Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Villkor och anvisningar för avtalskunder vid inrikes transporter

Vid transport av paket följer Matkahuolto Ab lagen om vägbefordringsavtal, allmänna transportvillkor och Produktvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

Allmänna villkor vid inrikes transporter fr.o.m. 4.9.2023

Produktvillkor för inrikes pakettjänster fr.o.m. 1.3.2024

Se även Matkahuoltos transportvillkor vid utrikes transporter.

Matkahuoltos ansvar vid eventuella skadefall fastställs enligt lagen om vägbefordringsavtal och Matkahuoltos allmänna villkor för avtalskunder. Anmäl transportskador.

Arkiv

Anvisningar

Matkahuolto transporterar ämnen som klassificerats som farliga i begränsad mängd enligt separata anvisningar. Transport av farliga ämnen förutsätter att transporten har avtalats separat med Matkahuolto och att avtalskunden använder tilläggstjänsterna TFÄ eller LQ.

Se anvisningar och villkor med anknytning till sändning av farliga ämnen.

Se även anvisningar för transport av batterier.

Transport av levande och döda djur omfattas av särskilda villkor.

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Här kommer du igångInrikes PakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellTjänster för webbutikerPrislistorAnvisningar och villkorSkicka utan avtalReferenser

Sociala medier