MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Kirjaudu
Etusivu
Matkustajat
Priser och rabatter

Priser och rabatter

Priser per engångsbiljetter

Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning de prislistor och rabattvillkor som bussbolagen har meddelat.

Priser per engångsbiljetter finns i Matkahuoltos webbutik.

Biljettpriset i bussen är inte nödvändigtvis det samma som angett på Matkahuoltos webbutik.

Priser per biljettprodukt som laddas på resekort

Du kan kontrollera priset för en specifik biljettprodukt på webbsidan för biljetten i fråga.

Årsbiljett

Regionbiljett

Stadsbiljett

Biljett för arbetsresor

30 resor/30 dagar -biljett

Andra regionella biljettprodukter

Busspass

CityCity-biljett

Skolresestödsbiljett

Bussbolagsspecifika tilläggsavgifter

Bussbolagen kan ta ut en tilläggsavgift för transport av skrymmande föremål, såsom en barnvagn eller en cykel. Praxisen med tilläggsavgift varierar mellan bussbolagen. Tilläggsavgiften betalas till chauffören. Avgiften kan betalas kontant, och i vissa bussar även med debit- och kreditbetalkort. Du kan kontrollera avgiftens storlek på förhand av det bussbolag som svarar för turen i fråga.

Rabatter

Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning rabattvillkor som bussbolagen har meddelat. Varje passagerare som har rätt till rabatt kan beviljas bara en rabatt. Giltiga kort som berättigar till rabatt ska alltid uppvisas vid biljettköpet och påstigning.

Studerande

Rabatt fås med Matkahuoltos studentkort eller ett kort som beviljats av en studentorganisation och som försetts med Matkahuoltos logo. Rabatt fås också med elektroniska studentkort och studenkortapplikationer var man kan se Matkahuoltos logo. Kadetter får rabatt genom att visa upp försvarsmaktens officiella personkort.

Barn och ungdomar

Rabatten påverkas av ålder. Du kan hitta pris för biljetten för barn och ungdomar från Matkahuoltos webbutik när du trycker på priset i "Pris"-kolonn. Du kan hitta åldersgränser för biljetter för barn och undomar när du trycker på den runda i-ikonen bredvid priset.

Pensionärer

Rabatt fås med Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort som försetts med foto och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logo, FPA:s pensionärskort av papp eller ett arbetspensionskort som beviljats av arbetspensionsbolagen. Om du har ett kort utan foto ska du uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Personer som fyllt 65 år får rabatt genom att uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Grupper

Möjligt rabatt för grupper fås när det finns minst tre personer i gruppen och en person i gruppen resar med vuxens biljett. Personen som reser med webbrabattbiljett ingår inte i grupp.

Tur och retur

Om man gör tur och retur -resan med samma bussbolagets buss kan man få rabatt. Storheten av rabatten varierar mellan bussbolagena.

Beväringar

Beväringar får rabatt med beväringskortet.

Civiltjänstgörare

Civiltjänstgörare får rabatt med civiltjänstintyget.

Representanter för pressen

Rabatt fås med presskort som försetts med Matkahuoltos logo.

Expeditionsavgifter

PalveluHinta (€)
Bussilipun myynti verkkokaupasta ja Bussiliput-mobiilisovelluksesta0,50
Bussilipun myynti toimipaikasta1,00
Nettilippujen peruutus, asemalta ostettujen bussilippujen, vuosilippujen ym. takaisinlunastus9,00
Kadonneen tai varastetun matkakortin tutkinta20,00
Junalipun myynti (Matkahuollon omissa toimipisteissä)3,00

 Osta liput – hae aikataulut

Mistä
Mihin
Hae aikatauluja

Vaihda maisemaa pikkurahalla

Nettiliput alk. 2 € + palvelumaksu 0,50 €