Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Djurtransporter

Matkahuolto transporterar inte levande djur. Dock är det tillåtet för katter och hundar att åka med på bussen tillsammans med en följeslagare.

Som undantag kan man transportera

 • levande insekter, larver och maskar som används som bete samt

 • levande kräftor under kräftfiskesäsongen.

När det gäller både levande och döda djur är transport tillåten endast som Expresspaket.
En försändelse som innehåller levande djur ska förpackas på ett sådant sätt att djurens levnadsförhållanden tryggas under transporten. Förpackningen ska förslutas så att djuren inte kan komma ut under transporten. På förpackningen och i innehållspunkten på adresskortet ska följande alltid antecknas tydligt: levande djur + artens namn.

Sändning av animaliska prover, döda smådjur och djurhudar

Denna anvisning följs i samband med alla försändelser av animaliska prover och döda smådjur till Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet och Veterinärmedicinska fakulteten eller andra instanser som tar emot t.ex. hudar.

Animaliska prover (t.ex. organprover, hudar, avföringsprover och blodprover) kan skickas via Matkahuolto om det är fråga om:

 • prover som tillhör kategorin ”undantaget veterinärmedicinskt prov”

 • prover som tillhör kategorin ”UN 3373 BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”.

Jakt- och viltprover som skickas till Naturresursinstitutet tillhör kategorin undantaget veterinärmedicinskt prov och omfattas inte av TFÄ-bestämmelserna. Djurdelar som skickas till Naturresursinstitutet tillhör också den undantagna kategorin.

Försändelserna skickas alltid som Expresspaket. Frakten kan betalas av avsändaren. När mottagaren är Naturresursinstitutet betalar mottagaren försändelsekostnaderna för provet. När mottagaren är Veterinärmedicinska fakulteten betalar avsändaren försändelsekostnaderna.

Proverna ska skickas i början av veckan (må-to), så att de hinner fram till mottagaren före veckoslutet.

Förpackning

Vid förpackning och märkning av prover ska anvisningarna och föreskrifterna för det aktuella farliga ämnets farlighetsklass och för kategori B följas. Provets avsändare ansvarar för klassificeringen av provet. Vid behov hjälper en sakkunnig hos mottagaren till med klassificeringen av provet.

Ett dött djur eller ett djurprov i en sopsäck, bunke eller enbart en papplåda duger inte för transport. Om förpackningsanvisningen inte har följts, tas försändelsen inte emot för transport innan den har förpackats i enlighet med anvisningen.

Naturresursinstitutet

Prover ska transporteras i en förpackning som förhindrar alla eventuella läckage och har märkts med texten ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”. Förpackningsanvisningar finns i Naturresursinstitutets följebrev. Naturresursinstitutets viltlaboratorium tar helst emot nedfrysta prover.

Undantaget veterinärmedicinskt prov

Djuret lindas först in i rikligt med (tidnings-)papper, vilket suger upp eventuella läckande vätskor. Papperspaketet förpackas i en hel plastpåse och slutligen i en stabil låda. Mer papper placeras i lådan som fyllnadsmaterial. Lådan tejpas fast ordentligt. Kylklampar kan placeras i påsen för att förbättra provets hållbarhet.

På lådan skrivs följande: ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”

UN 3373 BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B

 • Förpackningsmetoden är P650 och den består av tre delar:

  • primärkärl

  • sekundärkärl

  • yttre förpackning.

På lådan skrivs följande: ”UN 3373 BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”

Lådan ska också förses med en UN 3373-etikett:

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaket
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier