Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Våra hållbarhetsmål

Vårt ansvarsarbete är baserat på våra ambitiösa mål beträffande ansvarsfullhet, vilka vi uppnår genom konkreta, verifierbara och mätbara åtgärder. Vi främjar FN:s mål för hållbar utveckling i vår egen verksamhet och hela vår värdekedja som en del av vårt ansvarsprogram. Vi har ställt upp vetenskapsbaserade klimatmål, vilka godkändes av initiativet Science Based Targets i september 2023. Vi strävar efter att halvera utsläppen i hela vår verksamhet och vara ett klimatneutralt företag före 2030.

Matkahuoltos klimatfärdplan 2020–2030

Som stöd för vårt arbete har vi utarbetat en klimatfärdplan, med vars hjälp vi konsekvent går framåt mot våra mål beträffande ansvarsfullhet. I vår klimatfärdplan har vi definierat 44 åtgärder.

2020

  • Vi publicerar ett ansvarsprogram som omfattar hela bolaget.
  • Vi gör den första verifierade beräkningen av klimatavtrycket i enlighet med GHG-protokollet.

2022

  • Vi publicerar en klimatvägkarta som innehåller våra utsläppsminskningsmål och åtgärder för att uppnå klimatneutralitet före 2030.
  • Vi förbinder oss till målen enligt SBT-initiativet.
  • Vi fastställer som mål att våra pakettransporter ska vara fossilfria före 2030.

2023

  • Vi förbinder oss till miljösystemet Ekokompassen.
  • Våra mål enligt SBT-initiativet godkändes.

2024–2029

  • Vi fortsätter vårt arbete för att minska utsläppen i enlighet med klimatfärdplanen.
  • Vi kommunicerar om vårt arbete och våra gärningar.

2030

Vi är ett klimatneutralt bolag i fråga om hela vår verksamhet: Vårt mål är att minska utsläppen med 50 % jämfört med nivån 2020.

Hållbarhetsledning

Matkahuoltos styrelse godkänner Matkahuoltos ansvarsprogram, målen med anknytning till ansvarsprogrammen och de relaterade förändringarna samt följer regelbundet upp verkställandet av ansvarsprogrammet.
Läs mer