Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet
Kirjaudu
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet

Edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia

Merkittävin osa päästökuormastamme on peräisin hiilidioksidipäästöistä, joista noin 10 prosenttia on lähtöisin omasta toiminnastamme ja loput arvoketjusta, jonka muodostavat pääasiassa alihankintakuljetukset sekä ostetut tuotteet ja palvelut. Kehitämme kuljetusratkaisujamme ympäristöystävällisemmiksi ja vähennämme päästöjä ilmastotiekarttamme mukaisin toimenpitein muun muassa siirtymällä kuljetuksissamme fossiilittomiin polttoaineisiin.

Tavoitteenamme on puolittaa kokonaispäästömme vuoden 2020 tasosta ja olla hiilineutraali koko toimintamme osalta vuonna 2030.


Luovumme fossiilisista polttoaineista

Vuoden 2024 alusta lähtien valtaosa runkokuljetuksistamme ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Muutoksen myötä vuotuiset fossiilipäästömme pienenevät merkittävästi, jopa 20 prosenttia kokonaispäästöistämme.

Lue lisää →

Tarjoamme hiilineutraalit kuljetukset

Välietappina kohti täyttä fossiilittomuutta tarjoamme asiakkaillemme hiilineutraalit pakettikuljetukset. Toteutamme hiilineutraalit kuljetukset tällä hetkellä päästöjen kumoamisella. Kumoamme päästömme tukemalla kansainväliset standardit täyttäviä hankkeita Intiassa ja Indonesiassa.

Päästöjen kumoamismäärä perustuu vuosittain toteutettavaan ja varmennettavaan GHG-protokollan mukaiseen päästölaskentaan.

Lue lisää →

Tuemme kestävää elämäntapaa

Tiesitkö, että linja-autojen keskimääräiset päästöt kilometriä kohti ovat Suomessa vain noin kolmasosan henkilöautojen päästöistä? Tuemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kestävää elämäntapaa tuottamalla ja markkinoimalla kestävän joukkoliikenteen palveluita.