Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Den 25 september flaggar vi för FN:s mål för hållbar utveckling – Matkahuolto deltar i att främja uppfyllandet av målen

25.9.2023

Den 25 september firas den första internationella SDG-flaggdagen, som markerar den åttonde årsdagen för FN:s mål för hållbar utveckling. Även Matkahuoltos hållbarhetsarbete är bundet till FN:s mål för hållbar utveckling.

År 2015 avtalade FN:s medlemsländer sinsemellan om ett internationellt program för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den 25 september 2023 har det gått åtta år sedan detta avtal ingicks. Programmets 17 mål för hållbar utveckling vägleder stater, företag och andra aktörer ända fram till 2030.

Även Matkahuolto har förbundit sig att främja målen i sitt eget hållbarhetsarbete. Målen i Matkahuoltos ansvarsprogram är bundna till FN:s mål för hållbar utveckling.

Inom logistiksektorn är klimat- och miljöfrågor särskilt centrala. Vårt mål är att främja dessa frågor i vår direkta verksamhet, men även i hela vår värdekedja. Att vi förbinder oss till FN:s mål för hållbar utveckling betyder för oss att vi deltar i att främja de internationella hållbarhets- och klimatmålen”, säger Matkahuoltos direktör för ansvarsfullhet Jaana Korkiakoski.

Matkahuoltos egen klimatfärdplan innehåller över 40 åtgärder som främjar målet att halvera bolagets utsläpp före 2030. På en nivå som omfattar hela värdekedjan kommer till exempel Matkahuoltos stamtransporter att övergå från fossila till förnybara bränslen. Stamtransporterna genomförs som underleverans, vilket innebär att övergången förutsätter ett nära samarbete med transportpartnerna.

Förutom externa mål och åtgärder är våra hållbarhetsgärningar starkt förknippade med mål inom socialt ansvar, vilka också följer FN:s mål för hållbar utveckling. Vi tar ansvar för våra anställda samt deras säkerhet och hälsa i arbetet”, fortsätter Korkiakoski.

Syftet med FN:s program Agenda 2030 är att främja en hållbar utveckling med tanke på ekonomin, människors välbefinnande och miljön. De 17 målen i programmet har sammanlagt till och med 169 delmål. Målen är sammanlänkade och det går inte att sträva mot ett mål på bekostnad av andra mål. Den bärande principen i programmet är att ingen ska lämnas på efterkälken i utvecklingen.

Nyheter

30.4.2024
Vi deltar i cirkulär ekonomi och återvinner våra IT-enheter.
10.4.2024
Första maj och Kristi himmelsfärdsdag – kontrollera tidtabellerna
28.3.2024
Vår årliga utsläppskalkyl är klar – Matkahuoltos klimatavtryck minskade avsevärt under 2023
Alla nyheter

Blog

27.11.2023
Klaus harrastaa käsitöitä ja pohtii jo lahjaideoita: nyt tilataan tarvikkeet, pian lähetetään joululahjoja
26.9.2023Paketit
Verkkokaupan asiakaskokemus on muutakin kuin toimivat nettisivut – varmista ainakin nämä 5 asiaa
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier