Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Vi tar hand om våra anställda

Vår viktigaste konkurrensfaktor är en kunnig, välmående och driftig personal som leds skickligt med ett vägledande grepp. Vi tar oss framåt i en föränderlig verksamhetsmiljö genom att tillsammans bygga upp en uppmuntrande och rättvis arbetsgemenskap som grundar sig på stark samhörighet och öppen växelverkan.

Vi utvecklar ständigt våra personalförfaranden och säkerställer att våra anställdas rättigheter tillgodoses i alla situationer. Vi strävar också för vår del efter att säkerställa att våra samarbetspartner tillämpar ansvarsfulla personalförfaranden.


Säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet

Vi vill säkerställa en trygg arbetsmiljö för hela personalen och satsar på våra anställdas hälsa och välbefinnande. Vi arbetar för att minska olycksfallsfrekvensen och sjukfrånvaron samt erbjuder flexibla arbetslösningar som stöd för balansen mellan arbete och fritid.

Kompetensutveckling

Vi ordnar mål- och utvecklingssamtal med hela vår personal varje år och stöder våra anställdas framgång i sitt arbete genom att utöver en högklassig introduktion också erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som stöder yrkeskunskapen under hela anställningsförhållandet.

Mångfald och jämlikhet

Vi vill garantera att hela vår personal har en arbetsgemenskap där alla behandlas jämlikt och rättvist oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, sexualitet eller andra personliga egenskaper.