Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet
Kirjaudu
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Pyrimme toiminnallamme edistämään kestävää liiketoimintaa. Valtakunnallisen kumppaniverkostomme kautta toiminnallamme on suuri taloudellinen vaikutus koko Suomeen. Oman henkilöstömme sekä vuokratyöntekijöidemme kokonaistyöaika vuonna 2023 on noin 400 henkilötyövuotta. Lisäksi autamme verkostollamme yhteistyökumppaneitamme heidän liiketoimintansa edistämisessä.


Sujuva joukkoliikenne ja saavutettavat pakettipalvelut

Tarjoamalla sujuvat ja kattavat liikenneyhteydet edistämme joukkoliikenteen käyttöä ja kestävää liikkumista ympäri Suomen.

Kattava palvelupisteverkostomme ja digitaaliset palvelumme mahdollistavat pakettipalveluiden saatavuuden myös pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla.

Eettiset toimintaperiaatteet

Olemme sitoutuneet lain ja toimintaamme koskevien säännösten mukaiseen, eettisesti korkeatasoiseen toimintaan. Olemme laatineet sekä henkilöstöllemme että yhteistyökumppaneillemme eettiset toimintaperiaatteet, joita noudatamme ja joita edellytämme noudatettavan päivittäisessä työssä.

Koko henkilöstölle tarjotaan laadukas perehdytys eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Haluamme toimia oikein

Meitä koskevan lainsäädännön sekä eettisten toimintaperiaatteidemme noudattamisen varmistamiseksi käytössämme on kaikille avoin ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamista varten.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Ilmoituskanava →