Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava
Kirjaudu

Edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia

LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava

Haluamme tehdä osamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja vahvistaa positiivisia sekä minimoida negatiivisia ympäristövaikutuksiamme. Keskitymme erityisesti ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistämiseen ja kestävän liikkumisen tukemiseen.
Tavoitteet ilmastonmuutoksen lieventämiseksi päästöjen vähentämisellä ovat keskeisessä osassa toimintaamme. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali ja puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämä koskee niin koko oman toiminnan päästöjä kuin arvoketjun päästöjä vuoden 2020 tasoon nähden.

Tavoitteeseen pyrimme seuraavien tekojen kautta:

  • Tarjota täysin fossiilittomat kuljetukset vuonna 2030.

  • Siirtyä vihreään sähköön ja kaukolämpöön niin asemien, logistiikkaterminaalien kuin toimistotilojen osalta.

  • Tarjota asiakkaillemme hiilineutraalit pakettikuljetukset 1.7.2022 alkaen.

Ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistäminen

Kuljetuksilla on keskeinen asema päästöjemme vähentämisessä. Omaan kuljetuskalustoomme liittyen kartoitamme esimerkiksi sähköisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia käyttää biopolttoaineita. Lisäksi keskitymme reittien sekä täyttöasteiden optimointiin ja kuljetusten yhdistelemiseen.

Omissa tuotannon autoissa siirrymme biopolttoaineisiin vuoden 2023 alussa ja kokonaan fossiilittomat pakettikuljetukset sisältäen arvoketjuumme kuuluvat alihankintana ostettavat kuljetukset on tavoitteenamme tehdä vuoteen 2030 mennessä.

Tämän lisäksi siirrymme kaikilla asemilla, logistiikkaterminaaleissa ja toimistoissa vihreään sähköön ja kaukolämpöön vuoden 2023 alusta alkaen ja parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta.

100 % hiilineutraalit kuljetukset

Olemme selvittäneet pakettipalvelujemme hiilijalanjäljen ja seuraamme sitä vuosittain. Hiilineutraalin pakettikuljetuksen tuottamiseksi käytämme omien päästövähennystoimenpiteiden rinnalla päästöjen kumoamista. Tämä toteutetaan kansainväliset standardit täyttävillä ja sertifioiduilla ilmastoyksiköillä.
Hiilineutraalin pakettikuljetuksen päästöjen kumoaminen perustuu vuosittaiseen päästölaskentaan, jonka oikeudellisuuden on varmentanut Gaia Consulting. Ilmastoyksiköiden hankinnassa yhteistyökumppanimme on Nordic Offset.

Kansainväliset standardit täyttävät ja sertifioidut kohteemme:

Vuonna 2023

Hanke sijaitsee Sanjoin Nalassa, joka on Beas-joen sivujoki lähellä Patlikuhlin kylää Kullun piirikunnassa Himachal Pradeshissa. Hankkeen tavoitteena on valjastaa uusiutuvaa vesivoimaenergiaa sähkön toimittamiseksi maan sähköverkkoon.

InfiniteEARTHin Rimba Raya Biodiversity Reserve -hankkeen tavoitteena on vähentää Indonesian päästöjä säilyttämällä noin 64 000 hehtaaria trooppista suometsää.

Muun toiminnan resurssitehokkuus

Lisäämme resurssitehokkuutta toiminnassamme. Haluamme edistää kiertotaloutta vähentämällä, uudelleen käyttämällä, kierrättämällä ja optimoimalla materiaalien käyttöä.
Keskitymme omassa toiminnassamme jätteiden lajittelun ja kierrättämisen kehittämiseen. Kiinnitämme huomiota myös omien pakkausmateriaalimme määrään ja pakkausvalintoihin. Haluamme lisätä kestävien pakkausratkaisujen käyttöä yhteistyössä kuluttaja-asiakkaiden ja verkkokauppa-asiakkaiden kanssa.

Lisäämme energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti toiminnassamme. Käytämme omissa toimipaikoissamme 100 %:sti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä aina kun se on mahdollista.

Kestävän elämäntavan tukeminen

Haluamme lisätä kuluttajien tietoisuutta kestävistä elämäntavoista. Keskitymme markkinoimaan kestäviä liikkumisen palveluja, jotta yhä useampi kuluttaja valitsisi linja-auton kulkumuodokseen. Vähentäessään yksityisautoilua ja siitä aiheutuvia päästöjä bussilla kulkeminen on ympäristöystävällinen tapa liikkua.

Kestävän liikkumisen lisäksi haluamme lisätä tietoisuutta kestävien pakkausratkaisujen käyttämisestä. Keskitymme esimerkiksi viestimään RePack-pakkauksista, jotka otimme valikoimiimme vuonna 2020. RePack on uudelleen käytettävä ja kierrätettävä pakkaus.

Tavoite

  • SDG 4.7: Tietoisuuden lisääminen kestävistä elämäntavoista, erityisesti kestävästä liikkumisesta

Matkahuolto x RePack

Lue lisää →

Tavoitteena hiilineutraalius 2030

Lue lisää →

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Lue lisää →