Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Skadeståndsansökan

Villkoren om Matkahuoltos Pakettjänster och ersättning för skada ingår i Matkahuoltos allmänna transportvillkor. Synliga skador ska anmälas till en representant för fraktföraren omedelbart. I annat fall ska anmälan lämnas till fraktföraren skriftligen inom sju (7) dagar från det att godset mottagits. Söndagar och helgdagar beaktas inte vid uträkningen av tidsfristen. (40 a § i lagen om vägbefordringsavtal). Denna blankett kan användas som skriftlig anmälan.

En förutsättning för ersättning är att Matkahuolto har fastställt skadan och inspekterat det skadade godset och dess skyddande förpackning. Förpackningsmaterialet får inte förstöras före inspektionen.

Mottagaren kan komma överens om fastställandet och inspektionen av skadan med Matkahuoltos närmaste serviceställe eller Matkahuoltos kundservicecentral.

Till skadeståndsansökan ska bifogas en kopia av handelsfakturan eller kvittot och vid behov andra tilläggsutredningar. Skicka bilagorna till vahinkoilmoitus@matkahuolto.fi

Om försändelsen har försäkrats hos något annat bolag ska ansökan om skadestånd lämnas till försäkringsbolaget i fråga på försäkringsbolagets blankett.

Klicka för att välja filer eller dra filerna hit

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier