Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in
Första sidan
Resenärer
Juva seriebiljett

Juva seriebiljett

Med Juva seriebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.

  • Biljetten säljs endast till Juva kommuns invånare.

  • Resekortet laddas med 42 resor åt gången, och resorna gäller för tre (3) månader räknat från den senaste laddningen. Kortet håller högst 83 resor på en gång.

  • På resor med bussbyte måste kortet stämplas vid varje påstigning.

  • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

Juva seriebiljett är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper Juva seriebiljett ska du underteckna ett servicesedel med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Juva seriebiljetts servicesedel

Seriebiljettens pris

Seriebiljettens pris är 126,00 € (för högst 50 kilometers resor).Tidtabeller och biljettköp

Varifrån