Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaRaportointi ja viestintäIlmoituskanava
Kirjaudu

Edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia

LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaRaportointi ja viestintäIlmoituskanava

Haluamme tehdä osamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja vahvistaa positiivisia ympäristövaikutuksiamme. Keskitymme erityisesti ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistämiseen ja kestävän liikkumisen tukemiseen.

Tavoitteet ilmastonmuutoksen lieventämiseksi päästöjen vähentämisellä ovat keskeisessä osassa toimintaamme.  Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä pakettipalveluiden ja oman toiminnan osalta. Vuonna 2020 toteutimme ensimmäisen laajemman päästölaskennan, jonka tietoja hyödynnetään päästövähennystavoitteiden asettamisessa.

Ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistäminen

Kuljetuksilla on keskeinen asema päästöjemme vähentämisessä. Osana Matkahuolto hiilineutraali 2030 -tiekarttaamme olemme käynnistäneet tarkemman selvityksen päästövähennyskeinoista. Julkaisemme ensimmäisiä tarkempia suunnitelmia ja tavoitteita vuoden 2021 aikana.

Kehitämme vähäpäästöisiä ja hiilineutraaleja kuljetusratkaisuja. Omaan kuljetuskalustoomme liittyen kartoitamme esimerkiksi sähköisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia käyttää biopolttoaineita. Lisäksi keskitymme reittien sekä täyttöasteiden optimointiin ja kuljetusten yhdistelemiseen.

Pyrimme vaikuttamaan myös toimittajien kuljetusten päästöihin eri toimenpiteillä ja kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia kuljetusten vastuullisuuden kehittämiseksi.

Tavoitteet

  • SDG 13.1: Hiilineutraalit kuljetukset vuoteen 2030 mennessä

  • Lyhyemmän aikavälin tavoitteet tulossa

Muun toiminnan resurssitehokkuus

Lisäämme resurssitehokkuutta toiminnassamme. Haluamme edistää kiertotaloutta vähentämällä, uudelleen käyttämällä, kierrättämällä ja optimoimalla materiaalien käyttöä.

Keskitymme omassa toiminnassamme jätteiden lajittelun ja kierrättämisen kehittämiseen. Kiinnitämme huomiota myös omien pakkausmateriaalimme määrään ja pakkausvalintoihin. Haluamme lisätä kestävien pakkausratkaisujen käyttöä yhteistyössä kuluttaja-asiakkaiden ja verkkokauppa-asiakkaiden kanssa.

Lisäämme energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti toiminnassamme. Käytämme omissa toimipaikoissamme 100 %:sti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä aina kun se on mahdollista.

Tavoite

  • SDG 13.1: Hiilineutraali oman toiminnan valittujen osa-alueiden osalta vuoteen 2030 mennessä

Kestävän elämäntavan tukeminen

Haluamme lisätä kuluttajien tietoisuutta kestävistä elämäntavoista. Keskitymme markkinoimaan kestäviä liikkumisen palveluja, jotta yhä enemmän kuluttajia valitsisi linja-auton kulkumuodokseen. Vähentäessään yksityisautoilua ja siitä aiheutuvia päästöjä bussilla kulkeminen on ympäristöystävällinen tapa liikkua.

Kestävän liikkumisen lisäksi haluamme lisätä tietoisuutta kestävien pakkausratkaisujen käyttämisestä. Keskitymme esimerkiksi viestimään RePack-pakkauksista, jotka otimme valikoimiimme vuonna 2020. RePack on uudelleen käytettävä ja kierrätettävä pakkaus.

Tavoite

  • SDG 4.7: Tietoisuuden lisääminen kestävistä elämäntavoista, erityisesti kestävästä liikkumisesta

Matkahuolto x RePack

Lue lisää →

Tavoitteena hiilineutraalius 2030

Lue lisää →

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Lue lisää →

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa sovellus ja osta liputReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä