Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Usein kysyttyä, sopimusasiakkaat

Ett företag kan bli avtalskund hos Matkahuolto genom att kontakta oss på adressen myyntipalvelu@matkahuolto.fi

The service charge for transport credit is €14.75 per month and it is billed for the months during which there are billable transactions.

Kundanslutningen MPaketti är ett webbläsarbaserat system som är lätt att använda. Vi uppbär ingen separat avgift för användningen av systemet.

Välj Hämtpaket om din kund hämtar paketet från något av våra över 2000 avhämtningsställen och Företagspaket eller Hempaket om önskemålet är att paketet ska levereras till dörren. Du hittar närmare beskrivningar av våra tjänster på våra webbsidor https://www.matkahuolto.fi/foretagskunder/tjanster-avtalskunder.

Att avhämtning har angetts i försändelseuppgifterna är inte ännu en avhämtningsbeställning. Beställ avhämtning av dina försändelser på vår webbplats via den här länken eller via MPaketti kundanslutningen.

I kundanslutningen MPaketti kan du redigera mottagarens telefonnummer och e-postadress tills försändelsen har avhämtats. Efter att uppgifterna har redigerats får mottagaren en ny elektronisk ankomstavi.

Du kan beställa adressetiketter direkt från den kontorsförsäljare som är bäst lämpad för ditt företag, såsom RCK Finland Oy. RCK Finland Oy levererar till exempel A5 EDI -form med produktnummer 1008070.

På inloggningssidan finns en länk till byte av lösenord, men om din e-postadress har ändrats sedan sist och du inte får någon svarslänk kan du beställa ett nytt lösenord på adressen myyntipalvelu@matkahuolto.fi.

För Hämtpaket, Expresspaket och Returpaket paketets längsta sida får vara högst 200 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 300 cm. Maximivikten för ett paket är 30 kg.

För Hempaket och Företagspaket paketets längsta sida får vara högst 240 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 360 cm. Maximivikten för ett paket är 35 kg.

För paket som är större än 60 x 60 x 100 cm eller väger mer än 30 kg uppbärs ett tillägg för stort paket.

Företagspaket och Hempaket är båda försändelser som delas ut till mottagarens dörr. Företagspaket levereras ända fram till mottagarens adress vardagar kl. 8-16 utan separat meddelande till mottagaren. Hempaket är en tjänst där mottagaren själv kan välja den leveransdag och tidpunkt som passar bäst. Vi rekommenderar att Företagspaket används för försändelser till företag och Hempaket för försändelser till konsumenter.

I båda fallen kan paketet överlämnas till en person som påträffas vid adressen utan fullmakt.

Ja du kan. Flaktransport kan också beställas direkt i kundanslutningen MPaketti. Observera att hämtningsadressen bara kan vara din egen adress i din kundinformation.

Varje däck förpackas separat i plast eller en däckpåse. Om däcken har fälgar ska de skyddas före däcket läggs i påsen genom att tejpa fast en kartongbit över fälgen. Dubbdäck ska förpackas helt i kartong.

Som vår avtalskund kan du skicka försändelser från Matkahuoltos egna verksamhetsställen, ombuden samt företagsserviceställena och paketautomaterna. Du hittar det närmaste servicestället i sökningen av serviceställen.

Varje tilläggstjänst prissätts separat för en försändelse. Samma försändelse kan vara föremål för t.ex. tillägg för Flerpaket försändelse och tillägg för stor försändelse.

Försändelsepriset bestäms på basis av antingen volymvikten eller den vägda vikten, beroende på vilket värde som är större. I beräkningen används volymvillkoret 1 m3 = 250 kg, dvs. fraktvikten för försändelsen i exemplet beräknas enligt formeln (0,38 * 0,40 * 0,32) * 250 kg = 12 kg.

Tillägg för litet faktureringsbelopp uppbärs för en faktura vars slutsumma är under 100 €.

Beställ avhämtning av dina försändelser på vår webbplats via den här länken. Om du vill avtala om kontinuerlig avhämtning, kontakta får försäljning myyntipalvelu@matkahuolto.fi

Kontakta vår företagsförsäljning eller myyntipalvelu@matkahuolto.fi, så kommer vi överens om kontinuerlig utdelningstjänst!

Ditt företag kan ta i bruk en returneringskod eller så kan ni göra ett färdigt adresskort för returförsändelse till kunden. Adresskort kan göras bl.a. i kundanslutningen MPaketti.

Kundreturer är också möjliga med Matkahuoltos aktiveringskod, som kräver stöd i det system kunden använder (t.ex. webbutiksplattform eller ERP). Aktiveringskoden möjliggör noggrannare spårning av försändelsen. Även ett färdigt adresskort kan skapas via gränssnittet. Då skapar kundens system försändelsen och sköter överföringen av informationen till Matkahuoltos system. Enbart ett returadresskort räcker inte, utan det måste också finnas uppgifter om försändelsen i Matkahuoltos system.

Till en paketautomat kan du lämna en kundretur som har ett färdigt adresskort för returnering eller så ska kunden ha en aktiveringskod producerad av webbutiksinnehavaren. I automaten väljs ”skicka” och ”returnera” beroende på automaten och automaten ger vidare instruktioner på skärmen. Det är möjligt att returnera försändelser i alla automater som används av Matkahuolto.

Om ändringar i försändelseuppgifterna görs ska de meddelas till Matkahuolto per e-post på adressen sopimusasiakkaat@matkahuolto.fi. I meddelandet ska försändelsekoden och den önskade ändringen uppges. För ändringar uppbärs en serviceavgift enligt prislistan och eventuella tilläggskostnader för försändelsen.

I kundanslutningen MPaketti kan kontaktuppgifterna för mottagaren av försändelsen ändras ända tills försändelsen har avhämtats. En ändring av uppgifterna aktiverar automatiskt en ny ankomstavi till mottagaren.

Kontakta närmaste Matkahuolto inom 7 dygn. Du kan fylla i en skadeståndsansökan på vår webbplats via den här länken. Lämna in det skadade försändelsen och förpackningen till Matkahuolto eller kom överens om att någon från Matkahuolto kommer och fastställer och inspekterar skadan.

Vi tar gärna emot respons om våra tjänster och vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt våra tjänster på basis av respons vi fått av våra kunder. Ge respons med blanketten https://www.matkahuolto.fi/ge-respons. Vi behandlar och besvarar all respons antingen per e-post eller per telefon.