Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Nya Företagsportalen Paketit

Vi har utvecklat den nya och behändiga Företagsportalen Paketit för våra avtalskunder. Företagsportalen Paketit ersätter kundanslutningen MPaketti och tas i bruk stegvis för olika kundgrupper. 

I utvecklingen av Företagsportalen Paketit har vi fäst särskilt stor vikt vid lätthanterlighet och intuition.  

 Företagsportalen Paketit fungerar som en ärendekanal för företagskunder, där kunderna förutom att skapa försändelser och avhämtningsbeställningar bland annat kan kontakta kundtjänsten direkt samt granska och hantera sina företagsspecifika uppgifter. 


Kunduppgifter och inloggning

Du kan logga in till Företagsportalen med inloggningskoderna till kundanslutningen MPaketti.

Vid inloggning till Företagsportalen med befintliga användarkoder ska en e-postadress ha sparats i användarens uppgifter. Du kan lägga till e-postadressen i uppgifterna i kundanslutningen MPaketti. E-postadressen ska sparas uttryckligen i fältet för e-postadress, det räcker inte att användarnamnet har formen av en e-postadress.

Nästan alla kund- och användarspecifika uppgifter som lagrats i den gamla kundanslutningen MPaketti har överförts till Företagsportalen Paketit.

Logga in →


I den Företagsportalen Paket kan du bland annat:

 • skapa inrikes försändelser, inklusive Expresspaket och Frakttransport, skapa utrikes försändelser samt skriva ut adresskort.

 • se en prisuppskattning för försändelsen

 • följa försändelser i realtid

 • Redigera försändelseuppgifterna, t.ex. uppdatera mottagarens kontaktuppgifter

 • överföra en redan skickad försändelse till ett annat avhämtningsställe eller beställa hemleverans till mottagaren

 • beställa avhämtning för en eller flera försändelser

 • spara försändelsemallar för favoritförsändelser

 • upprätthålla en adressbok med egna och kundernas adresser

 • enkelt göra en ticket till kundtjänsten med ett kontaktformulär

 • administrera användare och användarrättigheter

 • se rapporter om t.ex. försändelsemängder och fakturering

 • granska företagets uppgifter, till exempel uppgifter med anknytning till fakturering eller returneringsavtal


Bra att veta:

Den befintliga kundanslutningen MPaketti kan användas fram till sommaren 2024, men vi rekommenderar att den nya Företagsportalen Paketit tas i bruk genast. Den nya Företagsportalen Paketit är webbläsarbaserad. Du behöver alltså inte installera något separat program för att kunna använda den. Du kan logga in till Företagsportalen via vilken dator som helst med hjälp av ett personligt användarnamn och lösenord.


Vanliga frågor

I inledningsskedet blir avsändaradressen du använt kvar i minnet på sidan där du skapar försändelser under den tid du är inloggad. Vi kommer senare att göra det möjligt att ställa in en användarspecifik standardavsändaradress.

Om du har sparat mottagaruppgifterna i adressboken kan du söka mottagaren i sökfältet med kundnummer, namn eller adressuppgifter såsom gatuadress eller postnummer. Observera att du inte kan söka uppgifter med Matkahuoltos kundnummer. Sökningen fungerar endast via sökfältet, inte till exempel genom att skriva kundnummer eller namn och gå till följande fält.

 • Du kan spara mottagarens uppgifter direkt när du skapar försändelsen genom att välja knappen ”Spara mottagaren i adressboken” nedanför mottagaravsnittet.
 • Dessutom kan mottagaruppgifter sparas i avsnittet Adressbok, antingen enskilt genom att klicka på Skapa ny eller alternativt genom att importera mottagaruppgifterna från en csv-fil.

En ankomstavi skickas alltid per SMS om telefonnummer finns med bland försändelsens uppgifter. Om både telefonnummer och e-postadress har angetts, skickas ankomstavin till båda. Om mottagaren använder appen Paketit kan mottagaren ha beställt ankomstavier också via appen.

Telefonnummer och e-postadress bör anges för alla försändelser, även de som levereras till dörren. Om utdelningen av någon orsak misslyckas kan vi då meddela mottagaren varifrån försändelsen kan hämtas. Eftersom leveranstiderna för pappersbrev hela tiden blir längre och förvaringstiden för ett paket är 7 dagar, rekommenderar vi elektroniska ankomstavier. Telefonnummer rekommenderas också för att vår chaufför har möjlighet att ringa mottagaren om ett hinder för utdelning uppstår (till exempel en låst dörr), om ett telefonnummer har angetts för försändelsen.

Du kan registrera en försändelse om du fyller i mottagarens e-postadress. Antingen telefonnummer eller e-postadress räcker.

Du behöver få det aktuella kundnumret av betalaren. Vi rekommenderar att du sparar kundnumret i mottagarens uppgifter i adressboken, så att det inte behöver anges separat varje gång.

Mottagaradresser kan importeras i CSV-format. I adressboken, efter adresslistan på fliken Mottagare, kan du välja Importera CSV. Genom att klicka på länken öppnas ett fönster där du kan hämta den fil du vill importera från din egen dator. Filen ska ha rätt format, dvs. innehålla de fält som krävs. Enklast får du rätt format genom att exportera en eller flera adresser från adressboken via länken Ladda CSV och använda denna fil som mall. Mer information om exportering av adresser: om du har valt en eller flera rader genom att kryssa för rutan, exporterar funktionen Ladda CSV endast de valda raderna till filen. Om du däremot inte har valt någon rad exporteras alla rader i adressboken till filen.

Ja, men du kan inte själv skapa företagets huvudadress, utan den skapas av Matkahuolto.

Du kan inte själv radera den avsändaradress som definierats som huvudadress.

Välj Skapa returförsändelse på första sidan (under Försändelser) och välj önskad tjänst för en försändelse som är på väg till dig. För skickade och returnerade försändelser används delvis olika produktslag. Till exempel kan produktslaget Kundreturnering endast användas för returförsändelser.

Du kan beställa avhämtning antingen direkt när du skapar försändelsen eller alternativt för flera försändelser på en gång i försändelselistan genom att först välja alla försändelser som ska ingå i avhämtningen med rutorna vid den högra kanten och därefter klicka på Beställ avhämtning.

Skapa en försändelsemall där du sparar önskade uppgifter i fältet Innehåll (nedanför produktslaget och tilläggstjänsterna). Du kan samtidigt spara vika andra försändelserelaterade uppgifter som helst på försändelsemallen, till exempel uppgifter med anknytning till avsändaren, mottagaren, betalaren eller referenser.

Funktionen standardproduktslag har ersatts med försändelsemallar i Företagsportalen. Du kan skapa en försändelsemall med kundens namn eller kundnummer. I mallen kan du förutom produktslaget spara vilka uppgifter som helst med anknytning till skapandet av försändelsen.

I en försändelsemall kan du spara vilka uppgifter som helst med anknytning till skapandet av försändelsen. Försändelsemallar kan utnyttjas till exempel för olika typer av leveranssätt (såsom ”butiksleverans från lager” eller ”konsumentleverans till avhämtningsställe”) eller för att göra mottagarspecifika definitioner (till exempel fästa ett specifikt avhämtningsställe och en referensuppgift till en försändelsemall med namnet ”Kund A”).

Om du vill spara en försändelsemall där du inte har fyllt i alla fält som är obligatoriska när en försändelse skapas, ska du spara mallen i avsnittet Försändelsemallar genom att klicka på Skapa ny.