Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Värdebiljett

Värdebiljetten laddas på resekortet och är avsedd för passagerare som inte har möjlighet att använda appen Resor och Biljetter i mobiltelefonen.

Värdebiljetten kan användas fram till den 30 juni 2024.

Biljettens giltighet

Värdebiljetten kan användas för att betala resan för en eller flera personer. Chauffören drar av resans pris från Värdebiljetten i enlighet med trafikbolagets prislista för engångsbiljetter, så att värdet som laddats på kortet minskar i takt med de betalda resorna.

Värdebiljetten kan användas för olika långa resor och på de flesta bussarna.

Det är dock inte möjligt att resa med Värdebiljett på OnniBus MEGA-turer och inte heller i lokaltrafiken i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda), Tammerfors och Åbo. Biljettens giltighet kan kontrolleras i tidtabellssökningen.

Köp och ladda biljett

Högst 250 euro kan laddas på Värdebiljetten. Efter den första laddningen kan tilläggsladdningar göras endast på bussarna.

Från och med den 1 juli 2023 beställs nya resekort med denna blankett.

Giltighetstid

Värdebiljetten kan användas fram till den 30 juni 2024. Därefter tas biljettprodukten ur bruk. Värdebiljetten kan återinlösas under dess giltighetstid mot en gällande serviceavgift.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier