Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden avustaminen linja-autoasemilla

Ketä avustetaan?

Linja-autoasemilla avustetaan liikuntarajoitteisia ja vammaisia henkilöitä EU-asetuksen N:o 181/2011 mukaisesti. Asetuksesta poiketen avustusta annetaan linja-automatkan pituudesta riippumatta.

Liikuntarajoitteisella ja vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka liikuntakyky on (sensorisen tai motorisen, pysyvän tai tilapäisen) fyysisen vamman, älyllisen kehitysvamman tai ymmärtämisvaikeuden tai vamman aiheuttaneen jonkin muun syyn taikka iän takia rajoittunut.

Missä avustetaan?

Liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille on saatavana avustusta Helsingin linja-autoasemalla (Kampin kauppakeskus, kaukoliikenneterminaali).

Milloin avustetaan?

Avustusta on saatavilla arkipäivinä klo 8-16.

Kuka avustaa?

Matkahuolto järjestää avustajan avustusta tarjoavalla linja-autoasemalla.

AVUSTUKSEN VARAAMINEN

Avustaja tulee tilata etukäteen Matkahuollon asiakaspalvelukeskuksesta viimeistään 36 tuntia ennen linja-auton lähtö- tai saapumisaikaa.

Tilaus tulee tehdä ma-pe klo 8.00-16.00 puh. 020 331 222 (puhelun hinta 8,4 snt/min) tai sähköpostitse osoitteeseen avustuspalvelut@matkahuolto.fi.

SAAPUMINEN LINJA-AUTOASEMALLE
 
Aika

Kun olet varannut avustajan, saavu linja-autoasemalle sovittuna aikana, joka on viimeistään 30 minuuttia ennen linja-auton lähtöaikaa.

Saapuminen henkilöautolla/taksilla

Henkilöautolla tai taksilla saapuminen linja-autoterminaalien läheisyyteen on monella asemalla rajoitettua. Kysy tarkemmat tiedot avustusta tilatessasi.

Paikka

Avustaja tapaa avustettavan linja-autoterminaalin kohtaamispaikassa. Kohtaamispaikat on merkitty terminaaleihin opastein.  

LINJA-AUTOASEMALLA

Asiakasta avustetaan siirtymisessä lähtölaiturille. Helsingin linja-autoasemalla on liikuntaesteisten käytössä siirtopyörätuoli helpottamaan siirtymistä lähtölaiturille.

LÄHTÖLAITURILLA

Laiturialueelle ajaminen henkilöautolla ja taksilla on pääsääntöisesti kielletty. Tarkista asia avustusta varatessasi.

Lähtölaitureilla avustusta antavat myös linja-auton kuljettajat.

LINJA-AUTOON NOUSU

Lähtöasemalla avustuspalvelua käyttäessäsi avustaja saattaa sinut bussiin istumapaikallesi.

Turvallisuussyistä avustaja ei voi nostaa liikuntaesteistä pyörätuolista tai pyörätuoliin.

Linja-auton kuljettaja avustaa matkatavaroiden ja mukana kulkevien avustusvälineiden (esim. pyörätuolin) sijoittamisessa linja-auton matkatavaratiloihin. Apuvälineiden mahtuminen linja-auton tavaratilaan tulee varmistaa varausta tehtäessä. Sähköpyörätuolia ei ole mahdollista kuljettaa linja-auton matkatavaratilassa tuolin painon ja koon vuoksi.

Vastuu liikuntaesteisen matkustajan apuvälineistä (pyörätuolista yms.) bussiin noustaessa ja bussista noustaessa on aina liikuntaesteisellä itsellään tai hänen saattajallaan.

MÄÄRÄASEMALLA

Mikäli olet tilannut avustajan matkasi määräasemalle, avustaja tulee hakemaan sinut bussista.

MUUTA TIETOA

Saattaja

Jos liikuntarajoitteinen tai vammainen henkilö ei pysty liikuntarajoitteisuutensa tai vammaisuutensa vuoksi matkustamaan yksin bussilla, hänellä tulee olla matkalla mukana saattaja. Saattaja matkustaa avustettavan mukana veloituksetta, kun vuoron kokonaispituus on lähtöpaikasta määräpaikkaan vähintään 250 km, vaikka avustettava ja saattaja matkustaisivat vuorolla tätä lyhemmän matkan. Ilmoita saattajasta avustusta tilattaessa.

Opas/avustuskoiran kanssa matkustavat

Bussissa opaskoira matkustaa maksutta opastettavansa kanssa. Ilmoita opaskoirasta avustusta varatessasi.

Kuulovammaiset

Kuulokoira matkustaa kuulovammaisen mukana maksutta. Ilmoita kuulokoirasta avustusta varatessasi.

Apuvälineet

Liikuntaesteisen matkustajan matkalla tarvitsemat apuvälineet kuljetetaan matkatavarana maksutta. Ilmoita apuvälineistä avustusta tilattaessa.

Liikenteenharjoittajat ja terminaalin pitäjät ovat vastuussa, jos ne ovat aiheuttaneet vastuulleen jätetyn pyörätuolin tai muun liikkumis- tai apuvälineen katoamisen tai vahingoittumisen.

Oikeus kuljetukseen

Matkahuolto tai liikenteenharjoittaja voi kieltäytyä antamasta lippua tai evätä pääsyn ajoneuvoon matkustajan vammaisuuteen tai liikuntarajoitteisuuteen vedoten, jos kieltäytyminen perustuu turvallisuutta koskevaan vaatimukseen kansainvälisessä, unionin tai kansallisessa säädöksessä. Kuljetuksesta voidaan kieltäytyä myös, jos ajoneuvoon nousu, siitä poistuminen tai siinä matkustaminen on fyysisesti mahdotonta suorittaa turvallisesti tai toimivalla tavalla ajoneuvon suunnittelun tai infrastruktuurin kuten pysäkin tai terminaalin vuoksi. Matkustajalla on oikeus saada päätöksen perustelut ja tieto mahdollisesta vaihtoehtoisesta palvelusta. Mikäli matkustaja on tässä tilanteessa maksanut matkan jo etukäteen, hänellä on oikeus maksun palautukseen, vaikka hän ei olisi ilmoittanut avuntarpeesta ennakkoon.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media