Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Skolresestöd

Biljetter med skolresestöd är avsedda för studerande på andra stadiet som har beviljats skolresestöd av Folkpensionsanstalten FPA. En biljett med skolresestöd kan användas för resor mellan hemmet och läroanstalten eller inlärning i arbetet.

Biljetter med skolresestöd köps i Matkahuoltos app Resor och Biljetter.

Biljettalternativ

Om du har rätt till fullständigt skolresestöd, dvs. du har åtminstone 15 resdagar under en kalendermånad, kan du skaffa en 44 resors studentbiljett som är i kraft 30 dagar. Om du har rätt till hälften av det fullständiga skolresestödet, dvs. du har 10–14 resdagar under en kalendermånad, kan du skaffa en 28 resors studentbiljett som är i kraft 30 dagar.

Köp av biljetter med skolresestöd i appen Resor och Biljetter

Du kan köpa en biljett med skolresestöd i appen Resor och Biljetter efter att du har ansökt om skolresestöd på nätet i tjänsten MittFPA och fått köprätt. Köp av biljett i appen förutsätter stark autentisering med personliga bankkoder eller mobilcertifikat för att verifiera köprätten. Därför bör du skaffa nätbankskoder eller mobilcertifikat i god tid innan biljetten köps. Köprätten kontrolleras i samband med varje biljettköp.

Om du redan har ansökt om skolresestöd och inte fick köprätt genast efter att du lämnade in ansökan, kan du köpa en biljett till normalpris och få stödbeloppet i efterhand till ditt konto. I så fall ska du köpa biljett för en halv eller en hel månad. Om du har köpt engångsbiljetter ska de omfatta åtminstone 10 dagar för att du ska kunna få stödet i efterhand.

Om du inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat och inte heller möjlighet att skaffa sådana, kontakta Matkahuoltos kundtjänst.

Innan du ringer till kundtjänsten, kontrollera följande: 

  • Kontrollera i MittFPA att ditt skolresestöd har beviljats uttryckligen för Matkahuoltos biljett. Om skolresestöd har beviljats till exempel för Waltti-trafik eller HRT:s trafik, kan biljetten köpas från de ovan nämnda aktörernas egna webbutiker och mer information fås från Walttis och HRT:s kundtjänst. 

  • Förbered dig på att uppge den e-postadress du använde för att registrera dig i appen Resor och Biljetter. 

  • Var beredd på att uppge de uppgifter som behövs för identifieringen. 

Kundtjänstens tfn 020 331 222. Kundtjänsten är öppen må–fr kl. 8–16 och samtalets pris är 0,084 €/min. 

Biljettens egenskaper

En biljett med skolresestöd kan köpas tidigast två veckor innan terminen börjar. Biljetten visas i appen när köprätten har beviljats och stark autentisering har gjorts.

En köpt biljett gäller i 30 dagar. Biljettens giltighetstid börjar genast vid tidpunkten för köpet, om inget startdatum väljs separat. I samband med det första köpet lönar det sig att välja datumet för läsårets början som startdatum för biljettens giltighetstid.

Observera att endast en biljett med skolresestöd kan vara i kraft i taget. Den studerande ansvarar själv för att köprätten är tillräcklig. Köp därför endast en biljett per resa.

Du kan också göra resor med byten med samma biljett, om du behöver byta buss längs din skolresa. Biljetten avläses alltid när du stiger på bussen även under resor med byten.

Anvisningar för köp av biljett i appen

1. Öppna appen Resor och Biljetter. Om du ännu inte har appen i din telefon, kan du hämta den i din appbutik.
2. Registrera dig i appen med din e-postadress och aktivera appen enligt anvisningarna som skickats till din e-post.
3. Gå till sidan Egna uppgifter (Mer → Inställningar) och klicka på Identifiering för biljett med skolresestöd.
4. Identifiera dig genom att följa anvisningarna i appen. Efter identifieringen kan du kontrollera dina köprätter och köpa biljettprodukter med skolresestöd.

Efter den första identifieringen kan du i fortsättningen köpa biljetter med skolresestöd direkt på första sidan i appen.

Pris

Självriskandelen för biljetten är 43 € för biljetter med 44 resor och 21,50 € för biljetter med 28 resor. Om du är läropliktig enligt den nya läropliktslagen och således berättigad till avgiftsfri utbildning, betalar du ingen självriskandel. Priset för en biljett grundar sig på Matkahuoltos prislista för seriebiljetter med 44 resor.

Biljettens giltighetstid

En biljett med skolresestöd gäller för den skolresa som anges i köprätten och under den stödperiod som fastställts av FPA. En biljett med skolresestöd får inte laddas två gånger under samma månad. Den studerande ansvarar själv för att välja rätt biljettprodukt.

Återinlösning

Biljetter med skolresestöd kan inte återkallas och återinlöses inte. Om skolresan ändras under stödperioden, har den studerande rätt att använda de återstående resorna på biljetten. Därefter ska en ny köprätt skaffas från FPA.

Reserätt

Biljetten med skolresestöd är personlig och kan inte överföras till en annan person.

Mer information

Skolresestöd som beviljas av FPA söks med en webbansökan i MittFPA. För att den studerande självständigt ska kunna ansöka om stöd förutsätts att den studerande har nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Nya studerande kan ansöka om stöd för det kommande läsåret genast när studieplatsen har tagits emot. Biljetter med skolresestöd kan köpas i appen två veckor innan terminen börjar.

Du hittar mer information och anvisningar om ansökning av skolresestöd på FPA:s webbplats.

De vanligaste frågorna

Du kan köpa en biljett med skolresestöd om du har rätt till skolresestöd och har ansökt om skolresestöd hos FPA. Se mer information om skolresestöd www.kela.fi/skolresestod.

Kontrollera din köprätt i MittFPAI. Kontakta FPA vid behov.

I samband med ansökan om skolresestöd uppger den studerande antalet skoldagar, och på basis av de beviljas den studerande köprätt till en halv månads (28 resor) eller en hel månads (44 resor) biljett. Den studerande ansvarar för att köpa rätt biljettprodukt i appen. Studerande kan kontrollera sin månadsvisa köprätt i MittFPA.

En köpt biljett kan inte annulleras. Du kan kontakt Matkahuolto kundservice.

Du kan logga in på en annan enhet med samma användarkoder. Biljetten med skolresestöd ska aktiveras på den andra enheten före användning.

Se till att din enhet har nödvändiga skydd, t.ex. Skärmlås och ansiktsigenkänning. Detta säkerställer att din biljett med skolresestöd inte hamnar i fel händer.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier