PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänstBlogi
Logga in
Första sidan
Mäntyharju seriebiljett

Mäntyharju seriebiljett

Med Mäntyharju seriebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.

  • Biljetten säljs endast till Mäntyharju kommuns invånare.

  • Resekortet laddas med 42 resor åt gången, och resorna gäller för tre (3) månader räknat från den senaste laddningen. Kortet håller högst 83 resor på en gång.

  • På resor med bussbyte måste kortet stämplas vid varje påstigning.

  • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

  • Seriebiljettens pris är 118,40 €

Mäntyharju seriebiljett är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper Mäntyharju seriebiljett ska du underteckna ett servicesedel med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Mäntyharju seriebiljetts servicesedel