Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Anropstrafik – kollektivtrafik enligt kundernas rutter och tidtabeller

Anropstrafik möjliggör smidiga, likvärdiga, tillgängliga och attraktiva kollektivtrafiktjänster för invånarnaockså i små städer och glest bebyggda områden.

Med Anropstrafik till målet

Effektiv användning av resurser för kommuner och välfärdsområden

 • Samma tjänst passar alla - oberoende av ålder och hälsotillstånd

 • Bättre och effektivare service genom att kombinera resurserna för social- och hälsovårdstrafik (lagen om service och stöd på grund av handikapp, socialvårdslagen och sjukförsäkringslagen) och kollektivtrafik

 • Automatisk ruttplanering och samordning av rutter förbättrar användningen av fordonskapaciteten

 • Användningen av egen bil minskar, trafikutsläppen minskar och det blir lättare att leva på ett hållbart sätt

Enkel transport för alla invånare

 • Enligt egen tidtabell, från dörr till dörr

 • Du behöver ingen egen bil

 • Pålitlig och tillgänglig transporttjänst även för social- och hälsovårdstransporter (lagen om service och stöd på grund av handikapp, socialvårdslagen och sjukförsäkringslagen)

 • Bättre tillgänglighet för tåg- och bussförbindelser: resekedjor från dörr till dörr mellan olika orter

 • Såväl äldre och personer i dåligt skick som barn och unga kan resa självständigt

 • Kommunens attraktivitet som boendeort ökar

Våra kunder

“Ukikyyti är en flexibel kollektivtrafikform, ett enkelt och högklassigt alternativ till privatbilism i Nystad, där det inte tidigare har funnits regelbunden kollektivtrafik. Trots coronapandemin har alla våra förväntningar på antalet användare överträffats. Enligt en kundenkät upplever största delen av användarna att Ukikyyti har underlättat deras vardag i betydande utsträckning.”

Leena Arvela-Hellén, stadsarkitekt

”Med hjälp av Byaskjussen har vi i Borgå kunnat lösa problemet med det knappa kollektivtrafikutbudet i glesbygdsområdena. Byaskjussen förbättrar olika åldersgruppers mobilitetsmöjligheter och minskar bilberoendet. En tredjedel av Byaskjussens användare berättar att hushållets bilanvändning har minskat tack vare Byaskjussen. “

Hanna-Linna Varis, trafikplaneringchef

Dessutom

Matkahuoltos tjänster för tillhandahållare av anropstrafik

Användarens beställningsapp – Resor & Biljetter

 • Beställning, betalning eller enbart platsbokning och avbokning av anropstrafikresor 24/7 samt spårning i realtid och kontakt med chauffören

 • Kampanjrabatter samt skräddarsydd prissättning för specialgrupper (t.ex. funktionshinder/sjukdom, personal, gäster) eller faktureringsavtal

 • Hela resekedjan från dörr till dörr med en beställning, inkluderar också alla kollektivtrafikrutter och -biljetter i Finland.

Plattform för anropstrafik

 • Automatiskt system för ruttplanering, samordning och förmedling av anropstrafik

 • Beställningscentralens användargränssnitt

 • Chaufförapp för Android-enheter

 • Definiering, upprätthållande och rapportering av tjänsten

Kundservice

 • Kundservicechatt i Appen Resor och Biljetter (vardagar kl. 8–16)

 • Beställningscentraltjänst

Pilottestning

 • Planering av tjänsten

 • Planering av marknadsföring och kommunikation samt material

 • Digital rådgivning i användningen av appen för t.ex. äldre

 • Insamling av respons genom enkäter och intervjuer

 • Analys och rapportering av resultat

Simulering

 • Kostnader och fördelar

 • Samordning av olika transporttjänster över sektorsgränserna

Kontakta oss och begär en demonstration!

Johanna Taskinen
Johanna Taskinen
Utvecklingschef
040 757 3284johanna.taskinen@matkahuolto.fi

Det lönar sig att utnyttja öppen anropstrafik för social- och hälsovårdstransporter

Inom anropstrafiken utnyttjas samma fordonskapacitet för olika kunders resor och transporterna kombineras och ruttplaneras effektivt.
Läs mer
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier