Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalveluBlogi
Kirjaudu

Tietosuojaseloste: Matkakortti ja kertaliput

Oy Matkahuolto Ab
Y-tunnus 0111393-9

(Myöhemmin "Matkahuolto" tai "me")

Matkakortti on Matkahuollon tarjoama kortti, jolle voidaan ladata Matkahuollon lipputuotteita, kuten kausi- ja sarjalippuja. Kertalippu on Matkahuollon toimipaikoista, asiamiestoimipaikoista, matkatoimistoista tai Matkahuollon digitaalisista kanavista ostettava lippu.

Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita asiakkaamme, kuten sinä, annat meille ostaaksesi ja käyttääksesi matkakortille ladattavia lipputuotteita ja kertalippuja. Rekisterinpitäjänä Matkahuolto on vastuussa kaikista näistä Matkahuollolle antamistasi henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Matkahuollolle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi Matkahuolto kerää henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita. Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässätietosuojaselosteessa. Kun käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattuihin tarkoituksiin, olet selosteessa tarkoitettu rekisteröity ja sinulla on esimerkiksi kohdan 8 mukaiset oikeudet.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään sähköisten ja ei-sähköisten palveluidemme, asiakaspalvelun- ja viestinnän toteuttamiseksi, tutustu Matkahuollon asiakastietojen tietosuojaselosteeseen.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus
PL 100
00101 Helsinki
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Matkakortin haltijarekisterin tietosisältö

Matkakorttien käyttäjistä kerätään henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä, jotta Matkahuolto voi tarjota palveluita rekisteröidyille, mukaan lukien kehittää palveluitaan.

Matkahuolto käsittelee matkakorttien käyttäjistä seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot: koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja muut osoitetiedot.

 • Matkakortin perustiedot: matkakortin tai –korttien numero, matkakortin tilatieto (kuten kortti käytössä, suljettu, hukkunut tai löytynyt). Rekisteröidyn matkakortin numero tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot: maksu- ja laskutustiedot, latauksen ja lisälatausten päivämäärä sekä toimipaikka, missä lisälataaminen on tehty, lipputuote, matkustusoikeuden voimassaoloaika ja tiedot hyvityksistä.

 • Tiedot matkakortin käytöstä: matkakortin käytön (lukemisen) päivämäärä ja kellonaika, liikenneväline, jossa korttia on käytetty, rahastuslaitteen tunnistenumero, tieto liikennöitsijästä ja vuorosta, tieto kyytinnousupysäkistä tai –paikasta.

 • Muut rekisteröidyltä saadut tiedot, kuten reklamaatiot, viestintä ja vastaukset Matkahuollon kyselyihin ja tutkimuksiin.

 • Rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suostumus (sähköisen) suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

Lisäksi toisen asteen koulumatkatukikortin, kunnan tai kaupungin subventoiman henkilökohtaisen matkakortin, Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemien lipputuotteiden sekä työsuhdelipputuotteiden käyttäjistä kerätään näiden tuotteiden tarjoamiseksi tarpeellisia muita henkilötietoja, joita on kuvattu tarkemmin seuraavissa alakohdissa.

Matkahuolto käsittelee myös rekisteröidyistä kerättyjen henkilötietojen muutostietoja ja annettuja lisätietoja.

a. Toisen asteen koulumatkatukikortti

Toisen asteen koulumatkatukikortilla tarkoitetaan Matkahuollon tarjoamaa, Kansaneläkelaitoksen tukemaa lipputuotetta, joka myönnetään niille täysipäiväisille opiskelijoille, joiden opiskelu täyttää Koulumatkatukilaissa (48/1997) asetetut vaatimukset.

Matkahuolto käsittelee toisen asteen koulumatkatukikorttiasiakkaiden seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn tarkemmat yksilöintitiedot: henkilötunnus ja asiakasryhmä.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle. Tieto koulumatkatukikortille myönnettävästä lipputuotteesta sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

b. Kunnan tai kaupungin subventoimat henkilökohtaiset matkakortit

Kunnan tai kaupungin subventoimilla henkilökohtaisilla matkakorteilla tarkoitetaan henkilökohtaiselle matkakortille (kausi- tai sarakortti) ladattuja kaupunki- tai seutulipputuotteita, peruskoululaisten lipputuotteita sekä veteraanilipputuotteita. Näiden lipputuotteiden myöntäminen perustuu rekisteröidyn asuinpaikkaan tietyn kunnan tai kaupungin alueella taikka tietyllä alueella sijaitsevan kunnan tai kaupungin alueella. Peruskoululaisten lippujen sekä veteraanilippujen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi henkilön status (peruskoululainen tai veteraani).

Matkahuolto käsittelee kunnan tai kaupungin subventoimien henkilökohtaisten matkakorttien haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn tarkemmat yksilöintiedot: asiakasryhmä. Peruskoululaisten osalta käsitellään myös henkilötunnusta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle. Tieto subventoidusta lipputuotteesta sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

c. Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemat lipputuotteet

Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemilla lipputuotteilla tarkoitetaan varusmiehille ja siviilipalvelusta suorittaville tarjottavia matkakortille (kausi- tai sarjakortti) ladattuja lipputuotteita, joiden myöntäminen perustuu rekisteröidyn statukseen (varusmies tai siviilipalvelusta suorittava henkilö).

Matkahuolto käsittelee varusmiesten ja siviilipalveluslaisten matkakorttien haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn tarkemmat yksilöintiedot: asiakasryhmä. Varusmiesten osalta käsitellään myös tietoa rekisteröidyn asepalveluksen joukko-osaston nimestä, ja siviilipalveluslaisten osalta henkilötunnusta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle. Tieto puolustusvoimien tai siviilipalvelukeskuksen tukemasta lipputuotteesta sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

d. Työsuhdelipputuotteet

Työsuhdelipulla tarkoitetaan yrityksen työntekijöilleen tarjoamaa tuettua lipputuotetta (kausi- tai sarjakortti), jonka myöntäminen perustuu rekisteröidyn työsuhteeseen ko. yrityksessä.

Matkahuolto käsittelee työsuhdelipputuotteiden haltijoista seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn tarkemmat yksilöintiedot: henkilötunnus ja asiakasryhmä. Lisäksi tallennetaan tieto työsuhde-etuuteen oikeutetun henkilön työpaikasta.

 • Rekisteröidyn osto-oikeuden olemassaoloa ja todentamista koskevat tiedot (ostotodistus ja tapahtumatiedot ostotodistuksen vastaanottamisesta).

 • Matkakortin ostolaskuri perustuen Kansaneläkelaitoksen lisälatausrajoitukseen.

 • Muut matkakorttia koskevat tiedot, kuten tiedot matkakortin luovutuksesta rekisteröidylle. Työsuhdelipputuotetta koskeva tieto sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika tallennetaan myös rekisteröidyn matkakortille.

3. Nettilippuasiakkaista kerättävät tiedot

Matkahuollon digitaalisten kanavien kautta kertalipun hankkineista tai kutsukyydin tilanneista asiakkaista käsittelemme henkilötietoja, jotka rekisteröitynyt on antanut Matkahuollolle matkustusoikeuden toteamiseksi ja kuitin toimittamiseksi sähköpostilla, kuten henkilön perustiedot, matkatiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä maksutietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitukset

Matkahuolto käsittelee matkakorttien haltijoiden ja kertalippu- sekä kutsukyytiasiakkaiden asiakkaiden henkilötietoja pääsääntöisesti

 • palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen ja matkustusta koskevien palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, kuten matkustusoikeuden todentamiseksi, kadonneen matkakortin sulkemiseen ja jäljellä olevan matkustusoikeuden siirtoon uuteen matkakorttiin, löytyneen matkakortin omistajan tunnistamiseen, käyttötapahtumien varmistamiseen ja virhetilanteiden selvittämiseen, sekä

 • asiakassuhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakasviestinnän, kuten tiedotteiden ja uutisviestien lähettämiseksi.

Tämän lisäksi Matkahuolto voi käsitellä henkilötietoja asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen sekä suoramarkkinointitarkoituksiin lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn yksilöintitietojen käsittely on tarpeellista henkilökohtaisen matkakortin osto-oikeuden, käyttötapahtumien sekä rekisteröidyn henkilökohtaisen asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Tarpeelliset yksilöintitiedot riippuvat lipputuotteesta.

Yksilöintitietojen ja henkilötunnuksen käyttötarkoitukset ovat seuraavat:

 • matkakortin osto-oikeuden varmistaminen

 • kadonneen kortin sulkeminen ja jäljellä olevan matkustusoikeuden siirto uuteen korttiin

 • löytyneen kortin omistajan tunnistaminen

 • käyttötapahtumien varmistaminen

 • virhetilanteiden selvittäminen

Kertalippujen osalta rekisteröidyn yksilöintitietojen käsittely on tarpeellista matkustusoikeuden toteamiseksi ja kuitin toimittamiseksi sähköpostilla.

Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on joko Matkahuollon ja rekisteröidyn välisen sopimuksen noudattaminen, asiakassuhteen perusteella Matkahuollolle syntynyt oikeutettu etu, taikka rekisteröidyn Matkahuollolle antama suostumus. Jotta Matkahuolto voi panna täytäntöön sopimuksen, jonka on kanssasi solminut, on henkilötietojen käsitteleminen tarpeen esimerkiksi matkustusoikeuden varmistamiseksi, tai että Matkahuolto voi laskuttaa subventoijaa, kun haluat ostaa tuettuja lipputuotteita. Matkahuollon oikeutettuun etuun perustuvasta käsittelystä on kyse esimerkiksi silloin, kun Matkahuolto käsittelee tietojasi esimerkiksi hallinnollisten syiden vuoksi sekä estääkseen ja selvittääkseen väärinkäytöksiä, kehittääkseen palveluitaan ja kohdistaessaan suoramarkkinointia. Suostumukseen perustuvan käsittelyn tarkoitus kerrotaan aina selkeästi suostumusta kysyttäessä.

Lisäksi joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittely perustuu Matkahuoltoa velvoittavaan lakisääteiseen velvoitteeseen (esim. Koulumatkatukilaki (48/1997), jonka mukaisesti rekisteröity on velvoitettu ilmoittamaan henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle ostaessaan koulumatkatukeen oikeuttavan matkalipun, taikka kirjanpitolaki (1336/1997), joka velvoittaa säilyttämään tositteita).

Rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla on osittain lakisääteinen velvoite ja osittain rekisteröidyn ja Matkahuollon välisen sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Rekisteröity on esimerkiksi koulumatkatukilain (48/1997) 12.1 §:n nojalla velvollinen ilmoittamaan henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle ostaessaan matkalipun, joka oikeuttaa koulumatkatukeen. Mikäli rekisteröity kieltäytyy antamasta Matkahuollolle henkilötietojaan tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, Matkahuolto ei voi todentaa rekisteröidyn osto-oikeutta, eikä siten luovuttaa rekisteröidylle matkakorttia.

Yllä todettu ei koske rekisteröidyn mahdollisesti antamaa suostumusta suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Matkahuolto kerää tietoja rekisteröidyltä itseltään matkakorttia myönnettäessä ja luovutettaessa sekä muulloin, kun rekisteröity asioi Matkahuollon kanssa joko Matkahuollon toimipisteessä tai Matkahuollon asiamiehen toimipisteessä taikka Matkahuollon verkkopalvelun tai muiden sähköisten kanavien kautta.

Kortin käyttöä koskevia tietoja kerätään kortin käytön mukaan. Matkahuolto kerää teknisen yhteyden välityksellä matkakortin käyttöä koskevia tietoja niiltä liikennöitsijöiltä, joiden liikennevälineissä rekisteröity käyttää matkakorttia.

Matkakortin lisälatausta koskevia tietoja Matkahuolto kerää myös muilta sellaisilta tahoilta, joiden toimipisteissä matkakorttia voi lisäladata.

Kertalippuun liittyviä tietoja Matkahuolto kerää rekisteröidyltä itseltään.

Työsuhdelippuun oikeutetun henkilön työnantaja ilmoittaa kelpoisuuteen liittyvän tiedon Matkahuollolle.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Matkahuolto siirtää tarpeen mukaan rekisteröityjen henkilötietoja seuraaville vastaanottajille ja vastaanottajaryhmille:

 • Tietojärjestelmätoimittajat ja muut palveluntarjoajat: Matkahuolto siirtää henkilötietoja tietojärjestelmätoimittajilleen ja muille palveluntarjoajilleen, sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Matkahuolto on näille osoittanut, kuten tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät.

 • Liikennöitsijät: Matkahuolto siirtää henkilötietoja rajoitetusti liikennöitsijöille matkustuspalvelun toteuttamista varten. Esimerkiksi liikennöitsijän lukulaite mahdollistaa seuraavien tietojen lukemisen kortilta: Matkakortin numero, lipputuote sekä matkustusoikeuden voimassaoloaika.

Lisäksi Matkahuolto siirtää tarjoamiensa tuettujen henkilökohtaisten lipputuotteiden haltijoiden henkilötietoja alla tarkemmin yksilöidyille vastaanottajille. Luovutusten tarkoituksena on tuetun lipputuotteen laskuttaminen sekä Matkahuollon laskutusperusteen ja laskutuksen asianmukaisuuden todentaminen. Työsuhdelippujen osalta Matkahuolto ei luovuta henkilötietoja, ellei henkilön työnantajan kanssa ole erikseen sovittu siitä, että työsuhdelippujen latauspisteenä toimii Matkahuollon asiamies.

 • Toisen asteen koulumatkatukikortti: Matkahuolto luovuttaa tietoja tarpeen mukaan Kansaneläkelaitokselle, joka myöntää koulumatkatuen ja tilittää sen kuukausittain Matkahuollolle. Tietojen luovutuksesta on säädetty lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen (425/2004) 1 §:ssä.

 • Kunnan tai kaupungin subventoimat henkilökohtaiset matkakortit: Matkahuolto luovuttaa tietoja tarpeen mukaan kunnalle tai kaupungille, joka myöntää matkustustuen ja joka tilittää sen kuukausittain Matkahuollolle.

 • Puolustusvoimien tai Siviilipalveluskeskuksen tukemat lipputuotteet: Matkahuolto luovuttaa tietoja tarpeen mukaan puolustusvoimille tai Siviilipalveluskeskukselle, joka korvaa matkan asevelvollisuuslain (1438/2007) 103 §:n tai siviilipalveluslain (1446/2007) 52 §:n perusteella ja tilittää tehtyjen matkojen hinnan kuukausittain Matkahuollolle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysaika ja poisto

Tietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Matkahuolto tai sellainen henkilötietojen käsittelijä, jotka suorittavat Matkahuollon puolesta matkakorttien käytön yhteydessä toteutettavia henkilötietojen käsittelytehtäviä, säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan, kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

Joissakin tapauksissa henkilötietojen säilyttämisen aikaan vaikuttavat myös subventoijan kanssa laaditussa sopimuksessa sovitut ehdot, tai Matkahuoltoa velvoittava lainsäädäntö. Esimerkiksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä tietoja Matkahuolto on velvoitettu säilyttämään kirjanpitolainsäädännössä edellytetyn ajan (jopa 10 vuotta).

Kertalippujen osalta rekisteröidyn nimitieto säilytetään järjestelmässä ja järjestelmään tallennetuissa kuiteissa kirjanpitolain määrittelemän ajan. Rekisteröidyn sähköpostiosoite säilytetään järjestelmässä aina edellisen päättyneen tilikauden osalta.

Kun Matkahuolto ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Matkahuollon ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti. Kun Matkahuolto ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Matkahuollon ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Matkahuollolta vahvistus siitä, käsitteleekö Matkahuolto häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot. Matkahuolto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Matkahuollon hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Matkahuollon hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. Tietojen oikaisua koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn tulee huomioida, että kaikkia tietoja ei voida jälkikäteen tiedon oikaisuasiana muuttaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn etuuksista annettujen päätösten sisältö. Tällaisia päätöksiä koskee omat valitusmenettelynsä kussakin päätöksessä annettujen tietojen mukaisesti.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Matkahuoltoa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Matkahuoltoa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Matkahuollolla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus vaatia Matkahuoltoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada Matkahuollolta Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin¬pitäjälle Matkahuollon estämättä.

 • Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos rekisteröity on antanut Matkahuollolle suostumuksensa sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska tahansa.

Rekisteröity voi tarkastaa ja oikaista tietojansa Matkahuollon tarjoamissa sähköisissä palveluissa, kuten mobiilisovelluksessa, tai ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen. Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn rajoittamista tai suoramarkkinoinnin kieltämistä koskevat pyynnöt tulee esittää Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen.

Matkahuolto ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Matkahuollon henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

9. Lopuksi

Matkahuolto pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Matkahuolto ilmoittaa henkilötietojen käsittelyssä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista asiaankuuluvasti.
Matkahuolto ei ole kaikissa tapauksissa velvollinen ilmoittamaan muutoksista erikseen, kuten milloin tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa (esimerkiksi milloin rekisteröidystä ei ole ajantasaisia yhteystietoja), joten rekisteröityjä kehotetaan ajoittain tarkastamaan tämä seloste mahdollisten muutosten varalta.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa sovellus ja osta liputReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä