Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Paket inrikes

Skicka paket

 1. Köp transport av ditt paket på nätet via Skicka paket.

 2. Skriv tydligt aktiveringskoden som du fick i orderbekräftelsen på paketet, samt mottagarens namn och telefonnummer. Lägg också till ditt eget namn. Alternativt kan du själv skriva ut paketkortet som fogats till beställningsbekräftelsen och klistra det på paketet.

 3. Lämna in ditt paket inom 14 dagar till någon av Matkahuoltos paketautomater eller serviceställen, vilka det redan finns över 2 300 av runt om i Finland. Du hittar det närmaste servicestället via sökningen av serviceställen.

 4. Följ paketets färd med hjälp av försändelsekoden i försändelseuppföljningen.

 5. Du kan också köpa transport hos Matkahuolto och Matkahuoltos ombud.

Specialförsändelser och tilläggstjänster

Alla produktslag och -storlekar kan skickas till och från Åland.
För paket som skickas från fastlandet till Åland och från Åland till fastlandet uppbärs ett försändelsespecifikt färjetillägg. Priserna har publicerats på vår webbplats


Momspraxis på Åland

Betalningstrafiken på Åland avviker från betalningstrafiken i övriga Finland. För närvarande behöver ingen mervärdesskatt betalas om försändelsens pris är under 22 €. Denna värdegräns gäller dock inte tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer. Försändelser som innehåller sådana produkter ska alltid förtullas oberoende av värdet.


Om försändelsens värde överskrider 22 € men uppgår till högst 150 €, ska du betala mervärdesskatt men ingen tullavgift. Du måste ändå förtulla försändelsen. Försändelsen är tullfri om det sammanlagda värdet på produkterna i försändelsen är högst 150 €. Denna värdegräns gäller dock inte alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer och eau de toilette-produkter. Försändelser som innehåller sådana produkter ska alltid förtullas oberoende av värdet.

Om försändelsens värde överskrider 150 € ska du förtulla försändelsen och betala både mervärdesskatt och tullavgift för försändelsen. En grov tumregel är att förtullningen höjer priset på din beställning med cirka 30 procent.

Detta pris består av inköpspriset för produkten, transportkostnaderna samt mervärdesskatten och den tullavgift som eventuellt ska betalas. Uppskatta tullavgiften och mervärdesskatten med Tullens Tullräknare


Läs mer på Tullens webbplats


Tullklarering och betalning av mervärdesskatt

Försändelser som skickas från fastlandet till Åland är skattefria. När försändelser skickas från fastlandet till Åland rekommenderar vi att mottagaren på Åland lämnar in tulldeklarationen och betalar skatten på Tullens webbplats.


Matkahuoltos serviceställe på Åland

Matkahuolto har ett serviceställe i Mariehamn på Åland på adressen:
Transmar
Vikingagränd 6
PB 221
AX-22101 Mariehamn

Vid servicestället kan du skicka och ta emot paket av alla storlekar. När försändelser skickas från Åland ska avsändaren betala alla skatter och avgifter innan paketet kan skickas iväg.


Överlåtelse av paket

Paketet överlåts till mottagaren när mottagaren visar upp ett kvitto/intyg över betalda skatter vid servicestället. Försändelsens skatter och avgifter kan också betalas vid servicestället.

En cykel kan inkludera en cykel som kan ledas och identifieras som en cykel.

 • Cykelns maximala längd får vara 230 cm, stångens bredd högst 80 cm och vikten 35 kg.

 • En elcykel kan skickas, eftersom den är befriad från bestämmelserna som gäller farliga ämnen.

 • Specialcyklar såsom handikappcyklar, liggcyklar, tandemcyklar och trehjulingar samt cyklar som är förpackade i en sluten låda av kartong kan inte skickas som Cykel.

 • En cykel som är helt förpackad i en låda prissätts enligt lådans storlek.

Däckuppsättning är en tjänst avsedd för sändning av bildäck. Tjänsten inkluderar hämtning hos dig och leverans till mottagaren. Bussbatteritilläggstjänsten kan inte anslutas till Däckuppsättning.

 • En däckuppsättning kan innehålla högst 5 paket (4 däck + tillbehör). Maximimåtten för ett enskilt paket är 80 x 80 x 30 cm och försändelsens totala vikt får vara högst 120 kg.

 • Däcken ska förpackas separat i enlighet med Matkahuoltos förpackningsanvisningar. Fälgarna ska skyddas med kartong och däcket ska förpackas i en däckpåse. Dubbdäck ska skyddas i sin helhet med t.ex. wellpapp.

Tavla är en tjänst avsedd för sändning av tavlor eller andra platta föremål för vilka paketstorleken är lämplig.

 • Maximimåtten för en tavla är 10 x 120 x 150 cm och vikten får vara högst 10 kg.

Skidpåse är en tjänst avsedd för sändning av skidor, ishockeyklubbor eller andra motsvarande stångliknande föremål.

 • Maximimåtten för en skidpåse är 20 x 20 x 230 cm och vikten får vara högst 10 kg.

 • Skidorna ska vara förpackade i en påse. Föremålen kan inte skickas utan förpackning.

Genom att köpa ett seriepaket får du samtidigt tio försändelser som är i kraft i ett år efter inköpsdatum.

 • Seriepaket kan köpas för alla försändelsestorlekar.

 • I samband med köpet registreras avsändarens uppgifter i Matkahuoltos webbtjänst. När du vill använda den köpta försändelsen loggar du in i webbtjänsten för att använda Seriepaket och skriver in mottagarens uppgifter.

 • Därefter får du en aktiveringskod som du kan använda för att skicka paketet.

Tilläggstjänst för XXS-paket. Tjänsten möjliggör utdelning av försändelser direkt till mottagarens brevinkast eller postlåda.

 • Maximivikt 1 kg

 • Maximistorlek 3 x 25 x 40 cm

 • Du kan inte skicka flera paket i samma försändelse

 • XXS-paket transporteras till mottagarens brevinkast eller postlåda inom 2-4 vardagsdygn

 • Mottagarens adress är obligatorisk

 • Om utdelningen misslyckas, förs försändelsen till Matkahuoltos avhämtningsställe för avhämtning. Mottagaren får ett textmeddelande eller e-postmeddelande när paketet kan avhämtas.

 • Inga tilläggstjänster

 • Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Expresspaket är en tilläggstjänst avsedd för paket som kräver särskilt snabb leverans. Expresspaket är i bästa fall framme inom några timmar efter att de har skickats.

 • Tidtabellen för Expresspaket fastställs i samband med sändningen och du får information om när paketet kan avhämtas av mottagaren.

 • Expresspaket kan köpas endast vid Matkahuoltos verksamhetsställen och ombud, vilka finns på sammanlagt 370 ställen runt om i Finland.

Avhämtning från dörren är en tilläggstjänst som innebär att vi hämtar paketet som ska skickas från din dörr.

 • Avhämtning sker vardagar kl. 8-16 utan förhandsmeddelande.

 • Paketet avhämtas från avsändarens adress i regel följande vardag, men senast den andra vardagen efter beställningen.

 • Avhämtning av paket kan endast köpas på nätet.

Företagspaket och Hempaket
 • Hempaket är en tjänst som innebär att vi transporterar paketet till mottagarens dörr. Leveranstiden avtalas med mottagaren i förväg och leverans kan ske även kvällar och veckoslut.

 • Företagspaket är en tilläggstjänst som innebär att vi transporterar paketet till mottagarens dörr vardagar kl. 8-16 utan överenskommelse om leveranstid.

 • Mottagaren kan följa paketets färd med hjälp av Matkahuoltos tjänst för spårning av försändelser.

Tjänsten Ömtåligt är en tilläggstjänst som används om paketets innehåll lätt går sönder.

 • Kom ihåg att förpacka försändelsen tillräckligt omsorgsfullt och på det sätt som innehållet förutsätter även när du använder tilläggstjänsten Ömtåligt. Läs mer om förpackning.

 • Tilläggstjänsten Ömtåligt kan köpas endast vid Matkahuoltos verksamhetsställen och ombud.

Betalningsmetoderna har utvecklats snabbt och allt fler föredrar betalning online eller digitala betalningsmetoder som MobilePay. Antalet förhandsbusspaket har minskat markant de senaste åren och behovet av tjänsten har därför minskat rejält. På grund av detta upphör Bussförskot-trafiken den 31 mars 2023.

Priser

Prislista över pakettjänster for konsumentkunder

Transporttid

Vi transporterar ditt paket inom 1-3 vardagsdygn. Du kommer att se leveranstiden för Expresspaket när du köper tjänsten.

Mottagning av paket

Vi underrättar mottagaren per SMS eller e-post genast när paketet kan avhämtas.
Mottagaren kan ta emot paketet genom att uppvisa hämtningskod. Om någon annan hämtar ditt paket kan du vidarebefordra din ankomstbesked eller hämta kod till den personen. Du behöver ingen fullmakt.

Mottagaren av ett paket som anlänt till en paketautomat kan hämta paketet med hjälp av en PIN-kod som vi skickar till mottagaren per SMS eller e-post i en ankomstavi. Vissa av paketautomat drivs från Paketit-appen.

Förvaringstid

Förvaringstiden för paket är 7 dygn. Därefter returneras ett paket som inte avhämtats till avsändaren. Mottagaren kan enkelt förlänga förvaringstiden på nätet i etapper på 7, 14 och 21 dygn, om mottagaren har registrerat sig som kund hos Matkahuolto.

Läs mer om tjänster för registrerade kunder.

Begränsningar

Från paketautomater kan du skicka och hämta paket som väger högst 35 kg och är högst 70 x 40 x 55 cm stora. Från Matkahuoltos alla andra serviceställen kan du skicka och avhämta paket som väger högst 30 kg och är högst 200 cm stora. Paket som är större än detta kommer att hämtas hos dig och levereras till mottagarens dörr när du köper transport för det från Paketit-appen eller Matkahuoltos onlinetjänst.

Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter, farliga ämnen eller annat innehåll som strider mot transportvillkoren.

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaket