Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Förbindelser och principer

Vi har som bolag förbundit oss till följande förbindelser och verksamhetsprinciper som främjar ansvarsfullhet.


Våra förbindelser

Science Based Targets

Genom vår förbindelse till det vetenskapsbaserade Science Based Targets-initiativet (SBTi) stöder vi Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen på jorden till högst 1,5 grader. Förbindelsen gäller hela bolaget, inklusive samarbetspartnerna inom våra Pakettjänster i hela Finland.

FN Global Compact

I januari 2023 anslöt vi oss till FN Global Compact-initiativet för företagsansvar. Det innebär att vi har förbundit oss till att iaktta de internationella skyldigheterna med anknytning till arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och förebyggande av mutor.

FN:s mål för hållbar utveckling

Av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) har vi förbundit oss att främja fem mål och sju delmål, vilka vi kan påverka med vårt ansvarsprogram.

Vision Zero Forum

Genom att gå med i Vision Zero Forum har vi åtagit oss som en arbetsplats att dela god praxis med andra arbetsplatser, att utveckla arbetarskyddet tillsammans med ledning och anställda, att säkerställa arbetshälsa och säkerhet som en del av en effektiv drift av vår arbetsplats, och att årligen rapportera nödvändiga arbetssäkerhetsdata till Vision Zero Forum.

Ekokompass

Vi deltar i miljösystemet Ekokompass som gör att vi kan identifiera, övervaka och minska miljöpåverkan från vår verksamhet på våra kontor och terminaler. Vi har tilldelats Ekokompass-certifikatet baserat på en revision av en extern expert. Ekokompass bygger på miljöstandarden ISO 14001 och ägs av Finlands naturskyddsförbund.

Våra etiska principer

Den etiska principer för partners

Att arbeta med partners som delar våra värderingar och bär sitt sociala ansvar är av största vikt för oss. Vi vill säkerställa god affärssed genom hela leverantörskedjan och utveckla vår verksamhet på ett allt mer ansvarsfullt och etiskt sätt tillsammans med våra partners.

Läs mer (på engelska)

Du hittar mer information i våra senaste års- och ansvarsberättelser.