Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Ansvarsrapportering

Vi rapporterar varje år till våra intressentgrupper om genomförandet av vårt ansvarsprogram som en del av års- och ansvarsberättelsen. Vår ansvarsrapportering grundar sig på rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) och granskas av en tredje part.

Som en följd av lagstiftningen om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), förändras vår ansvarsrapportering 2025, och som en förberedelse inför detta har vi redan inlett arbetet med att utveckla vår ansvarsrapportering.


Års- och ansvarsberättelser

Vi rapporterar årligen om vår verksamhet och dess ekonomiska utveckling i våra kombinerade års- och ansvarsberättelser, där vi berättar om bland annat vår affärsverksamhet och utvecklingen av den, vår strategi samt vår verksamhet inom ansvarsfullhet.

Läs mer

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier