Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusohjelman raamina

Viivi Savelius
Vastuullisuuspäällikkö
20.5.2021

Osana vastuullisuusohjelmaansa Matkahuolto on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Halusimme ottaa jo vastuullisuusohjelmamme rakentamisessa huomioon nämä tavoitteet pohtimalla, mihin niistä voimme erityisesti vaikuttaa vahvistamalla toimintamme positiivisia vaikutuksia tai ehkäisemällä negatiivisia vaikutuksia. Arvioinnin tuloksena tunnistimme vastuullisuusteemojamme kannalta meille tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet ja alatavoitteet, jotka toimivat vastuullisuusohjelmamme raamina.

SDG 13 ja SDG 4: Edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia

Vahvistamme positiivisia ympäristövaikutuksia pakettipalveluissamme keskittymällä vähäpäästöisiin ja hiilineutraaleihin kuljetusratkaisuihin. Olemme alkaneet suunnitella Matkahuolto hiilineutraali 2030 -tiekarttaa päästövähennyskeinojen ja välitavoitteiden määrittelemiseksi. Muihin toimenpiteisiimme ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistämiseksi kuuluu esimerkiksi uuden ajojärjestelyjärjestelmän käyttöönotto, mikä mahdollistaa paremman ajosuunnittelun ja reitin optimoinnin.

Tietoisuuden lisäämisessä kestävästä kehityksestä keskitymme erityisesti kuluttajien kestävän elämäntavan tukemiseen. Aktiivisella viestinnällä haluamme kannustaa kuluttajia valitsemaan bussin kulkumuodokseen henkilöauton sijaan. Viestimme myös kestävistä pakkausratkaisusta pakettipalveluissa, kuten RePack-pakkauksista. RePack-pakkaukset ovat olleet saatavilla henkilökohtaisiin pakettilähetyksiin kauttamme vuodesta 2020 alkaen.

SDG 8: Pidämme huolta työntekijöistämme

Työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi on yksi keskeisimmistä työntekijöidemme osa-alueista. Haluamme varmistaa turvallisen työympäristön koko henkilöstölle ja panostamme sen jäsenten terveyteen ja hyvinvointiin. Keskitymme vähentämään työtapaturmia ja sairauspoissaoloja eri toimenpiteillä. Kehitämme esimerkiksi läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien tutkintaa ja raportointia, minkä lisäksi laadimme uuden työturvallisuuden verkkokoulutuksen. Liityimme maaliskuussa Nolla tapaturmaa -foorumiin työturvallisuuden jatkuvaksi edistämiseksi ja hyvistä käytännöistä oppimiseksi.

SDG 17: Olemme houkutteleva yhteistyökumppani

Valtakunnallisena kumppanina haluamme syventää ja laajentaa yhteistyötä erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Haluamme esimerkiksi auttaa liikennöitsijöitä vastuullisuuden kehittämisessä ja kartoitamme mahdollisuuksia tähän liittyen. Nykyisten kumppaniemme lisäksi selvitämme yhteistyömahdollisuuksia mahdollisten uusien kumppanien kanssa.

SDG 8 ja SDG 16: Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Yhtenä tavoitteenamme on taloudellisen arvon (ml. kannattavuus) ja omistaja-arvon luominen. Kestävän liiketoiminnan edistämisen lisäksi liiketoimintamme luo laajempaa arvoa yhteiskunnalle taloudellisten vaikutuksien kautta. Mahdollistamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoimintaa niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti, ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.

Säännösten noudattaminen ja eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea tekemistämme. Toimimme vaatimusten mukaisesti noudattamalla kaikkia toimintaamme koskevia lakeja, säännöksiä ja ohjeistuksia. Meillä on esimerkiksi nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan. Vuonna 2021 julkaisemme eettiset ohjeet, jotka määrittelevät toimintatapaamme erilaisten politiikkojen lisäksi. Eettisistä ohjeista tulee olemaan omat versiot yhtiön sisäiseen käyttöön sekä toimittajille ja yhteistyökumppaneille.

Lisää tietoa vastuullisuusraportista

Näiden lisäksi olemme tunnistaneet kahdeksi muuksi merkittäväksi kestävän kehityksen tavoitteeksi eriarvoisuuden vähentämisen (SDG 10) sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 11). Voit lukea lisää vastuullisuuden osa-alueistamme ja kestävän kehityksen tavoitteista vuoden 2020 vastuullisuusraportistamme.