Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Biljett villkor för appen Matkahuolto Resor och Biljetter

Biljettvillkor för Matkahuoltos app Resor och Biljetter

Biljettvillkor för tjänsten Resor och Biljetter

Du håller på att köpa en resebiljett i appen Resor och Biljetter. I Matkahuoltos app Resor och Biljetter kan du söka kollektivtrafikbaserade rutter enligt adress eller på en karta, köpa önskade biljetter till de ruttplaner som resesökningen föreslår, köpa mobilbiljetter separat, granska beställningshistoriken, spara uppgifter om betalningsmedel i appen samt skicka ett kvitto över köptransaktionen till din e-post. Följande bestämmelser och villkor tillämpas på de biljetter du köper: 1) tvingande finländsk lagstiftning, 2) dessa biljettvillkor med anknytning till Matkahuoltos tjänst Resor och Biljetter samt 3) användarvillkoren för appen och 4) Matkahuoltos resevillkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Om din resa genomförs delvis eller helt av en av Matkahuoltos samarbetspartner, tillämpas samarbetspartnerns resevillkor på en sådan resa eller del av en resa. På resor som trafikeras av samarbetspartnerna tillämpas följande villkor:

Observera att Matkahuoltos samarbetspartner kan fastställa begränsningar till exempel i fråga om åldersgränsen för ett barn som reser ensamt, transport av cyklar och resor med husdjur. Priserna som presenteras i appen gäller endast för biljetter som köps i appen och priserna kan också variera inom appen bland annat beroende på tidpunkten för köpet. Priset på biljetter som köps på Matkahuoltos webbsidor, Matkahuoltos serviceställen, hos Matkahuolto-ombud, på resebyråer, vid andra möjliga försäljningsställen och av en busschaufför kan också avvika från det pris som anges i appen.

I sin app Resor och Biljetter tillhandahåller Matkahuolto trafik- och transporttjänster inom Finland. Persontrafiken är huvudsakligen tillståndspliktig och Matkahuolto har säkerställt att varje tillhandahållare av trafik- och transporttjänster har vederbörligt tillstånd för tillhandahållande av tjänsten.

Biljetter

Via appen kan du köpa biljett till en resa 30-60 dygn före resan och fram till resans start, beroende på resan. Den tidigaste och den senaste möjliga tidpunkten för köp varierar beroende på bussturen och kan avvika från de tidsgränser som anges här.

Du ska kontakta Matkahuoltos kundtjänst om biljetter som förmedlats av Matkahuolto inte fungerar.

Ett köp som gjorts i appen är bindande efter att du betalat biljetten. Biljetten kan inte ändras, bytas eller avbeställas. Du har heller inte avbeställningsrätt i situationer där en del av en resekedja bestående av flera resor ställs in eller försenas.

Platsreservering

Du kan inte reservera platser i appen.

Passageraruppgifter och uppgifternas riktighet

Vid köp av biljett använder Matkahuolto som biljettidentifikation antingen den namnuppgift som passageraren angett under Egna Uppgifter i appen eller en slumpmässig identifikation bestående av fem (5) tecken. Du kan köpa biljett till flera passagerare på en gång under samma identifikation. Dessutom lagras biljettköparens e-postadress i samband med köpet.

Du ansvarar för att de kontaktuppgifter du uppgett för köpet är riktiga. Matkahuolto ansvarar inte för skador eller störningar som beror på felaktiga uppgifter.

Matkahuolto kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med användarvillkoren för denna app samt alltid för att utveckla uppföljnings- och statistiktjänsterna i anslutning till de elektroniska servicekanalerna (såsom webb- och mobiltjänster), i syfte att marknadsföra Matkahuoltos produkter och tjänster och för att göra det lättare för kunderna att uträtta ärenden. Matkahuolto kan också överlåta insamlade uppgifter till sina samarbetspartner för genomförande av resan.

Läs mer i Matkahuoltos gällande dataskyddsbeskrivningar.

Biljettens giltighet och resor

Biljetten gäller endast på den dag som anges på biljetten samt för den tur och vid den tidpunkt som anges på biljetten. Ett utskrivet köpkvitto behövs inte. Tidsbaserade biljetter som säljs i mobilappen, till exempel engångsbiljetter inom lokaltrafiken, börjar gälla genast vid köptidpunkten. Ett undantag från detta är biljetter för en del av en resekedja som köps via resesökningen. Sådana biljetter aktiveras enligt ruttplanens tidtabell och kan aktiveras av användaren före denna tidpunkt. Biljetten kan användas för obegränsade resor under den giltighetstid som anges på biljetten i den zon till vilken biljetten har köpts.

Kontrollera att mobilbiljetten finns i telefonen innan du stiger på trafikmedlet. En mobilbiljett är en giltig resebiljett när den är aktiv i användarens mobila enhet innan användaren stiger på trafikmedlet. Om kunden inte får fram sin beställda mobilbiljett från appen Resor och Biljetter, måste resebiljetten köpas på något annat sätt innan resan börjar.

Du ska vid behov visa mobilbiljetten för chauffören eller biljettavläsaren varje gång du stiger på trafikmedlet. Vid behov ska mobilbiljetten också visas för en kontrollant under resans gång.

Den som hör till en rabattgrupp eller som reser med en särskild rabattbiljett ansvarar för att rabattvillkoren uppfylls. Var beredd på att visa upp ett kort som berättigar till rabatt i samband med att du stiger på trafikmedlet samt under resans gång. Om du inte kan uppvisa ett rabattkort enligt resevillkoren har aktören som trafikerar rutten rätt att kräva att du betalar skillnaden mellan rabattpriset och normalpriset.

Exceptionella situationer

Om resan inte genomförs i enlighet med uppgifterna på den mobilbiljett som fungerar som bekräftelse, kan du alltid kontakta Matkahuoltos kundtjänst. Om en fördröjning eller annan avvikelse beror på Matkahuoltos samarbetspartner, kan du också kontakta den aktuella samarbetspartnerns kundtjänst för att främja en smidig hantering av ärendet och få eventuell gottgörelse. Matkahuoltos och samarbetspartnernas kontaktuppgifter finns i slutet av dessa biljettvillkor.
Om resan försenas väsentligt eller resan eller en del av resan inhiberas, har du rätt att kräva gottgörelse av antingen Matkahuolto eller bussbolaget eller samarbetspartnern som ansvarar för den aktuella delen av resan. Du ska kräva gottgörelse inom 14 dagar från det avgångsdatum för resan som specificeras på mobilbiljetten.

Matkahuoltos ansvar har begränsats till direkta skador och priset på den resebiljett du köpt, om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning.

Konsumenten har också rätt att föra meningsskiljaktigheter som gäller resan till konsumenttvistenämnden för avgörande. Mer information om förfarandet finns på adressen: https://www.kuluttajariita.fi.

Funktionsnedsättningar

Närmare information om tjänster och assistans för passagerare med funktionsnedsättningar finns i Matkahuoltos och samarbetspartnernas anvisningar:

https://www.matkahuolto.fi/resenarer/assistans-for-personer-med-rorelsehinder-eller-funktionsnedsattning

https://www.onnibus.com/passengers-with-disabilities

https://www.vr.fi/sv/tjanster-pa-taget/tillgangligt-tagresande

Betalningsmedel och leverantör av betaltjänster

Köp som görs i appen kan betalas med bland annat Visa-, Eurocard- och Mastercard-betalkort samt betalningsmedlen Google Pay eller Apple Pay. Leverantör av betaltjänster är Stripe Payments Europe Ltd.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till Matkahuoltos kundtjänst finns på sidan: https://www.matkahuolto.fi/kundtjanst

Kontaktuppgifterna till Matkahuoltos samarbetspartners kundtjänst finns på sidan:

https://www.vr.fi/sv/kundservice

https://www.onnibus.com/contact-us

Tidtabeller och biljettköp

Varifrån
Vart
Sök tidtabeller

Appen Resesökning och Biljetter

De flesta bussbiljetter, det bästa turutbudet och det tätaste nätverket över hela landet.
Bussbiljetter-mobilapplikation

Resekort

Beställ din resekort bekvämt från vår resekortbutik i nätet.
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä