Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Vårt ansvarsprogram

Matkahuoltos ansvarsprogram är baserat på en väsentlighetsanalys, med hjälp av vilken vi har definiera våra viktigaste ansvarsteman och -mål samt mätare som följer upp genomförandet av dem. I väsentlighetsanalysen identifierade vi följande fyra huvudteman, vilka utgör stommen i vårt ansvarsprogram.


Vi tar hand om våra anställda

Vår viktigaste konkurrensfaktor är en kunnig, välmående och driftig personal som leds skickligt med ett vägledande grepp.

Läs mer

Vi är en attraktiv samarbetspartner och tjänsteleverantör

Det smidiga samarbetet med vårt riksomfattande nätverk av samarbetspartner har en central roll i våra paket- och resetjänster. Vi utvecklar kundupplevelsen genom att erbjuda våra kunder högklassiga, ansvarsfullt producerade tjänster.

Läs mer

Vi främjar positiva miljöeffekter

Vi utvecklar våra transportlösningar i en mer miljövänlig riktning och minskar utsläppen genom åtgärder i enlighet med vår klimatfärdplan. Vårt mål är att vara ett klimatneutralt företag i fråga om hela vår verksamhet före 2030.

Läs mer

Vår verksamhet är till nytta för det omgivande samhället

Genom vår verksamhet strävar vi efter att främja hållbar affärsverksamhet. Via vårt riksomfattande nätverk av samarbetspartner har vår verksamhet en stor ekonomisk inverkan i hela Finland.

Läs mer