Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava
Kirjaudu

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava

Kestävän liiketoiminnan lisäksi toimintamme luo taloudellista arvoa yhteiskunnalle. Lisäämme joukkoliikenteen käyttämistä esimerkiksi edistämällä matkaketjuratkaisuja, ja meillä on lähes 2 300 palvelupistettä alueellisen saatavuuden varmistamiseksi. Säännösten noudattaminen ja eettiset periaatteet ovat toimintamme ytimessä.

Kestävä liiketoiminta ja taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle

Taloudellisella kannattavuudellamme varmistamme liiketoimintamme jatkuvuuden ja mahdollisuutemme esimerkiksi työllistämiseen ja investointeihin. Keskitymme pitkän aikavälin kannattavuuteen kestävän liiketoiminnan edistämisellä.

Meille on tärkeää myös, että liiketoimintamme luo laajempaa arvoa yhteiskunnalle. Valtakunnallisen verkostomme kautta toiminnallamme on suuri taloudellinen vaikutus niin koko Suomeen kuin paikallisesti. Edistämme kansantalouden kasvua ja autamme verkostollamme yhteistyökumppaneitamme heidän liiketoimintansa edistämisessä. Omistaja- arvon luominen liikennöitsijöille on keskeinen tavoitteemme.

Tavoite

  • SDG 8.1: Taloudellisen arvon (ml. kannattavuus) ja omistaja-arvon luominen

Joukkoliikenteen edistäminen ja palveluiden saatavuus

Tarjoamalla sujuvat ja kattavat liikenneyhteydet edistämme joukkoliikenteen käyttämistä ja kestävää liikkumista. Toimivan ja kattavan verkoston säilyttäminen mahdollistaa matkustaja- ja pakettipalveluiden saatavuuden myös haja-asutusalueille ja pienille paikkakunnille.

Elvytämme joukkoliikenneverkostoa harvaan asutulla alueella edistämällä matkaketjuratkaisuja Reitit ja Liput -sovelluksella ja mahdollistamalla kutsuliikennettä. Turvaamme toimintamme kautta myös yhteiskunnallisesti tärkeiden palveluiden saatavuutta, kuten verilähetyksiä.

Haluamme olla uudistamassa koko toimialaa sekä matkustaja- että pakettiliiketoimintojen osalta. Keskitymme aktiivisesti digitalisaation mahdollistamien palveluiden kehittämiseen.

Tavoite

  • SDG 11.2: Joukkoliikenteen käytön lisääminen valtakunnallisesti kasvattamalla lippujen myyntimäärää

Säännösten noudattaminen ja eettiset periaatteet

Varmistamme, että noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia lakeja, säännöksiä ja ohjeistuksia. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja tukemaan ihmisoikeuksien toteutumista. Huolehdimme siitä, että toimintamme täyttää kaikilta osiltaan kilpailuoikeudelliset vaatimukset. Meillä on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan. Varmistamme tietosuojan ja yksityisyyden suojan toteutumisen toiminnassamme.

Vuonna 2021 julkaisemme eettiset ohjeet, joista annamme koulutusta työntekijöillemme. Eettisten ohjeiden lisäksi varmistamme erilaisilla politiikoilla, että toimintatapojamme noudatetaan. Vuoden 2021 aikana avaamme myös väärinkäytöksien ilmiantokanavan.

Tavoite

  • SDG 16.5: 100 % työntekijöistä koulutettu eettisistä ohjeista vuoden 2022 loppuun mennessä

Matkaketjuihin keskittyvä Reitit ja Liput -sovellus

Lue lisää →

Pidämme huolta työntekijöistämme

Lue lisää →

Olemme houkutteleva yhteistyökumppani ja palveluntarjoaja

Lue lisää →