ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Paket
Paket inrikes

Paket inrikes

Skicka paket

 1. Köp transport av ditt paket på nätet via Skicka paket.

 2. Skriv aktiveringskoden du fick med beställningsbekräftelsen samt avsändarens och mottagarens namn tydligt på paketet. Du behöver inte skriva avsändarens och mottagarens adresser eller telefonnummer på paketet, eftersom Matkahuolto skriver ut ett adresskort enligt paketets aktiveringskod.

 3. Alternativt kan du själv skriva ut paketkortet som fogats till beställningsbekräftelsen och klistra det på paketet.

 4. Lämna in ditt paket inom sju dagar till någon av Matkahuoltos paketautomater eller serviceställen, vilka det redan finns nästan 2 000 av runt om i Finland. Du hittar det närmaste servicestället via sökningen av serviceställen.

 5. Följ paketets färd med hjälp av försändelsekoden i försändelseuppföljningen.

 6. Du kan också köpa transport hos Matkahuolto och Matkahuoltos ombud.

Priser

Prislista över pakettjänster för konsumentkunder

Transporttid

Vi transporterar ditt paket inom 1-3 vardagsdygn.

Mottagning av paket

Vi underrättar mottagaren per SMS eller e-post genast när paketet kan avhämtas.
Mottagaren får ut paketet genom att visa identifikation: körkort, pass eller identitetskort utfärdat av polisen, eller med identifikation och fullmakt, om paketet avhämtas av någon annan än mottagaren. Mottagaren av ett paket som anlänt till en paketautomat kan hämta paketet med hjälp av en PIN-kod som vi skickar till mottagaren per SMS eller e-post i en ankomstavi.

Förvaringstid

Förvaringstiden för paket är 7 dygn. Därefter returneras ett paket som inte avhämtats till avsändaren. Mottagaren kan enkelt förlänga förvaringstiden på nätet i etapper på 7, 14 och 21 dygn, om mottagaren har registrerat sig som kund hos Matkahuolto.

Läs mer om tjänster för registrerade kunder.

Tilläggstjänster

Du kan ansluta följande tilläggstjänster till en transport som köpts på nätet:

 • avhämtning av paket från din dörr,

 • leverans av paket till mottagarens dörr och

 • tilläggstjänsten för ömtåligt gods.

Du kan ansluta följande tilläggstjänster till en transport som köpts vid Matkahuoltos verksamhetsställen och ombud:

 • expresstransport,

 • bussförskott (med undantag för Däckuppsättning),

 • leverans av paket till mottagarens dörr,

 • tilläggstjänsten för ömtåligt gods och

 • tilläggstjänsten för farligt ämne, när paketet innehåller farliga ämnen som lämpar sig för transport.

Begränsningar

Från paketautomater kan du skicka och avhämta paket som väger högst 30 kg och är högst 70 x 40 x 55 cm stora och från Matkahuoltos alla andra serviceställen paket som väger högst 30 kg och är högst 60 x 60 x 120 cm stora. Paket som är större än så kan skickas och avhämtas från Matkahuolto och Matkahuoltos ombud. Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter, farliga ämnen som det är förbjudet att transportera med buss eller annat innehåll som strider mot transportvillkoren.

Skicka paket

Pris från 4,90 €
Köp och skicka paket

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaketSkicka seriepaket