Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Vår verksamhet är till nytta för det omgivande samhället

Genom vår verksamhet strävar vi efter att främja hållbar affärsverksamhet. Via vårt riksomfattande nätverk av samarbetspartner har vår verksamhet en stor ekonomisk inverkan i hela Finland. Den sammanlagda arbetstiden för vår egen personal och vår hyrda arbetskraft 2023 var nästan 400 årsverken. Dessutom använder vi vårt nätverk för att hjälpa också våra samarbetspartner att främja sin affärsverksamhet.


Smidig kollektivtrafik och tillgängliga pakettjänster

Genom att erbjuda smidiga och omfattande trafikförbindelser främjar vi användningen av kollektivtrafik och hållbar mobilitet i hela Finland.

Vårt vittomfattande nätverk av serviceställen och våra digitala tjänster möjliggör tillgängliga pakettjänster även på små orter och i glesbygdsområden.

Etiska verksamhetsprinciper

Vi har förbundit oss till en etiskt högklassig verksamhet i enlighet med de lagar och regler som gäller vår verksamhet. Vi har utarbetat etiska verksamhetsprinciper för både vår personal och våra samarbetspartner. Vi följer själva dessa principer och förutsätter att de följs i det dagliga arbetet.

Hela personalen får högkvalitativ introduktion till de etiska verksamhetsprinciperna.

Vi vill göra rätt

För att säkerställa efterlevnaden av den lagstiftning som gäller oss och av våra etiska verksamhetsprinciper använder vi en anmälningskanal som är öppen för alla för att rapportera överträdelser.

Det är av största vikt för oss att vi har möjlighet att ingripa i missförhållanden och utveckla vår verksamhet.

Anmälningskanal →