Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Nya Företagsportalen Paketit

Vi har utvecklat den nya och behändiga Företagsportalen Paketit för våra avtalskunder. Företagsportalen Paketit fungerar som en ärendekanal för företagskunder, där kunderna förutom att skapa försändelser och avhämtningsbeställningar bland annat kan kontakta kundtjänsten direkt samt granska och hantera sina företagsspecifika uppgifter.

Ta omedelbart i bruk Företagsportalen Paketit – Kundanslutningen MPaketti stängdes 10.6.2024.

Det är lätt att byta - gör så här:

1. Kontrollera dina kunduppgifter

Börja här. Vid inloggning till Företagsportalen med befintliga användarkoder ska en e-postadress ha sparats i användarens uppgifter.

2. Logga in

Den nya Företagsportalen Paketit är webbläsarbaserad. Du behöver alltså inte installera något separat program för att kunna använda den.

Du kan logga in till Företagsportalen från vilken dator som helst med inloggningskoderna till kundanslutningen MPaketti.

Nästan alla kund- och användarspecifika uppgifter som lagrats i den gamla kundanslutningen MPaketti har överförts till Företagsportalen Paketit.

Logga in →

3. Bekanta dig och använd

De nya Företagsportalen Paketit har samma funktioner som kundanslutningen MPaketti, men den nya portalen är betydligt smidigare och mer intuitiv att använda.

  • Förhandsifyllda och sparade försändelsemallar minskar det manuella arbetet vid upprepade försändelser.
  • Det är enkelt att kontakta vår kundtjänst. Behandlingen av ditt ärende inleds utan att du behöver uppge uppgifter om ditt företag eller din försändelse, eftersom du kan kontakta oss direkt via sidan där du granskar försändelsen.
  • Mindre gissningar, mer rena fakta. Med hjälp av rapporterna i Företagsportalen får du ännu mer information om dina försändelser.
  • Exakta prisuppskattningar på basis av inmatade uppgifter om vikt, mått och tjänster.
Logga in →

Vanliga frågor

I inledningsskedet blir avsändaradressen du använt kvar i minnet på sidan där du skapar försändelser under den tid du är inloggad. Vi kommer senare att göra det möjligt att ställa in en användarspecifik standardavsändaradress.

Om du har sparat mottagaruppgifterna i adressboken kan du söka mottagaren i sökfältet med kundnummer, namn eller adressuppgifter såsom gatuadress eller postnummer. Observera att du inte kan söka uppgifter med Matkahuoltos kundnummer. Sökningen fungerar endast via sökfältet, inte till exempel genom att skriva kundnummer eller namn och gå till följande fält.

  • Du kan spara mottagarens uppgifter direkt när du skapar försändelsen genom att välja knappen ”Spara mottagaren i adressboken” nedanför mottagaravsnittet.
  • Dessutom kan mottagaruppgifter sparas i avsnittet Adressbok, antingen enskilt genom att klicka på Skapa ny eller alternativt genom att importera mottagaruppgifterna från en csv-fil.

En ankomstavi skickas alltid per SMS om telefonnummer finns med bland försändelsens uppgifter. Om både telefonnummer och e-postadress har angetts, skickas ankomstavin till båda. Om mottagaren använder appen Paketit kan mottagaren ha beställt ankomstavier också via appen.

Telefonnummer och e-postadress bör anges för alla försändelser, även de som levereras till dörren. Om utdelningen av någon orsak misslyckas kan vi då meddela mottagaren varifrån försändelsen kan hämtas. Eftersom leveranstiderna för pappersbrev hela tiden blir längre och förvaringstiden för ett paket är 7 dagar, rekommenderar vi elektroniska ankomstavier. Telefonnummer rekommenderas också för att vår chaufför har möjlighet att ringa mottagaren om ett hinder för utdelning uppstår (till exempel en låst dörr), om ett telefonnummer har angetts för försändelsen.

Du kan registrera en försändelse om du fyller i mottagarens e-postadress. Antingen telefonnummer eller e-postadress räcker.

Du behöver få det aktuella kundnumret av betalaren. Vi rekommenderar att du sparar kundnumret i mottagarens uppgifter i adressboken, så att det inte behöver anges separat varje gång.

Mottagaradresser kan importeras i CSV-format. I adressboken, efter adresslistan på fliken Mottagare, kan du välja Importera CSV. Genom att klicka på länken öppnas ett fönster där du kan hämta den fil du vill importera från din egen dator. Filen ska ha rätt format, dvs. innehålla de fält som krävs. Enklast får du rätt format genom att exportera en eller flera adresser från adressboken via länken Ladda CSV och använda denna fil som mall. Mer information om exportering av adresser: om du har valt en eller flera rader genom att kryssa för rutan, exporterar funktionen Ladda CSV endast de valda raderna till filen. Om du däremot inte har valt någon rad exporteras alla rader i adressboken till filen.

Ja, men du kan inte själv skapa företagets huvudadress, utan den skapas av Matkahuolto.

Du kan inte själv radera den avsändaradress som definierats som huvudadress.

Välj Skapa returförsändelse på första sidan (under Försändelser) och välj önskad tjänst för en försändelse som är på väg till dig. För skickade och returnerade försändelser används delvis olika produktslag. Till exempel kan produktslaget Kundreturnering endast användas för returförsändelser.

Du kan beställa avhämtning antingen direkt när du skapar försändelsen eller alternativt för flera försändelser på en gång i försändelselistan genom att först välja alla försändelser som ska ingå i avhämtningen med rutorna vid den högra kanten och därefter klicka på Beställ avhämtning.

Skapa en försändelsemall där du sparar önskade uppgifter i fältet Innehåll (nedanför produktslaget och tilläggstjänsterna). Du kan samtidigt spara vika andra försändelserelaterade uppgifter som helst på försändelsemallen, till exempel uppgifter med anknytning till avsändaren, mottagaren, betalaren eller referenser.

Funktionen standardproduktslag har ersatts med försändelsemallar i Företagsportalen. Du kan skapa en försändelsemall med kundens namn eller kundnummer. I mallen kan du förutom produktslaget spara vilka uppgifter som helst med anknytning till skapandet av försändelsen.

I en försändelsemall kan du spara vilka uppgifter som helst med anknytning till skapandet av försändelsen. Försändelsemallar kan utnyttjas till exempel för olika typer av leveranssätt (såsom ”butiksleverans från lager” eller ”konsumentleverans till avhämtningsställe”) eller för att göra mottagarspecifika definitioner (till exempel fästa ett specifikt avhämtningsställe och en referensuppgift till en försändelsemall med namnet ”Kund A”).