MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Kirjaudu
Etusivu
Paketit
Djurtransporter

Djurtransporter

Transport av levande och döda djur omfattas av särskilda villkor.

Det är i regel förbjudet att transportera levande djur, med undantag för:

  • levande insekter, larver och maskar som används som bete samt

  • levande kräftor under kräftfiskesäsongen,

När det gäller både levande och döda djur är transport tillåten endast som Expresspaket.
En försändelse som innehåller levande djur ska förpackas på ett sådant sätt att djurens levnadsförhållanden tryggas under transporten. Förpackningen ska förslutas så att djuren inte kan komma ut under transporten. På förpackningen och i innehållspunkten på adresskortet ska följande alltid antecknas tydligt: levande djur + artens namn.

Du hittar mer information om djurtransporter på följande adresser:

  • Livsmedelsverket, Djurtransporter

  • Lagen om transport av djur

  • Europeiska unionens portal/Djurs välbefinnande under transport

Katter och hundar kan åka med på bussen tillsammans med en följeslagare.

Osta liput – hae aikataulut

Mistä
Mihin
Hae aikatauluja

Vaihda maisemaa pikkurahalla

Nettiliput alk. 2 € + palvelumaksu 0,50 €