Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Topp-produkten får beröm från fältet

NET-Matkat som trafikerar i Havslappland tillhandahåller beställningstrafik och skolskjutsar inom busstrafiken huvudsakligen i Torneåregionen. Fordonen omfattar nio bussar, vilka beroende på bussens storlek har 9–60 platser.

Matti Lehto, som har fungerat som trafikföretagare sedan 2005, är en av de första som tog i bruk servicelösningen Matkassa.

"Vi använder både appen Matkassa Pro och appen Matkassa Lite. Pro används inom vår linje- och köptrafik, medan Lite är ett tilläggsverktyg till exempel om vi är tvungna att byta buss i farten eller har få stämplingar på en rutt. Våra tidigare enheter kunde inte läsa av bankkort och hade ingen funktion som tillät kontaktlös avläsning av resekort, vilket tidvis orsakade problem. De här nya enheterna läser däremot av alla de vanligaste betal- och resekorten och det är också fortfarande möjligt att betala kontant. Tjänsten Matkassa kan efter lite anpassning också användas för betalning inom annan trafik, till exempel evenemangstransporter", konstaterar Lehto.

Lehto har lång erfarenhet som Matkahuoltos samarbetspartner och har ända från början varit med och utvecklat enheterna. Han anser att den möjligheten har varit mycket värdefull.

"Vi började från noll och nu finns en utmärkt produkt för trafikbolag, användare och passagerare på marknaden, som så långt det är möjligt beaktar allas behov. Matkassa möjliggör användning av ett mångsidigt analysverktyg som bas för trafikplaneringen och från Matkassa Pilvi skickas till exempel en rapport från oss till bokföraren med en knapptryckning. För annan trafik än trafik på marknadsvillkor erbjuder analysverktyget lagstadgade rapporter avsedda för tillståndsmyndigheter samt möjlighet att följa upp och påverka trafikplaneringen. Dessa och många andra egenskaper är dagens melodi."

Allt som allt har Lehto efter några år haft goda erfarenheter av funktionerna i appen Matkassa - kassatjänster, vyer som underlättar förarens arbete och bakgrundssystem. Vid behov har det också varit lätt att få hjälp och anvisningar.

"Matkassa är en fungerande helhet som har utvecklats just för detta arbete. Ett stort tack särskilt för att synpunkter från fältet ödmjukt har tagits emot under resans gång. Jag tror att man på Matkahuolto är precis lika ivriga som vi här på användarsidan."

Våra experter ger mer information om Matkahuoltos reseinformationssystem!

Liikennöitsijäpalveluiden yritysmyynti
Liikennöitsijäpalveluiden yritysmyynti
Företagsförsäljning av trafikbolagstjänster
liikennoitsijat@matkahuolto.fi

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Här kommer du igångInrikes PakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellTjänster för webbutikerPrislistorAnvisningar och villkorSkicka utan avtalReferenser

Sociala medier