Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Noggrann rapportering som stöd för verksamheten - Matkassa Pilvi

Matkassa Pilvi är en bakgrundstjänst avsedd för att hantera förarappens funktioner, sålda produkter och prissättning samt följa upp affärsverksamheten med hjälp av försäljnings- och passagerarrapporter.

Passagerarrapportering

I passagerarrapporteringen rapporteras alla passagerarhändelser som registrerats i Matkassa Pro eller Matkassa Lite (tilläggstjänst). Rapporten är omfattande och kan indelas rutt- och turspecifikt.

I rapporten kan du följa upp

  • webbiljetter

  • engångsbiljetter

  • kortstämplingar

  • registreringar

  • passagerarantal

  • på- och avstigningar.

Kassarapportering

I kassarapporteringen rapporteras alla försäljningshändelser som görs med Matkassa Pro, vilka har definierats i produkthanteringen. Dessutom rapporteras stämplingar av Matkahuoltos säsongs- och seriekort samt Waltti-produkternas resekort. Händelserna indelas tydligt per linje, per tur eller enligt betalningssätt. För varje händelse framgår med vilken enhet och vilken förare som har genomfört händelsen.

Andra funktioner och produkter i Matkassa Pilvi

I Matkassa Pilvi kan du skapa en körning även inom beställningstrafik och servicetrafik. Avgångstid, avgångsplats och antal passagerare definieras för körningen.

Pilvi inkluderar körmästarprodukter som behövs för att driva den dagliga affärsverksamheten. Sådana produkter är till exempel meddelanden till föraren via förarappen eller skapande av körningsserier.

Rapporterna i Pilvi kan exporteras från systemet i Excel- eller pdf-format för rapportering av köptrafik. Myndigheter kan också ges åtkomst till systemet för granskning av rapporter om en viss trafikform.

Våra experter ger mer information om detta på begäran!

Liikennöitsijäpalveluiden yritysmyynti
Liikennöitsijäpalveluiden yritysmyynti
Företagsförsäljning av trafikbolagstjänster
liikennoitsijat@matkahuolto.fi

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Bli vår kundTjänster för webbutikerInrikes PakettjänsterUtrikes pakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellLogga in på Företagsportalen Paketit

Sociala medier