Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer
Logga in
Ansvarsfullhet hos MatkahuoltoVåra hållbarhetsmålVårt ansvarsprogramAnsvarsrapporteringFörbindelser och principer

Vi är en attraktiv samarbetspartner och tjänsteleverantör

Det smidiga samarbetet med vårt riksomfattande nätverk av samarbetspartner har en central roll i våra paket- och resetjänster. Förutom kedjepartner, leverantörer av paketfack och trafikbolag består våra samarbetspartner också av myndigheter, städer och kommuner. Vi utvecklar kundupplevelsen genom att erbjuda våra kunder högklassiga, ansvarsfullt producerade tjänster.


Nätverket av samarbetspartner och hållbar utveckling

Via vårt omfattande nätverk av samarbetspartner har vi möjlighet att främja hållbar utveckling. Vi har definierat etiska verksamhetsprinciper för våra samarbetspartner för att säkerställa att också våra samarbetspartner beaktar miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar i sin verksamhet.

Ansvarsfulla upphandlingar

Våra avtalspartner ska förbinda sig till att följa de etiska verksamhetsprinciperna som vi har utarbetat för våra samarbetspartner. Vi förväntar oss att våra samarbetspartner stöder vårt arbete för att bland annat minska vårt klimatavtryck och främja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna, och därför ska också våra samarbetspartners upphandlingar vara i linje med våra mål beträffande ansvarsfullhet.

Tillgängliga tjänster

Vårt mål är en fortlöpande förbättring av kundupplevelsen. Vi vill ta hänsyn till våra kunders behov och garantera att våra tjänster är tillgängliga i hela landet. Vi lyssnar noggrant på våra kunders önskemål och reagerar på dem.