Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media
Logga in

Vår verksamhet

Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media

Digitala trafiktjänster

Kärnan i våra Digitala trafiktjänster är hållbara mobilitetstjänster, biljetter och tidtabeller. Vi betjänar såväl enskilda kunder som kommuner och städer samt företag och sammanslutningar. För trafikbolagen producerar vi digitala verktyg för utveckling av affärsverksamheten.

I egenskap av riksomfattande utvecklingsaktör är vi med och diskuterar fram och bygger upp innovativa kollektivtrafiklösningar, för att kollektivtrafiken i framtiden ska vara ett ännu mer konkurrenskraftigt alternativ till privatbilismen. Vi har redan i 90 år främjat användningen av kollektivtrafik tillsammans med trafikbolagen. Vi ökar medvetenheten om kollektivtrafiken och uppmuntrar till att välja ett mer hållbart sätt att förflytta sig från en plats till en annan.

Läs mer →

Pakettjänster

Våra Pakettjänster svarar på både inhemska och internationella kunders behov, på den plats där kunden befinner sig. Med hjälp av vårt riksomfattande nätverk av nästan 2 300 serviceställen transporterar vi 20 miljoner paket per år – också till andra länder och från andra länder till Finland.

Vi utvecklar våra transportlösningar i en mer miljövänlig riktning och minskar utsläppen genom åtgärder i enlighet med vår klimatfärdplan, bland annat genom att övergå till fossilfria bränslen i våra transporter. Vi strävar efter att halvera utsläppen i hela vår verksamhet och vara ett klimatneutralt företag före 2030.

Läs mer →

Nyckeltal 2023