Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Prepaid22 -årsbiljett

I framtiden, kan biljetterna köpas och användas i appen Resor och Biljetter. Försäljningen av biljetter till resekort upphör 30.6.2023. Prepaid 22-biljetten kan användas upp till 30.6.2024. Se mer information.

Prepaid22-årsbiljetten är en biljettprodukt med 22 för studerande

För vem passar biljetten?

Biljettprodukten säljs till studerande som har ett giltigt studentkort med Matkahuoltos logo synlig.

Pris

Prislistan

Antal resor

Prepaid22-årsbiljett innehåller 22 resor.

Var kan man köpa biljetten?

Prepaid22-årsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.

Var kan biljetten laddas på nytt?

Prepaid22-årsbiljetten kan laddas på nytt på Matkahuoltos egna serviceställen och hos de ombud som säljer resekort, i R-kioskerna och på bussarna.

Biljetten gäller

Prepaid22-årsbiljetten gäller i ett år räknat från inköpsdagen.

Återinlösning

Vid återinlösning av Prepaid22 -årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som varje resas värde. Den sammanlagda summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden. Återinlösningen av biljetten ska ske inom en månad från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Efter detta kan outnyttjade resor på Prepaid22 -årsbiljetten inte längre gottgöras. Om man under biljettproduktens giltighetstid köper nya reserätter på resekortet, gäller fortfarande reserätten i fråga om eventuella outnyttjade resor. Prepaid22 -årsbiljettens giltighetstid syns på köpkvittot. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

I samband med återinlösning uppbärs en serviceavgift på 9,00 €.

Begränsningar

Prepaid22-årsbiljetten inkluderar inte rätt till omstigning.

Reserätt

Biljetten kan användas för att betala flera resor som berättigar till studierabatt på samma gång.

Tilläggsuppgifter

Prepaid22-årsbiljetten laddas på Matkahuoltos Resekort.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier