Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Assistans för personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning på busstationerna

Vem får assistans?

Personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning erbjuds assistans på busstationerna enligt EU-förordningen 181/2011. Assistans ges avvikande från förordningen oberoende av bussresans längd.

Med person med rörelsehinder eller funktionsnedsättning avses en person, vars rörelseförmåga är begränsad på grund av en (sensorisk eller motorisk, bestående eller tillfällig) fysisk skada, intellektuell utvecklingsstörning eller förståelsesvårighet eller någon annan omständighet som beror på en sådan skada eller på grund av ålder.

Var erbjuds assistans?

Personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning kan få assistans på Helsingfors busstation (Kampens köpcentrum, fjärrtrafikterminalen).

När erbjuds assistans?

Assistans erbjuds på vardagar mellan kl. 8-16.

Vem assisterar?

Matkahuolto ordnar en assistent på de busstationer som erbjuder assistans.

Beställning av assistent

Assistenten ska beställas på förhand via Matkahuoltos kundservicecentral senast 36 timmar före bussens avgång eller ankomst.

Beställningen ska göras mån-fre kl. 8.00-16.00 per telefon på numret 020 331 222  (samtalet kostar 8,4 cent/min + lna) eller per e-post: avustuspalvelut@matkahuolto.fi

Ankomst till busstationen

Tid

Om du har beställt en assistent ska du infinna dig på busstationen på överenskommen tid, dvs. senast 30 minuter innan bussen avgår.

Ankomst med personbil/taxi

På många stationer är möjligheten att köra ända fram till bussterminalerna med personbil eller taxi begränsad. Be om närmare information när du beställer assistans.

Plats

Assistenten möter den hjälpbehövande på en mötesplats på bussterminalen. Mötesplatserna har märkts ut med skyltar på terminalen.

På busstationen

Kunden får hjälp med att ta sig fram till perrongen och vid behov till biljettförsäljningen och väntsalarna. Alla busstationer som erbjuder assistans har inte tillgängliga passager. I sådana fall hjälper assistenten resenären att ta sig fram direkt till perrongen. Helsingfors busstation erbjuder personer med rörelsehinder tillgång till en rullstol för att de lättare ska kunna ta sig fram till perrongen.

På perrongen

Det är i regel förbjudet på alla stationer att köra personbil och taxi på perrongområdet. På vissa stationer är det ändå möjligt att köra fram till bussen med en person som behöver assistans. Hör dig för om denna möjlighet när du beställer assistans.

På perrongerna kan också busschaufförerna ge assistans.

Påstigning

När du beställer assistans på avgångsstationen ledsagar assistenten dig till din sittplats på bussen. Av säkerhetsskäl får assistenten inte lyfta en person med rörelsehinder från eller i en rullstol. Busschauffören hjälper till med att lasta bagage och eventuella medföljande hjälpmedel (t.ex. rullstol) i bussens bagageutrymme. Det ska redan i bokningsskedet säkerställas att hjälpmedlen får rum i bussens bagageutrymme. Eldrivna rullstolar kan inte fraktas i bussens bagageutrymme på grund av deras storlek och vikt. Ansvaret för en rörelsehindrad passagerares hjälpmedel (rullstol o.d.) vid på- och avstigning bärs alltid av passageraren själv eller av hans eller hennes ledsagare.

På ändstationen

Om du har beställt en assistent till ändstationen, kommer han eller hon och möter dig i bussen.

Övrig information

Ledsagare

Om en rörelsehindrad eller handikappad passagerare på grund av sitt rörelsehinder eller handikapp inte kan åka buss ensam, ska han eller hon resa i sällskap av en ledsagare. Ledsagaren och den hjälpbehövande reser gratis om turens totala längd från avgångsplatsen till destinationen är minst 250 km, även om den hjälpbehövande och ledsagaren skulle resa en kortare sträcka av turen i fråga. När du beställer assistans ska du meddela att en ledsagare reser med dig.

Personer som reser med ledar-/assistenthund

Ledarhundar reser gratis. Meddela att du reser med ledarhund när du beställer assistans.

Hörselskadade

Signalhundar reser gratis som sällskap till hörselskadade. Meddela att du reser med signalhund när du beställer assistans.

Hjälpmedel

Hjälpmedel som en passagerare med rörelsehinder behöver under resan fraktas som resgods kostnadsfritt. Meddela att du tar hjälpmedel med dig på resan när du beställer assistans.

Bussbolagen och de som driver terminalen är ansvariga för om en rullstol eller något annat hjälpmedel som anförtrotts dem har försvunnit eller skadats på grund av deras verksamhet.

Rätt till transport

Matkahuolto eller bussbolaget kan vägra att tillhandahålla en biljett eller tillåta ombordsstigning med hänvisning till passagerarens handikapp eller rörlesehinder, om vägran grundar sig på ett säkerhetskrav i internationell eller nationell lagstiftning eller EU-författningar. Transport kan förvägras också i det fall att det fysiskt sett är omöjligt för passageraren att stiga ombord eller av fordonet eller att åka i det på ett säkert och ändamålsenligt sätt på grund av fordonets design eller infrastrukturen, t.ex. hållplatsen eller terminalen. Passageraren har rätt att få en motivering till beslutet och information om eventuell alternativ service. Om passageraren i en situation som denna har betalat resan på förhand, har passageraren rätt till återbetalning även om han eller hon inte på förhand har uppgett sig behöva assistans.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier