Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Tjänster och produkter

Transporttjänsten är en viktig del av kundrelationen. En snabb och lyckad transport och ett lätt sätt att returnera produkten skapar mervärde för kunden. Genom att tillhandahålla en ändamålsenlig transporttjänst försäkrar du dig om att kundens beställning lyckas och att kunden får en bra kundupplevelse.

Hos oss får du tillgång till alla transporttjänster du behöver.

Hämtpaket

Dina kunder får tillgång till över 2000 avhämtningsställen för paket på centrala platser där kunderna rör sig. Av finländarna bor 83 procent mindre än 3 km och 59 procent mindre än 1 km från våra avhämtningsställen. De mest populära avhämtningsställena är paketautomater. Paketautomaterna är lätta att använda, din kund behöver inte köa och automaterna är öppna även kvällar och helger.

Matkahuolto har flest avhämtningsställen med personlig service i Finland. Vi har avhämtningsställen vid K-butiker, R-kiosker och Matkahuoltos egna avhämtningsställen och terminaler. Våra avhämtningsställen betjänar under K-butikernas och R-kioskernas öppettider även kvällar och helger. Vårt nätverk av serviceställen

Flexibel service med tilläggstjänster för mottagare, till exempel förlängning av förvaringstiden och hemleverans.

Hämtpaketets egenskaper

 • Paketets maximivikt 30 kg och volymen får vara högst 0,5 m3

 • Paketets längsta sida högst 230 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 300 cm

 • Om paketet är större än 60 x 60 x 100 cm uppbärs en tilläggsavgift

 • Vid sändning till paketautomat är maximimåtten 70 x 57 x 40 cm

 • Om den längsta sidan är över 200 cm kan paketet skickas endast till Matkahuolto (se nätverket av serviceställen)

 • Ett försändelseparti får innehålla högst 5 paket, för extra paket uppbärs en avgift

 • En försändelse som består av flera paket kan inte skickas till en automat

 • Hämtpaket transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1–3 vardagar. Paket delas ut också på lördagar i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborg

 • Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande genast när paketet kan avhämtas

 • Förvaringstid 7 dygn

 • Tilläggstjänster: LQ, Ömtåligt, Förlängd förvaringstid, Stort paket

 • Paketet får inte innehålla farliga ämnen (med undantag av LQ, som är tillåtet), levande djur, skjutvapen, bildäck, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren

Beskrivning av paket som avhämtas

XXS-paket

Det kostnadseffektivaste leveranssättet för små försändelser som är mindre än 3 cm tjocka. Fungerar på samma sätt som Hämtpaket.

XXS-paketets egenskaper

 • Maximivikt 30 kg

 • Maximistorlek 3 x 25 x 40 cm

 • Du kan inte skicka flera paket i samma försändelse

 • XXS-paket transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1–3 vardagar. Paket delas ut också på lördagar i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

 • Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande genast när paketet kan avhämtas.

 • Förvaringstid 7 dygn

 • Mottagarens telefonnummer eller e-postadress är obligatorisk, ingen ankomstavi per brev

 • Inga tilläggstjänster

 • Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

XXS-paket till brevinkast eller postlåda

Din kund kan bekvämt ta emot små försändelser direkt till hemmet överallt i Finland. Försändelserna delas ut till ett brevinkast eller en postlåda inom 2–4 dagar efter att de skickats. Distribution av XXS-paket till brevinkast eller postlåda inkluderar spårning, dvs. försändelsens förlopp kan följas precis som för andra paket.

Egenskaper hos XXS-paket till brevinkast eller postlåda

 • Maximivikt 1 kg

 • Maximistorlek 3 x 25 x 40 cm

 • Du kan inte skicka flera paket i samma försändelse

 • XXS-paket transporteras till mottagarens brevinkast eller postlåda inom 2–4 vardagsdygn.

 • Mottagarens adress är obligatorisk

 • Om utdelningen misslyckas, förs försändelsen till Matkahuoltos avhämtningsställe för avhämtning. Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande när paketet kan avhämtas

 • Inga tilläggstjänster

 • Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Hempaket

En utmärkt tjänst till exempel när det är fråga om ett stort och tungt paket eller mottagaren inte annars har möjlighet att hämta paketet. Leveranstiden avtalas med mottagaren. Leveranser även kvällar och helger. Tjänsten är flexibel enligt mottagarens behov. Även utdelning utan kvittering vid dörren. Trygg utdelning utan fysisk kontakt.
Mottagaren får ett textmeddelande om ett ankommande paket för att avtala om leveranstid. Paketet levereras till mottagaren huvudsakligen vardagen efter den dag då leveranstiden har överenskommits, i de största städerna även på kvällar och helger. Med mottagarens tillstånd kan paketet också lämnas vid adressen utan kvittering av mottagaren.

Hempaketets egenskaper

 • Paketets maximivikt högst 35 kg, över 35 kg som flaktransport

 • Paketets längsta sida högst 230 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 300 cm

 • Om paketet är större än 60 x 60 x 120 cm uppbärs en tilläggsavgift

 • Ett försändelseparti får innehålla högst 5 paket, för extra paket uppbärs en avgift

 • Paketet levereras till mottagaren huvudsakligen vardagen efter den dag då leveranstiden har överenskommits, i de största städerna även på kvällar och helger. Lördagsutdelning i bl.a. huvudstadsregionen samt Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen. Kvällsutdelning utöver de ovan nämnda även i t.ex. Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis och Björneborg.

 • Mottagaren har också möjlighet att välja utdelning utan kvittering och uppge en eventuell dörrkod för att utdelningen ska lyckas.

 • Matkahuoltos chaufförer ringer mottagaren om det inte går att komma in vid mottagarens adress.

 • Förvaringstid 7 dygn

 • Tilläggstjänster: Ömtåligt, Farligt ämne / LQ, Samtal till mottagaren, Förlängd förvaringstid, Stort paket

 • Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Enkla lösningar för kundreturer

Våra lösningar erbjuder bekväma returneringar och du bestämmer själv om din kund kan returnera en produkt utan att kontakta din kundtjänst.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier