Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet
Kirjaudu
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet

Sitoumukset ja periaatteet

Olemme yhtiönä sitoutuneet seuraaviin vastuullisuutta edistäviin sitoumuksiin ja periaatteisiin.


Sitoumuksemme

Science Based Targets

Sitoutumisellamme tieteeseen perustuvaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) tuemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen. Sitoumus koskee koko yhtiötä, mukaan lukien Pakettipalveluidemme yhteistyökumppaneita koko Suomessa.

YK:n Global Compact

Sitouduimme tammikuussa 2023 YK Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka mukaisesti olemme sitoutuneet noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään viittä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) ja seitsemää alatavoitetta, joihin voimme vastuullisuusohjelmallamme vaikuttaa.

Nolla tapaturmaa -foorumi

Kuulumalla Nolla tapaturmaa -foorumiin olemme työpaikkana sitoutuneet jakamaan hyviä käytäntöjä toisten työpaikkojen kanssa, kehittämään työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa, varmistamaan työterveyden ja -turvallisuuden osana työpaikkamme tuloksellista toimintaa sekä ilmoittamaan vuosittain tarvittavat työturvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille.

Ekokompassi

Olemme mukana Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä, jonka avulla tunnistamme, seuraamme ja vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia toimitiloissamme. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti ulkopuolisen asiantuntijan auditoinnin pohjalta. Ekokompassi pohjautuu ISO 14001 -ympäristöstandardiin, ja se on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama.


Eettiset toimintaperiaatteemme

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteemme ovat yhteinen tapamme toimia asioissa, joihin liittyy eettisiä kysymyksiä. Eettisten toimintaperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käsitys siitä, miten matkahuoltolaisten tulee toimia erilaisissa tilanteissa. Periaatteet heijastavat yhteistä arvomaailmaamme, ja ne auttavat meitä saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteemme toimia tavalla, jota asiakkaat, kumppanit, henkilöstö ja muut sidosryhmät odottavat meiltä.

Eettiset toimintaperiaatteet yhteistyökumppaneille

Meille on ensiarvoisen tärkeätä tehdä yhteistyötä kumppanien kanssa, jotka jakavat arvopohjamme ja kantavat oman yhteiskuntavastuunsa. Haluamme varmistaa hyvän liiketoimintatavan koko toimitusketjussa ja kehittää toimintaamme yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää

Lisätietoja löydät viimeisimmästä vuosi- ja vastuullisuuskertomuksestamme.