Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Linja-autoliikenteen matkustajan oikeudet

Tämä tiedonanto perustuu EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen. Tätä asetusta sovelletaan säännöllistä liikennettä käyttäviin matkustajiin, jos liikennöitävä aikataulun mukainen matka on 250 km tai enemmän. Asetusta sovelletaan tilausliikenteeseen vain rajoitetusti.

Matkustajalle on annettava lippu tai muu matkustamiseen oikeuttava asiakirja. Lippu voidaan antaa sähköisessä muodossa.

Matkustamiseen sovellettavat sopimusehdot ja hinnat on tarjottava yleisölle ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä asiakkaan kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.

Matkan peruuntuminen tai viivästyminen

Jos terminaalista lähtevä liikenne peruuntuu tai viivästyy yli 2 tuntia

Matkustajalle tarjotaan viipymättä matkan jatkamista tai uudelleen reititystä ilman lisäkustannuksia siten, että matkustaja pääsee mahdollisimman pian kuljetussopimuksen mukaisen lopulliseen määräpaikkaan,

tai

lipun hinnan palautus ja tarvittaessa mahdollisimman pian ilmainen paluukuljetus linja-autolla kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen lähtöpaikkaan.

Jos matkustajalle ei tarjota tätä valinnan mahdollisuutta, on matkustajalla oikeus saada matkalipun hinnan palautuksen lisäksi korvaus, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta.

Säännöllisen liikenteen lähdön peruuntumisesta tai viivästymisestä on ilmoitettava lähteville matkustajille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesta lähtöajasta sekä arvioidusta lähtöajasta heti, kun tieto siitä on saatavilla.

Jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävän matkan lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia

Matkustajalle tulee tarjota välipalaa ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan tai viivästykseen, jos niitä on saatavilla linja-autossa tai terminaalissa tai niitä voidaan kohtuudella sinne toimittaa.

Matkustajan oikeudet onnettomuustapauksissa

Matkustajalla on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus korvaukseen linja-auton käyttöön liittyvästä onnettomuudesta aiheutuvasta kuolemasta, henkilövahingosta, matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta korvataan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen lisäksi matkustajalla on oikeus saada apua onnettomuudesta johtuviin välittömiin käytännön tarpeisiinsa, joihin kuuluvat tarvittaessa ensiapu, majoitus, ruoka, vaatetus ja kuljetus.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden erityiset oikeudet

Vammaisella ja liikuntarajoitteisella henkilöllä on oikeus kuljetukseen ilman lisäkustannuksia vammasta tai liikuntarajoitteisuudesta huolimatta. Vammaisella on oikeus avustukseen nimetyissä terminaaleissa. Lisätiedot kohdasta Liikuntarajoitteisten avustaminen.

Yhteystiedot yllämainituissa tilanteissa:

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus

Mikäli hyvitys tai korvausasia ei etene matkustajan mielestä oikein, voi hän saattaa vaatimuksensa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 Helsinki
Puh. 010 366 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi

Linja-autoliikennettä valvovat viranomaiset tämän asetuksen noudattamisen osalta ovat Suomessa Kuluttajavirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5
00531 Helsinki
Puh. 029 505 3000
Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 Traficom
Puh. 029 534 5000
Sähköposti: kirjaamo@traficom.fi

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media