Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Vi erbjuder vår produktionspersonal hållbara och miljöstandardiserade arbetskläder som en del av vårt ansvarsarbete

5.2.2024

Förnyelsen av produktionspersonalens arbetskläder hörde till våra viktigaste upphandlingar under 2023. Eftersom textilindustrin, vid sidan av logistiken, är en av världens mest förorenande industrigrenar var ansvarsfullhet i förnyelsen av arbetskläder ett viktigt kriterium när vi planerade upphandlingen. Därför valde vi Fristads som vår partner. Miljöstandardiserade arbetskläder ingår i Fristads sortiment.

”Vi har förbundit oss att halvera Matkahuoltos utsläpp inklusive värdekedjan före 2030. Science Based Targets-initiativet (SBTi) har godkänt våra utsläppsminskningsmål. Förutom inom transporterna uppstår en stor del av våra utsläpp inom upphandlingarna, och därför är det viktigt att miljöansvar och även i bredare bemärkelse en hållbar utveckling inkluderas i våra upphandlingsbeslut”, berättar Matkahuoltos direktör för ansvarsfullhet Jaana Korkiakoski.

Eftersom det bästa sättet att stävja miljökonsekvenser är att minska konsumtionen, ville vi att våra nya arbetskläder ska vara så högklassiga och hållbara som möjligt samt så lämpliga som möjligt för användningsändamålet. Våra nya arbetskläder har planerats så att ansvarsfullheten har beaktats i alla olika skeden av produktionen. Även tvätt- och underhållsprocesserna för arbetskläderna har planerats så att de förlänger klädernas livscykel.

Utsläppsminskningar med hjälp av produkter i Fristads Green-kollektion

För att uppnå våra ambitiösa utsläppsminskningsmål är det av största vikt för oss att miljökonsekvenserna av all vår verksamhet, inklusive våra upphandlingar, är genuint verifierbara och jämförbara.

Genom att välja byxor och shorts ur Fristads Green-kollektion sparade vi 7 164 000 liter rent vatten och 1 300 kilogram koldioxidutsläpp*. Mängderna motsvarar cirka 11 940 timmar i duschen och 10 833 körkilometrar med ett relativt nytt fordon.

Fristads arbetskläder har en EPD-miljödeklaration (Environmental Product Declaration) som är baserade på ISO 14025-certifikatet. EPD är ett verktyg för att minska miljökonsekvenser, vilket övervakas av en tredje part. Dessutom använder företaget livscykelanalys (LCA) för att mäta sina miljökonsekvenser.

Förutom förnyelsen av arbetskläder inkluderar vår klimatfärdplan också över 40 andra åtgärder som stöder våra vetenskapsbaserade klimatmål. Med hjälp av dessa åtgärder kommer vi att halvera alla våra utsläpp före 2030.

”Siffrorna är baserade på data som Fristads har levererat till oss. Mätaren för vattenförbrukning är Water Scarcity Footprint (WSF), som mäter vattenförbrukningens möjliga miljökonsekvenser med beaktande av den relativa tillgången till vatten i ett visst geografiskt område. Mätaren för koldioxidutsläpp är Global Warming Potential (GWP), som beskriver olika växthusgasers förmåga att med tiden binda värme i atmosfären i förhållande till koldioxid. De olika gasernas inverkan på klimatuppvärmningen omvandlas till koldioxidekvivalenter.

Nyheter

18.6.2024
Midsommarmeddelande ─ kontrollera tidtabellerna 
31.5.2024
Pilotoimme tarkentuvien jakeluaikojen mallia Tampereella 15.5.–30.6.2024
31.5.2024
Vi utvecklar vårt miljöarbete med hjälp av Ekokompassen
Alla nyheter

Blog

27.11.2023
Klaus harrastaa käsitöitä ja pohtii jo lahjaideoita: nyt tilataan tarvikkeet, pian lähetetään joululahjoja
26.9.2023Paketit
Verkkokaupan asiakaskokemus on muutakin kuin toimivat nettisivut – varmista ainakin nämä 5 asiaa