Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet
Kirjaudu
Vastuullisuus MatkahuollossaVastuullisuustavoitteemmeVastuullisuusohjelmammeVastuullisuusraportointiSitoumukset ja periaatteet

Pidämme huolta työntekijöistämme

Tärkein kilpailutekijämme on osaava, hyvinvoiva ja aikaansaava henkilöstö, jota johdetaan taitavasti valmentavalla tavalla. Luovimme eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä rakentaen yhdessä kannustavaa ja reilua työyhteisöä, joka perustuu vahvalle yhteishengelle ja avoimelle vuorovaikutukselle.

Kehitämme henkilöstökäytäntöjämme jatkuvasti ja varmistamme, että työntekijöidemme oikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa. Pyrimme omalta osaltamme myös varmistamaan, että yhteistyökumppanimme noudattavat vastuullisia henkilöstökäytäntöjä.


Työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi

Haluamme varmistaa turvallisen työympäristön koko henkilöstölle ja panostamme työntekijöidemme terveyteen ja hyvinvointiin. Työskentelemme tapaturmataajuuden alentamiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja tarjoamme joustavia työskentelyratkaisuja työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen tueksi.

Osaamisen kehittäminen

Pidämme koko henkilöstöllemme tavoite- ja kehityskeskustelut vuosittain ja tuemme työntekijöidemme menestymistä työssään tarjoamalla laadukkaan perehdytyksen lisäksi ammattitaitoa tukevia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia koko työsuhteen ajaksi.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Haluamme taata koko henkilöstöllemme työyhteisön, jossa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisyydestä, uskonnosta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.