Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Matkahuoltos öppna granssnitt

Licensering av Matkahuoltos öppna data

Matkahuoltos öppna datamaterial har licensierats med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (från och med 10.5.2019). Licensen ger rätt att kopiera, redigera och vidaredistribuera material i antingen ursprunglig eller bearbetad form. Material kan också kombineras med annat material samt användas för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Enligt användningstillståndet för Creative Commons 4.0 Erkännande ska datamaterialets källa namnges på det sätt som utfärdaren av användningstillståndet förutsätter. Detta innebär i praktiken att när material som omfattas av användningstillståndet vidaredistribueras, ska materialet förses med namnet på upphovsmännen eller andra aktörer som framgår av användningstillståndet på det sätt som krävs av utfärdaren av användningstillståndet och är rimligt. Dessa uppgifter kan förutom eller i stället för namnet innehålla till exempel en pseudonym eller ett varumärke.

Matkahuolto förutsätter att följande praxis följs för erkännande:

·        Meddelandet om upphovsrätt (copyright notice) som ingår i materialet ska förvaras på det sätt som framgår av användningstillståndet. Meddelandet om upphovsrätt kan också innehålla materialets publiceringsdatum och versionsnummer, namn på den som publicerat materialet samt andra uppgifter som är väsentliga med tanke på identifieringen av data.

·        De sedvanliga friskrivningsvillkoren som ingår i materialet ska förvaras på det sätt som framgår av användningstillståndet. En hyperlänk till det ursprungliga materialets webbplats ska inkluderas i källuppgifterna, om detta är tekniskt möjligt.

·        Om materialet har redigerats ska det förses med en anteckning om detta och en hyperlänk till det ursprungliga oredigerade materialet.

·        En anteckning om användningstillståndet Creative Commons Erkännande 4.0 och en hyperlänk till användningstillståndet ska fogas till materialet.

En sammanfattning av licensen och själva licensen finns här:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Gränssnitt för tidtabeller och ruttinformation

Uppgifter som fås från gränssnittet för tidtabeller och ruttinformation kan utnyttjas till exempel i utarbetandet av reseplanerare. Tidtabellerna och ruttinformationen uppdateras som bäst till GTFS-format från det gamla kalkati.net-formatet. De exakta adresserna till respektive trafikbolags tidtabellsgränssnitt har lagrats i NAP-tjänsten.

GTFS-dokumentation

Boknings- och försäljningsgränssnitt

I och med öppnandet av boknings- och försäljningsgränssnittet blir det möjligt också för aktörer utanför Matkahuolto att sälja engångsbiljetter. Boknings- och försäljningsgränssnittet används inom ramarna för samma användningsvillkor som gränssnitten för tidtabeller och ruttinformation.

Beskrivning av gränssnittet

Gränssnittets ingångsadress är https://minfoapi.matkahuolto.fi

Testkoder

Gränssnittet kan testas med följande testkoder:

Användarnamn: UlkAPIAvoin

Lösenord: BUs28DefuNab?8aj3p3eqega

Antal sökningar: högst 1 000 sökningar per dag

Kontakta oss

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier