ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Pensionärsbiljett och pensionärskort

Pensionärsbiljett och pensionärskort

Vem kan skaffa pensionärskort och på vilka villkor?

Pensionärsrabatt fås med Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort som försetts med foto och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logo, FPA:s pensionärskort av papp eller ett arbetspensionskort som beviljats av arbetspensionsbolagen. Om du har ett kort utan foto ska du uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Personer som fyllt 65 år får rabatt genom att uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Rabatt beviljas inte direkt mot pensionsbeslutet, organisationens pensionskort eller VR:s pensionärskort.

Villkor för pensionärsrabatt

Personer som får heltidspension har rätt till pensionärsrabatt.

Pensionärer med tidsbestämd pension, rehabiliteringsersättning eller deltidspension får inte pensionärrabatt.

Också personer som får pension från andra EU-länder än Finland har rätt till Matkahuoltos pensionärsrabatt med Matkahuoltos pensionärskort.

Matkahuoltos pensionärskort

Försäljning av Matkahuoltos pensionärskort har upphört. Har du tidigare skaffat Matkahuoltos pensionärskort, kan du dock fortfarande använda det.