Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Cookiepolicy

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Matkahuolto använder på sin webbplats www.matkahuolto.fi och i Matkahuoltos övriga elektroniska kanaler (tillsammans ”Matkahuoltos webbplatser”) cookies och annan motsvarande teknologi såsom identifierare som används i mobilappar (nedan tillsammans ”cookies”). Med stöd av ditt samtycke möjliggör vi också att tredje parter kan använda cookies på Matkahuoltos webbplatser. Med hjälp av cookies förbättrar vi användbarheten för Matkahuoltos webbplatser samt tillhandahåller riktad aktuell information om Matkahuoltos eller våra samarbetspartners tjänster och förmåner.

1 KONTAKTUPPGIFTER I FRÅGOR MED ANKNYTNING TILL DENNA COOKIEPOLICY

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2 VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker webbplatsen eller bläddrar bland Matkahuoltos webbsidor. Cookies lagrar information om ditt besök och din aktivitet på Matkahuoltos webbplatser. Cookies innehåller en identifierare (till exempel en slumpmässigt genererad sifferserie), med hjälp av vilken olika webbläsare som besöker Matkahuoltos webbplatser kan identifieras. Cookies sparar inte till exempel användarens namn, e-post eller hemadress och uppgifter som samlats in med hjälp av cookies kan inte heller som sådana sammankopplas med en viss person utan användning av tilläggsuppgifter, med undantag för vissa tredje parters cookies. I punkt 5 i denna cookiepolicy hittar du mer information om cookies som används på Matkahuoltos webbplatser, inklusive tredje parters cookies.

Cookies påverkar inte informationssäkerheten och kan inte heller sprida virus eller skadlig programvara.

På Matkahuoltos webbplatser används sessionscookies och bestående cookies:

 • Sessionscookies försvinner automatiskt när webbläsaren stängs.

 • Bestående cookies blir kvar på din enhet tills de raderas separat eller deras giltighetstid löper ut.

3 SAMTYCKE TILL COOKIES

Användningen av vissa tredje parters cookies på Matkahuoltos webbplatser sker med stöd av användarens uttryckliga samtycke. Användaren godkänner användning av tredje parters cookies genom att klicka på en knapp i ett separat popup-fönster när användaren första gången besöker Matkahuoltos webbplats.

Matkahuoltos webbplatser kan också användas utan samtycke till cookies. Om du inte har gett ditt samtycke till användningen av cookies, används på Matkahuoltos webbplatser endast sådana cookies som är nödvändiga till exempel för att möjliggöra webbplatsens tekniska funktion eller säkerställa informationssäkerheten. Nedan i punkt 6 hittar du mer information om hur du kan återkalla ett samtycke som du gett.

4 VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN MED COOKIES?

Matkahuolto och tredje parter samlar med hjälp av cookies in till exempel följande uppgifter om besökare på Matkahuoltos webbplatser:

 • användarens IP-adress

 • klockslag för besöket

 • besökta sidor

 • den använda webbläsarens typ (t.ex. Internet Explorer, Firefox)

 • webbadress från vilken användaren har kommit till Matkahuoltos webbplats

 • server från vilken användaren har kommit till Matkahuoltos webbplats

5 FÖR VILKET ÄNDAMÅL ANVÄNDS COOKIES?

Vi använder cookies och tillåter tredje parter att använda cookies huvudsakligen för att möjliggöra Matkahuoltos webbplatsers funktion samt för att vi bättre ska kunna förstå användningen av Matkahuoltos webbplatser och förbättra navigeringen på Matkahuoltos webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi till exempel fastställa om du redan har besökt en viss sida på Matkahuoltos webbplatser eller om du besöker Matkahuoltos webbplatser för första gången.

De cookies som används på Matkahuoltos webbplatser kan indelas i följande cookies:

 • Obligatoriska cookies: Obligatoriska cookies är nödvändiga för att Matkahuoltos webbplatser ska fungera eller för användningen av vissa av Matkahuoltos tjänster. Till dem hör till exempel cookies med hjälp av vilka du kan logga in till delar av Matkahuoltos webbplatser som kräver inloggning eller använda varukorgen. Även cookies som behövs för att säkerställa informationssäkerheten på Matkahuoltos webbplatser är obligatoriska.

 • Funktionscookies: Vi använder funktionscookies för att identifiera dig när du återvänder till Matkahuoltos webbplatser. På så sätt kan vi till exempel skräddarsy innehållet på Matkahuoltos webbplatser enligt dina tidigare val eller preferenser (t.ex. det valda språket eller området) samt välkomna dig med ditt namn.

 • Analys- eller effektivitetscookies: Dessa cookies gör det möjligt att identifiera och räkna användarmängderna på Matkahuoltos webbplatser samt hjälper oss att få mer information om på vilket sätt användarna rör sig på Matkahuoltos webbplatser. Det hjälper oss att förbättra webbplatsernas användbarhet, till exempel säkerställa att användarna lätt hittar det innehåll de söker.

 • Riktade cookies: Med riktade cookies samlas information om besökarna på Matkahuoltos webbplatser för marknadsföringsändamål för att skapa målgrupper samt rikta reklam och visa den för användare som sannolikt är intresserade. Riktade cookies samlar information om till exempel vilket innehåll du läst på Matkahuoltos webbplatser och vilka länkar du har klickat på på Matkahuoltos webbplatser. Med hjälp av dessa uppgifter kan våra tjänsteleverantörer, till exempel Facebook eller Google, bilda användarmålgrupper för vilka tjänsteleverantören eller dess samarbetspartner visar reklam om sådana av Matkahuoltos eller dess samarbetspartners tjänster som sannolikt intresserar målgruppen på basis av de sidor användarna har besökt på Matkahuoltos webbplats. Med riktad reklam strävar vi efter att användarna ska se sådan reklam som har ett meningsfullt innehåll och är aktuell för användarna.

På Matkahuoltos webbplatser används följande cookies:

Cookiens användningsändamålTjänstMer information
Att samla och analysera statistikinformation om webbplatsen för att utveckla webbplatsenGoogle AnalyticsMer information om hur Google använder cookies hittar du här.
Att rikta, genomföra och analysera reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar användarnaGoogles reklamnätverkOm användaren har ett Google-konto kan Google sammankoppla identifieraren som cookien innehåller med användarens Google-konto. Mer information om hur Google använder cookies för riktad marknadsföring hittar du här
Att rikta, genomföra och analysera reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar användarna Facebook Om användaren har ett Facebook-konto sammankopplar Facebook identifieraren som cookien innehåller med den Facebook-användare som motsvarar identifieraren för att kunna visa reklaminnehåll som sannolikt intresserar användaren. Med hjälp av identifierarna bildar Facebook målgrupper för marknadsföraren, dvs. Matkahuolto, på basis av vilka Matkahuolto kan visa användare som besöker vissa av Matkahuoltos webbplatser reklam om innehåll på webbplatsen i fråga. Matkahuolto kan inte identifiera enskilda Facebook-användare i målgruppen. Mer information om hur Facebook använder cookies hittar du här
Att rikta, genomföra och analysera reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar användarnaAdformMer information om hur Adform använder cookies hittar du här
Att rikta, genomföra och analysera reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar användarnaVineMer information om hur Vine använder cookies hittar du här. 

 

6 HUR KAN JAG ADMINISTRERA DE COOKIES SOM ANVÄNDS?

Om du vill återkalla ditt samtycke till användning av cookies kan du förbjuda användningen av cookies och radera de cookies som redan installerats på din enhet. Förbud mot cookies hindrar inte användningen av Matkahuoltos webbplatser i sin helhet, även om vissa funktioner på Matkahuoltos webbplatser kanske inte längre är tillgängliga efter att du förbjudit cookies. Förbud mot cookies hindrar inte heller visning av reklam, men reklamen visas inte på basis av dina cookieuppgifter. Du kan alltså se Matkahuoltos reklam, men visningen av reklamen grundar sig inte på dina besök på Matkahuoltos webbplatser. Du kan aktivera cookies på nytt när som helst.

Du kan ändra cookie-inställningarna på www.matkahuolto.fi/kakinställningar eller blockera deras användning i dina webbläsarinställningar.

7 TILL SLUT

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna cookiepolicy. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis användarna av Matkahuoltos webbplats personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto användarna att ibland läsa denna cookiepolicy för att upptäcka möjliga ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier