MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Hae
Kirjaudu
Etusivu
Tietosuojaseloste: Matkakortti ja kertaliput

Tietosuojaseloste: Matkakortti ja kertaliput

Oy Matkahuolto Ab
Y-tunnus 0111393-9
PL 100
00101 Helsinki
puh. 020 710 5000

(Myöhemmin "Matkahuolto" tai "me")

Matkakortti on Matkahuollon tarjoama kortti, jolle voidaan ladata Matkahuollon lipputuotteita, kuten kausi- ja sarjalippuja. Kertalippu on Matkahuollon toimipaikoista, asiamiestoimipaikoista, matkatoimistoista tai Matkahuollon digitaalisista kanavista ostettava lippu.

Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita matkakortin käyttäjät, kuten sinä, annat meille ostaaksesi ja käyttääksesi matkakortille ladattavia lipputuotteita ja kertalippuja. Rekisterinpitäjänä Matkahuolto on vastuussa kaikista näistä Matkahuollolle antamistasi henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Matkahuollolle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi Matkahuolto kerää henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita. Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässätietosuojaselosteessa.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus
PL 100
00101 Helsinki
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Matkakortin haltijarekisterin tietosisältö

Matkakorttien haltijarekisteri sisältää matkakortin käyttäjiä (rekisteröidyt) koskevia henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä, jotta Matkahuolto voi tarjota palveluita rekisteröidyille.

1. Toisen asteen koulumatkatukikortti

Toisen asteen koulumatkatukikortilla tarkoitetaan Matkahuollon tarjoamaa, Kansaneläkelaitoksen tukemaa lipputuotetta, joka myönnetään niille täysipäiväisille opiskelijoille, joiden opiskelu täyttää Koulumatkatukilaissa (48/1997) asetetut vaatimukset.

Matkahuolto käsittelee toisen asteen koulumatkatukikorttiasiakkaiden seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöintitiedot: henkilötunnus, koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakasryhmä, sekä osoite, mikäli sen tallentaminen on välttämätöntä rekisteröidyn osto-oikeuden todentamiseksi.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin perustiedot: matkakortin tai -korttien numero; ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen; matkakortin tilatieto (kortti käytössä, suljettu, hukkunut tai löytynyt). Rekisteröidyn matkakortin numero tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle; lisälatauskertojen määrä ja lisälatauskertojen päivämäärä sekä toimipaikka, missä lisälataaminen on tehty; lipputuote; matkustusoikeuden voimassaoloaika sekä tiedot hyvityksistä. Lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Tiedot matkakortin käytöstä: Matkakortin lukemisen päivämäärä ja kellonaika, liikenneväline, jossa kortti on luettu, rahastuslaitteen tunnistenumero, sekä tieto liikennöitsijästä ja vuorosta.

 • Rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa.

 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

2. Kunnan tai kaupungin subventoimat henkilökohtaiset matkakortit

Kunnan tai kaupungin subventoimilla henkilökohtaisilla matkakorteilla tarkoitetaan henkilökohtaiselle matkakortille (kausi- tai sarakortti) ladattuja kaupunki- tai seutulipputuotteita, peruskoululaisten lipputuotteita sekä veteraanilipputuotteita. Näiden lipputuotteiden myöntäminen perustuu rekisteröidyn asuinpaikkaan tietyn kunnan tai kaupungin alueella taikka tietyllä alueella sijaitsevan kunnan tai kaupungin alueella. Peruskoululaisten lippujen sekä veteraanilippujen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi henkilön status (peruskoululainen tai veteraani).

Matkahuolto käsittelee kunnan tai kaupungin subventoimien henkilökohtaisten matkakorttien haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöintiedot: koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakasryhmä, sekä osoite, mikäli sen tallentaminen on välttämätöntä rekisteröidyn osto-oikeuden todentamiseksi. Peruskoululaisten osalta käsitellään myös henkilötunnusta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin perustiedot: matkakortin tai -korttien numero; ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen; matkakortin tilatieto (kortti käytössä, suljettu, hukkunut tai löytynyt). Rekisteröidyn matkakortin numero tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle; lisälatauskertojen määrä ja lisälatauskertojen päivämäärä sekä toimipaikka, missä lisälataaminen on tehty; lipputuote; matkustusoikeuden voimassaoloaika sekä tiedot hyvityksistä. Lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Tiedot matkakortin käytöstä: Matkakortin lukemisen päivämäärä ja kellonaika, liikenneväline, jossa kortti on luettu, rahastuslaitteen tunnistenumero, sekä tieto liikennöitsijästä ja vuorosta.

 • Rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa.

 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

3. Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemat lipputuotteet

Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemilla lipputuotteilla tarkoitetaan varusmiehille ja siviilipalvelusta suorittaville tarjottavia matkakortille (kausi- tai sarjakortti) ladattuja lipputuotteita, joiden myöntäminen perustuu rekisteröidyn statukseen (varusmies tai siviilipalvelusta suorittava henkilö).

Matkahuolto käsittelee varusmiesten ja siviilipalveluslaisten matkakorttien haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöintiedot: koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakasryhmä, sekä osoite, mikäli sen tallentaminen on välttämätöntä rekisteröidyn osto-oikeuden todentamiseksi. Varusmiesten osalta käsitellään myös tietoa rekisteröidyn asepalveluksen joukko-osaston nimestä, ja siviilipalveluslaisten osalta henkilötunnusta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin perustiedot: matkakortin tai -korttien numero; ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen; matkakortin tilatieto (kortti käytössä, suljettu, hukkunut tai löytynyt). Rekisteröidyn matkakortin numero tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle; lisälatauskertojen määrä ja lisälatauskertojen päivämäärä sekä toimipaikka, missä lisälataaminen on tehty; lipputuote; matkustusoikeuden voimassaoloaika sekä tiedot hyvityksistä. Lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Tiedot matkakortin käytöstä: Matkakortin lukemisen päivämäärä ja kellonaika, liikenneväline, jossa kortti on luettu, rahastuslaitteen tunnistenumero, sekä tieto liikennöitsijästä ja vuorosta.

 • Rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa.

 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

4. Työsuhdelipputuotteet

Työsuhdelipulla tarkoitetaan yrityksen työntekijöilleen tarjoamaa tuettua lipputuotetta (kausi- tai sarjakortti), jonka myöntäminen perustuu rekisteröidyn työsuhteeseen ko. yrityksessä.

Matkahuolto käsittelee työsuhdelipputuotteiden haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöintiedot: henkilötunnus, koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakasryhmä, sekä osoite, mikäli sen tallentaminen on välttämätöntä rekisteröidyn osto-oikeuden todentamiseksi. Lisäksi tallennetaan tieto työsuhde-etuuteen oikeutetun henkilön työpaikasta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin perustiedot: matkakortin tai -korttien numero; ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen; matkakortin tilatieto (kortti käytössä, suljettu, hukkunut tai löytynyt). Rekisteröidyn matkakortin numero tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle; lisälatauskertojen määrä ja lisälatauskertojen päivämäärä sekä toimipaikka, missä lisälataaminen on tehty; lipputuote; matkustusoikeuden voimassaoloaika sekä tiedot hyvityksistä. Lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Tiedot matkakortin käytöstä: Matkakortin lukemisen päivämäärä ja kellonaika, liikenneväline, jossa kortti on luettu, rahastuslaitteen tunnistenumero, sekä tieto liikennöitsijästä ja vuorosta.

 • Rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa.

 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

3. Nettilippurekisterin tietosisältö

Nettilippurekisteri sisältää kertalipun Matkahuollon digitaalisten kanavien kautta hankkineiden (rekisteröidyt) koskevia henkilötietoja, jotka rekisteröitynyt on antanut Matkahuollolle matkustusoikeuden toteamiseksi ja kuitin toimittamiseksi sähköpostilla.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitukset

Matkahuolto käsittelee matkakorttien haltijoiden ja kertalippuasiakkaiden henkilötietoja pääsääntöisesti palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen ja matkustusta koskevien palveluiden toteuttamisen sekä asiakassuhteen hoitamisen tarkoituksiin. Tämän lisäksi Matkahuolto voi käsitellä henkilötietoja asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen sekä suoramarkkinointitarkoituksiin lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn yksilöintitietojen käsittely on tarpeellista henkilökohtaisen matkakortin osto-oikeuden sekä rekisteröidyn henkilökohtaisen asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi koulumatkatukilain 12.2 §:n perusteella rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle ostaessaan matkalipun, joka oikeuttaa koulumatkatukeen.

Yksilöintitietojen ja henkilötunnuksen käyttötarkoitukset ovat seuraavat:

 • matkakortin osto-oikeuden varmistaminen

 • kadonneen kortin sulkeminen ja jäljellä olevan matkustusoikeuden siirto uuteen korttiin

 • löytyneen kortin omistajan tunnistaminen

 • käyttötapahtumien varmistaminen

 • virhetilanteiden selvittäminen

Kertalippujen osalta rekisteröidyn yksilöintitietojen käsittely on tarpeellista matkustusoikeuden toteamiseksi ja kuitin toimittamiseksi sähköpostilla.

Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on joko Matkahuollon ja rekisteröidyn välisen sopimuksen noudattaminen, Matkahuollon oikeutettu etu taikka rekisteröidyn Matkahuollolle antama suostumus. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Matkahuolto voi panna täytäntöön sopimuksen, jonka on kanssasi solminut. Kun esimerkiksi haluat ostaa tuettuja lipputuotteita, Matkahuolto käsittelee tietojasi voidakseen laskuttaa subventoijaa. Matkahuollon oikeutettuun etuun perustuvasta käsittelystä on kyse esimerkiksi silloin, kun Matkahuolto käsittelee tietojasi esimerkiksi hallinnollisten syiden vuoksi sekä estääkseen ja selvittääkseen väärinkäytöksiä.

Joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittely perustuu Matkahuoltoa velvoittavaan lakisääteiseen velvoitteeseen (esim. Koulumatkatukilaki (48/1997), jonka mukaisesti rekisteröity on velvoitettu ilmoittamaan henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle ostaessaan matkalipun, joka oikeuttaa koulumatkatukeen), sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä oikeutetun etunsa perusteella erityisesti markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla on osittain lakisääteinen velvoite ja osittain rekisteröidyn ja Matkahuollon välisen sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Rekisteröity on esimerkiksi koulumatkatukilain (48/1997) 12.1 §:n nojalla velvollinen ilmoittamaan henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle ostaessaan matkalipun, joka oikeuttaa koulumatkatukeen. Mikäli rekisteröity kieltäytyy antamasta Matkahuollolle henkilötietojaan tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, Matkahuolto ei voi todentaa rekisteröidyn osto-oikeutta, eikä siten luovuttaa rekisteröidylle matkakorttia.

Yllä todettu ei koske rekisteröidyn mahdollisesti antamaa suostumusta suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Matkahuolto kerää tietoja rekisteröidyltä itseltään matkakorttia myönnettäessä ja luovutettaessa sekä muulloin, kun rekisteröity asioi Matkahuollon kanssa joko Matkahuollon toimipisteessä tai Matkahuollon asiamiehen toimipisteessä taikka Matkahuollon verkkopalvelun tai muiden sähköisten kanavien kautta.

Kortin käyttöä koskevia tietoja kerätään kortin käytön mukaan. Matkahuolto kerää teknisen yhteyden välityksellä matkakortin käyttöä koskevia tietoja niiltä liikennöitsijöiltä, joiden liikennevälineissä rekisteröity käyttää matkakorttia.

Matkakortin lisälatausta koskevia tietoja Matkahuolto kerää myös muilta sellaisilta tahoilta, joiden toimipisteissä matkakorttia voi lisäladata.

Kertalippuun liittyviä tietoja Matkahuolto kerää rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen siirrot

Matkahuolto voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Siirtäessään henkilötietoja Matkahuolto on muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Matkahuollon antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

 • Henkilötietojen käsittelijät: Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Matkahuolto on näille osoittanut, kuten tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät.

 • Liikennöitsijät: Matkahuolto siirtää henkilötietoja rajoitetusti liikennöitsijöille matkustuspalvelun toteuttamista varten. Liikennöitsijän lukulaite mahdollistaa seuraavien tietojen lukemisen kortilta: Matkakortin numero, lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Niiltä osin, kuin rekisteröity käyttää Matkahuollon tarjoamia, tuettuja henkilökohtaisia lipputuotteita, Matkahuolto luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja alla tarkemmin yksilöidyillä tavoilla. Työsuhdelippujen osalta Matkahuolto ei luovuta henkilötietoja.

1. Toisen asteen koulumatkatukikortti

Matkahuolto luovuttaa tietoja säännönmukaisesti Kansaneläkelaitokselle, joka myöntää koulumatkatuen ja tilittää sen kuukausittain Matkahuollolle.

Tietojen luovutus Kansaneläkelaitokselle on tarpeen Matkahuollon laskutusperusteen todentamiseksi: jotta Matkahuolto voi laskuttaa Kansaneläkelaitosta ja todentaa Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden. Tietojen luovutuksesta on säädetty lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen (425/2004) 1 §:ssä.

Matkahuolto luovuttaa tiedot Kansaneläkelaitokselle salattuna tiedonsiirtona suojatun teknisen käyttöyhteyden kautta.

Kansaneläkelaitokselle säännönmukaisesti luovutettavat tiedot:

 • rekisteröidyn yksilöintitiedot

 • tiedot matkakortin käytöstä niissä tapauksissa, kuin näiden tietojen antaminen on välttämätöntä Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden todentamiseksi

 • matkakortin lisälatauskerrat ja hyvitykset

2. Kunnan tai kaupungin subventoimat henkilökohtaiset matkakortit

Matkahuolto luovuttaa tietoja säännönmukaisesti kunnalle tai kaupungille, joka myöntää matkustustuen ja joka tilittää sen kuukausittain Matkahuollolle.

Tietojen luovutus matkustustuen myöntävälle kunnalle tai kaupungille on tarpeen Matkahuollon laskutusperusteen todentamiseksi: jotta Matkahuolto voi laskuttaa matkustustuen myöntäjää, ja todentaa Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden.

Matkahuolto luovuttaa tiedot kyseiselle kunnalle tai kaupungille pyydettäessä, mikäli tietojen luovutus on tarpeen Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden todentamiseksi.

Kunnalle tai kaupungille säännönmukaisesti luovutettavat tiedot:

 • rekisteröidyn yksilöintitiedot

 • tiedot matkakortin käytöstä niissä tapauksissa, kuin näiden tietojen antaminen on välttämätöntä Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden todentamiseksi

 • matkakortin lisälatauskerrat ja hyvitykset

3. Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemat lipputuotteet

Matkahuolto luovuttaa tietoja säännönmukaisesti puolustusvoimille tai Siviilipalveluskeskukselle, joka korvaa matkan asevelvollisuuslain (1438/2007) 103 §:n tai siviilipalveluslain (1446/2007) 52 §:n perusteella ja tilittää tehtyjen matkojen hinnan kuukausittain Matkahuollolle.

Tietojen luovutus matkan maksavalle taholle on tarpeen Matkahuollon laskutusperusteen todentamiseksi: jotta Matkahuolto voi laskuttaa matkustustuen myöntäjää, ja todentaa Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden.

Matkahuolto luovuttaa tiedot kyseessä olevalle matkan maksajalle pyydettäessä salattuna tiedonsiirtona suojatun teknisen käyttöyhteyden kautta tai paperitulosteena.

Puolustusvoimille tai Siviilipalveluskeskukselle säännönmukaisesti luovutettavat tiedot:

 • rekisteröidyn yksilöintitiedot

 • tiedot matkakortin käytöstä niissä tapauksissa, kuin näiden tietojen antaminen on välttämätöntä Matkahuollon laskutuksen asianmukaisuuden todentamiseksi

 • matkakortin lisälatauskerrat ja hyvitykset

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Matkahuollon toimipisteissä lukituissa tiloissa.

Rekisterin tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille erikseen nimetyille rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista saada pääsy tietoihin ja jotka ovat saaneet riittävän koulutuksen ja joita sitoo lakisääteinen tai sopimukseen perustuva salassapitovelvoite.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu palomuurilla.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeus on rajattu rekisterinpitäjän lähiverkkoon ja sen sisällä asiaankuuluvien henkilöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9. Tietojen säilytysaika ja poisto

Tietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Matkahuolto tai sellainen henkilötietojen käsittelijä, jotka suorittavat Matkahuollon puolesta matkakorttien käytön yhteydessä toteutettavia henkilötietojen käsittelytehtäviä, säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan, kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

Joissakin tapauksissa henkilötietojen säilyttämisen aikaan vaikuttavat myös subventoijan kanssa laaditussa sopimuksessa sovitut ehdot, tai Matkahuoltoa velvoittava lainsäädäntö. Esimerkiksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä tietoja Matkahuolto on velvoitettu säilyttämään kirjanpitolainsäädännössä edellytetyn ajan (jopa 10 vuotta).

Kertalippujen osalta rekisteröidyn nimitieto säilytetään järjestelmässä ja järjestelmään tallennetuissa kuiteissa kirjanpitolain määrittelemän ajan. Rekisteröidyn sähköpostiosoite säilytetään järjestelmässä aina edellisen päättyneen tilikauden osalta.

Kun Matkahuolto ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Matkahuollon ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti. Kun Matkahuolto ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Matkahuollon ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Matkahuollolta vahvistus siitä, käsitteleekö Matkahuolto häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot. Matkahuolto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Matkahuollon hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Matkahuollon hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. Tietojen oikaisua koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn tulee huomioida, että kaikkia tietoja ei voida jälkikäteen tiedon oikaisuasiana muuttaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn etuuksista annettujen päätösten sisältö. Tällaisia päätöksiä koskee omat valitusmenettelynsä kussakin päätöksessä annettujen tietojen mukaisesti.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Matkahuoltoa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Matkahuoltoa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Matkahuollolla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus vaatia Matkahuoltoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada Matkahuollolta Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin­pitäjälle Matkahuollon estämättä.

 • Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos rekisteröity on antanut Matkahuollolle suostumuksensa sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska tahansa.

Rekisteröity voi tarkastaa ja oikaista tietojansa Matkahuollon tarjoamissa sähköisissä palveluissa, kuten mobiilisovelluksessa, tai ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen. Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn rajoittamista tai suoramarkkinoinnin kieltämistä koskevat pyynnöt tulee esittää Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen.

Matkahuolto ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Matkahuollon henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

11. Lopuksi

Matkahuolto pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Matkahuolto ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Matkahuolto kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.