Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter

Biljetter kan köpas från mobilappen Resor och Biljetter.

Reseområde

En 44 resors seriebiljett kan användas för resor med trafikbolaget Ingves & Svanbäck Ab Oy i den zon för vilken biljetten har köpts.

Zongränser

Krististinestad/Kaskö (zongränsen) Närpes (zongränsen) Vasa

Giltighetstid

Biljetten gäller i 90 dagar från inköpsdatumet

Seriebiljetten ska aktiveras före varje resa. Giltighetstiden för en enskild resa är 90 minuter från aktiveringstidpunkten.

Resor

Biljetten är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor på en gång.

Priser

Ticket

Price €

44 resors seriebiljett- En zon, 90 dagar

  • Kristinestad/Kaskö inre trafiken
  • Närpes inre trafiken
  • Vasa inre trafiken

110,00 €

44 resors seriebiljett- Två zoner, 90 dagar

  • Kristinestad/Kaskö-Närpes
  • Närpes-Vasa

176,00 €

44 resors seriebiljett- Tre zoner, 90 dagar

  • Kristinestad/Kaskö-Närpes-Vasa

264,00 €

Tilläggsavgifter

Inga tilläggsavgifter uppbärs, t.ex. en nattavgift eller en barnvagnavgift. 

Hämta appen kostnadsfritt till din telefon


app-store-icon google-play-download

Tidtabeller och biljettköp

Varifrån
Vart
Sök tidtabeller

Appen Resesökning och Biljetter

De flesta bussbiljetter, det bästa turutbudet och det tätaste nätverket över hela landet.
Bussbiljetter-mobilapplikation

Resekort

Beställ din resekort bekvämt från vår resekortbutik i nätet.
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä