Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Vi främjar positiva miljöeffekter

Största delen av vår utsläppsbelastning härstammar från koldioxidutsläpp, av vilka cirka 10 procent kommer från vår egen verksamhet och resten från värdekedjan som huvudsakligen består av underleveranstransporter samt köpta produkter och tjänster. Vi utvecklar våra transportlösningar i en mer miljövänlig riktning och minskar utsläppen genom åtgärder i enlighet med vår klimatfärdplan, bland annat genom att övergå till fossilfria bränslen i våra transporter.

Vårt mål är att halvera våra totala utsläpp jämfört med nivån 2020 och vara ett klimatneutralt företag i fråga om hela vår verksamhet före 2030.


Vi avstår från fossila bränslen

Från och med början av 2024 körs majoriteten av våra stamtransporter med förnybara bränslen. I och med denna förändring minskar våra årliga fossila utsläpp avsevärt, till och med till 20 procent av våra totala utsläpp.

Läs mer (på engelska) →

Vi erbjuder klimatneutrala transporter

Som en mellanetapp mot en fullständig fossilfrihet erbjuder vi våra kunder klimatneutrala pakettransporter. För närvarande genomför vi de klimatneutrala transporterna genom utsläppskompensering. Vi kompenserar våra utsläpp genom att stöda projekt i Indien och Indonesien som uppfyller de internationella standarderna.

Utsläppskompenseringens omfattning grundar sig på en utsläppsberäkning enligt GHG-protokollet, vilken genomförs och verifieras årligen.

Läs mer →

Vi stöder en hållbar livsstil

Visste du att bussarnas genomsnittliga utsläpp per kilometer i Finland uppgår till endast cirka en tredjedel av utsläppen från personbilarna? Tillsammans med våra samarbetspartner stöder vi en hållbar livsstil genom att producera och marknadsföra hållbara kollektivtrafiktjänster.