Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Års- och ansvarsberättelse 2022

Vändningens år 2022

  • Resultatet vände och blev positivt

  • Verksamheten och organisationen utvecklades kraftigt

  • Passagerarmängderna ökade efter coronapandemin

  • Pakettjänsternas marknadsställning stärktes

  • Mika Husso blev verkställande direktör i januari 2023

Års- och ansvarsberättelse 2022

Läs vår Matkahuoltos Års- och ansvarsberättelse 2022 (på engelska).

Läs rapporten

Verkställande direktörens översikt: Resultatet vände och blev positivt – riktningen är framåt

Matkahuolto hade ett fartfyllt år. Verksamhetsmiljön bjöd på överraskningar, utvecklingsarbetet var aktivt och vi lyckades vända resultatet så att det blev positivt. Utvecklingen av de tjänster som våra kunder upplever som viktiga står i centrum även detta år.

Läs mer (på engelska)

Nyckeltal 2022

Ansvarsfullhet i verksamhetens kärna

Ett starkt nätverk bakom tjänsterna

Matkahuoltos kärnuppgift är att vara ett service- och marknadsföringsbolag i bussbranschen, men tjänsterna omfattar allt mångsidigare tjänster inom resande, transporter och logistik och tillhandahålls för ett allt bredare nätverk av aktörer.

Klimatneutrala transporter

Matkahuolto erbjuder alla paketkunder fullständigt klimatneutrala transporter genom att kompensera transporternas utsläpp.

Matkahuoltos kompetent team

Matkahuolto har en kunnig och driftig personal som leds skickligt med ett vägledande grepp.

Finlands mest uppskattade varumärket inom sitt område

Enligt Taloustutkimus är Matkahuolto det mest uppskattade varumärket i Finland inom både pakettjänster och passagerartjänster.

Klimatfärdplanen styr mot klimatneutralitet

Matkahuolto strävar efter att vara ett klimatneutralt företag före 2030 i fråga om både vår verksamhet och våra tjänster. Klimatneutraliteten eftersträvas genom att halvera utsläppen jämfört med nivån 2020.

FN:s mål för hållbar utveckling

Matkahuolto främjar FN:s universella mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Vi har valt ut fem mål och sju delmål som är mest väsentliga för oss och vilka vi har störst möjlighet att påverka.